Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 101 Mikroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
IUE 100 Oryantasyon ve Kariyer Planlama 1 0 1 2
MATH 101 Genel Matematik I 3 0 3 6
PSIR 101 Siyaset Bilimine Giriş 3 0 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 3
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 102 Makroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 6
PSIR 102 Uluslararası İlişkilere Giriş 3 0 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BUS 210 İşletme ve Sosyal Bilimler için Veri Okuryazarlığı 2 2 3 5
POOL 002 GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri 3 0 3 6
PSIR 201 Avrupa Birliği'nin Tarihi ve Kurumları 3 0 3 5
PSIR 203 Diplomasi Tarihi I 3 0 3 5
PSIR 215 Siyasi Düşünce Tarihi 3 0 3 5
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
POOL 007 GED - İnovasyon ve Girişimcilik 3 0 3 4
PSIR 202 Türk Siyasi Hayatı 3 0 3 6
PSIR 204 Diplomasi Tarihi II 3 0 3 5
PSIR 212 Anayasal Siyaset 3 0 3 5
PSIR 216 Modern Siyasi Düşünce 3 0 3 6
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 4
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 4
PSIR 301 Türk Siyasetinde Güncel Konular 3 0 3 6
PSIR 303 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 4
PSIR 305 Dış Politika Analizi 3 0 3 6
PSIR 307 Uluslararası Politik Ekonomi 3 0 3 6
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 4
ENG 310 On kosul İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
LAW 308 Uluslararası Hukuk 3 0 3 4
PSIR 302 Karşılaştırmalı Siyaset 3 0 3 6
PSIR 304 Uluslararası İlişkiler Teorileri 3 0 3 6
PSIR 306 Türk Dış Politikası 3 0 3 6
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 6
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 6
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 5
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 4
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 4
PSIRST 405 Staj 0 0 0 5
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 6
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 6
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 6
ELEC 011 Seçmeli Ders XI 3 0 3 6
ELEC 012 Seçmeli Ders XII 3 0 3 6
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BUS 495 On kosul Uygulamalı İdari Bilimler Becerilerini Geliştirme 1 18 10 18
PSIR 300 Avrupa Politikasında Güncel Konular 3 0 3 6
PSIR 309 Uluslararası Örgütler 3 0 3 5
PSIR 310 Uluslararası Politikada Kafkaslar 3 0 3 6
PSIR 312 Türkiye - AB İlişkileri 3 0 3 6
PSIR 320 Ortadoğu Politikaları 3 0 3 6
PSIR 325 Anayasacılık ve Demokrasi 3 0 3 6
PSIR 330 Osmanlı Siyasi Tarihi 3 0 3 6
PSIR 335 Siyasi Coğrafya 3 0 3 6
PSIR 340 Küreselleşme ve Dünya Sistemi 3 0 3 6
PSIR 360 Türk Dış Politikasında Güncel Konular 3 0 3 6
PSIR 370 Diplomatik Yazışma Teknikleri 3 0 3 6
PSIR 390 Amerikan Dış Politikası 3 0 3 6
PSIR 400 Çatışma Çözümlemesi 3 0 3 6
PSIR 411 Avrupa Birliği Siyaseti 3 0 3 5
PSIR 420 Uluslararası Göç 3 0 3 6
PSIR 422 Enerji Politikaları 3 0 3 6
PSIR 424 Enerjinin Politik ve Coğrafi Ekonomisi 3 0 3 6
PSIR 426 Kozmopolitanizm ve Küresel Adalet 3 0 3 6
PSIR 428 Modernite ve Eleştirileri 3 0 3 6
PSIR 434 Azınlık Politikaları 3 0 3 6
PSIR 436 Milliyetçilik ve Kimlik Politikaları 3 0 3 6
PSIR 438 Avrupa Birliği'nde Yönetişim 3 0 3 6
PSIR 440 Avrupa Birliği'nde Politika Yapımı 3 0 3 6
PSIR 442 Vatandaşlık, Çokkültürcülük ve Demokrasi 3 0 3 6
PSIR 444 Sinema Yoluyla Uluslararası İlişkiler 3 0 3 6
PSIR 446 Siyasal Katılım ve Kamuoyu 3 0 3 6
PSIR 448 Geçiş Dönemi Adaleti: Ulusal, Bölgesel ve Küresel Perspektifler 3 0 3 6
PSIR 450 Uluslararası Güvenlik 3 0 3 6
PSIR 460 Balkan Siyaseti 3 0 3 6
PSIR 470 Çağdaş Siyaset Teorisi 3 0 3 6
PSIR 480 Cinsiyet Politikaları 3 0 3 6
PSIR 485 Uluslararası Politik Ekonomide Güncel Konular 3 0 3 6
PSIR 490 Çevre Politikaları 3 0 3 6
PSIR 495 AB'nin Çevre Politikası 3 0 3 6
Diğer Notlar

Mezun olabilmek için toplamda 240 AKTS'lik ders alınması gerekmektedir. Bölüm öğrencileri toplam 240 AKTS'yi sağlayacak şekilde GED ve seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar. Aksi halde programdan mezun olabilmek için geçerli koşulları yerine getirmemiş kabul edileceklerdir.
 

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 12 adet seçmeli ders almakla yükümlüdür.
Seçmeli dersler;
•    8 adet bölüm,
•    4 adet serbest seçmeli şeklinde alınmalıdır.
*Uygulamalı İdari Bilimler Becerilerini Geliştirme dersi 2 adet Bölüm dışı ve 1 adet bölüm içi  seçmeli olmak üzere 3 Seçmeli derse sayılacaktır.


GED Dersleriyle İlgili Önemli Açıklamalar
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 4 adet GED (Genel Eğitim) dersi almakla yükümlüdür.
GED derslerinden;
•    1 tanesi "Doğa ve Yaşam Bilimleri" alanından (POOL 002),
•    1 tanesi "Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim" alanından (POOL 005),
•    1 tanesi "Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler" alanından (POOL 006),
•    1 tanesi "İnovasyon ve Girişimcilik" alanından (POOL 007) alınmalıdır.

 

Avrupa Birliği Çalışmaları Sertifika Programı

Sertifika alabilmek için İEÜ'de lisans öğrencisi olmak ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından sunulan, AB üzerine derslerden 4 tanesini en az 2.00/4.00 ortalamayla veya 3 tanesini en az 3.00/4.00 ortalamayla (PSIR 201 AB’nin Tarihi ve Kurumları dersi zorunludur) tamamlamış olmak gerekiyor.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.