Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 101 Mikroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
MATH 101 Genel Matematik I 3 0 3 6
POOL 002 GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri 3 0 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 4
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 102 Makroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 6
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 4
PSIR 201 Avrupa Birliği'nin Tarihi ve Kurumları 3 0 3 5
PSIR 203 Diplomasi Tarihi I 3 0 3 5
PSIR 205 Siyasi Düşünceler Tarihi 3 0 3 6
PSIR 207 Siyaset Bilimine Giriş 3 0 3 6
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
POOL 007 GED - İnovasyon ve Girişimcilik 3 0 3 4
PSIR 202 Türk Siyasi Hayatı 3 0 3 6
PSIR 204 Diplomasi Tarihi II 3 0 3 5
PSIR 206 Etik ve Politika: Modern Siyasi Düşünce 3 0 3 6
PSIR 208 Uluslararası İlişkilere Giriş 3 0 3 5
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 4
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 4
PSIR 301 Türk Siyasetinde Güncel Konular 3 0 3 6
PSIR 303 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 4
PSIR 305 Dış Politika Analizi 3 0 3 6
PSIR 307 Uluslararası Politik Ekonomi 3 0 3 6
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 4
ENG 310 İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
LAW 308 Uluslararası Hukuk 3 0 3 4
PSIR 302 Karşılaştırmalı Siyaset 3 0 3 6
PSIR 304 Uluslararası İlişkiler Teorileri 3 0 3 6
PSIR 306 Türk Dış Politikası 3 0 3 6
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 6
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 6
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 6
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 6
ENG 410 Kariyer gelişimi için İngilizce 3 0 3 4
ST 202 Staj (2 hafta) 0 0 0 2
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 6
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 6
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 6
ELEC 011 Seçmeli Ders XI 3 0 3 6
ELEC 012 Seçmeli Ders XII 3 0 3 4
ST 302 Staj (2 hafta) 0 0 0 2
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
PSIR 300 Avrupa Politikasında Güncel Konular 3 0 3 6
PSIR 309 Uluslararası Örgütler 3 0 3 5
PSIR 310 Uluslararası Politikada Kafkaslar 3 0 3 6
PSIR 312 Türkiye - AB İlişkileri 3 0 3 6
PSIR 320 Ortadoğu Politikaları 3 0 3 6
PSIR 330 Osmanlı Siyasi Tarihi 3 0 3 6
PSIR 340 Küreselleşme ve Dünya Sistemi 3 0 3 6
PSIR 350 Avrupa Birliği'nin Komşuluk Politikası 3 0 3 6
PSIR 360 Türk Dış Politikasında Güncel Konular 3 0 3 6
PSIR 370 Diplomatik Yazışma Teknikleri 3 0 3 6
PSIR 380 Avrupa Birliği'nin Bölgesel Politikaları 3 0 3 6
PSIR 390 Amerikan Dış Politikası 3 0 3 6
PSIR 400 Çatışma Çözümlemesi 3 0 3 6
PSIR 410 Avrupa Bütünleşmesi Kuramları 3 0 3 6
PSIR 411 Avrupa Birliği Siyaseti 3 0 3 5
PSIR 420 Uluslararası Göç 3 0 3 6
PSIR 422 Enerji Politikaları 3 0 3 6
PSIR 424 Enerjinin Politik ve Coğrafi Ekonomisi 3 0 3 6
PSIR 426 Kozmopolitanizm ve Küresel Adalet 3 0 3 6
PSIR 428 Modernite ve Eleştirileri 3 0 3 6
PSIR 430 Sovyetler Sonrası Siyaset 3 0 3 6
PSIR 432 Avrupa Ekonomik ve Parasal Bütünleşmesi 3 0 3 6
PSIR 434 Azınlık Politikaları 3 0 3 6
PSIR 436 Milliyetçilik ve Kimlik Politikaları 3 0 3 6
PSIR 438 Avrupa Birliği'nde Yönetişim 3 0 3 6
PSIR 440 Avrupa Birliği'nde Politika Yapımı 3 0 3 6
PSIR 442 Vatandaşlık, Çokkültürlülük ve Demokrasi 3 0 3 6
PSIR 446 Siyasal Katılım ve Kamuoyu 3 0 3 6
PSIR 450 Uluslararası Güvenlik 3 0 3 6
PSIR 460 Balkan Siyaseti 3 0 3 6
PSIR 470 Güncel Siyasi Teoriler 3 0 3 6
PSIR 480 Cinsiyet Politikaları 3 0 3 6
PSIR 490 Çevre Politikaları 3 0 3 6
PSIR 495 AB'nin Çevre Politikası 3 0 3 6
SBUI 480 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarına Giriş 3 0 3 6
Diğer Notlar

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 12 adet seçmeli ders almakla yükümlüdür.
Seçmeli dersler;

  • 6 adet bölüm,
  • 6 adet serbest seçmeli şeklinde alınmalıdır. 

 

GED Dersleriyle İlgili Önemli Açıklamalar

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 10 adet GED (Genel Eğitim) dersi almakla yükümlüdür.
GED derslerinden; 

  • 1 adeti "Doğa ve Yaşam Bilimleri" alanından,
  • 1 adeti "Matematik ve Bilgisayar Bilimleri" alanından (MATH 101),
  • 2 adeti "Sosyal Bilimler - A" alanından (ECON 101, ECON 102),
  • 3 adeti "Sosyal Bilimler - B" alanından (PSIR 204, PSIR 207 ve öğrencinin seçeceği bir ders), 
  • 1 adeti "Sosyal Bilimler - C" alanından,
  • 1 adeti "Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler" alanından,
  • 1 adeti "İnovasyon ve Girişimcilik" alanından alınmalıdır.

 

Avrupa Birliği Çalışmaları Sertifika Programı

Sertifika alabilmek için İEÜ'de lisans öğrencisi olmak ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından sunulan, AB üzerine derslerden 4 tanesini en az 2.00/4.00 ortalamayla veya 3 tanesini en az 3.00/4.00 ortalamayla (PSIR 201 AB’nin Tarihi ve Kurumları dersi zorunludur) tamamlamış olmak gerekiyor.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı