Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 460 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Balkan Siyaseti
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 460
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin Balkanlar Bölgesinde ve Avrupa çapında siyasi gelişmeleri tanımlamaları, anlamaları ve analiz etmeleri beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Balkanlar'daki siyasi gelişmelerin tarihi arkaplanını ve bu gelişmelerde tarihin rolünü açıklar
  • Çeşitli devletlerin (Sosyalist Yugoslavya, Sovyetler Birliği ve Rusya, ve Türkiye'yi de içeren diğer devletler) Balkan siyasetinde 1989'dan sonraki rolünü açıkl
  • İstikrar Paktı bağlamında Avrupa Birliği (AB), Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)’in rolünü açıklar;
  • Avrupa bütünleşmesi bağlamında Balkan bölgesinin güncel gelişmelerini açıklar;
  • Çağdaş Balkan siyasetinin ana dinamiklerini ve meselelerini tanımlar.
Ders Tanımı Balkan siyaseti dersi, uluslararası ilişkiler ve Avrupa çalışmaları alanında öğrencilerin Balkanlardaki siyasi gelişmeler çerçevesinde eğitimsel gelişiminin sağlanması için tasarlanmıştır. Öğrencilerin (1) tüm derslere katılım göstermesi (2) yazılı metinleri okuması (3) ders konularındaki tartışmalara katılmaları ve (4) sınavlarda ders konularına değinen doğru cevaplar vermesi beklenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş müfredat programının tanıtımı ve açıklaması. Öğrencilerin hazırlanması ve bireysel analitik çalışmalarının değerlendirilmesi üzerine kuralları içeren program ve dökümanlar
2 Balkan Siyasetine Giriş. Balkan Siyasetinde “Tarihin” Rolü. Gallagher, T., 2005. Outcast Europe: the Balkans, 1789-1989, from the Ottomans to Milosevic, Routledge (İEÜ kütüphanesinde mevcut).
3 Balkan Bölgesinde Ulusal Bağımsızlık Hareketleri ve Dünya Savaşları Pavkovic, Aleksandar (2002) “National Liberations in Former Yugoslavia: When Will They End?” East European Quarterly, XXXVI, No. 2, pp. 227-48
4 Komünizm ve 1970'ler ve 1980'lerde Balkanlar'daki durum Pappas, Takis S. 2005. ‘Shared Culture, Individual Strategy and Collective Action: Explaining Slobodan Milosevic’s Charismatic Rise to Power,’ Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 5, No. 2, pp. 191–211. Hall, Gregory O. (1999) “The Politics of Autocracy: Serbia Under Slobodan Milosevic,” East European Quarterly, Vol. XXXIII, No. 2, 233-49.
5 1989 sonrası Balkan Savaşları: Yorumlar ve "Batı"nın rolü (1) Thomas, R.G.C. (1997) “Self-Determination and International Recognition Policy: An Alternative Interpretation of Why Yugoslavia Disintegrated,” World Affairs, Vol. 160, No. 1, pp. 17-33. Palairet, Michael. 2001. “The Economic Consequences of Slobodan Miloševic,” Europe-Asia Studies, Vol. 53, No. 6., pp. 903-919.
6 1989 sonrası Balkan Savaşları: Yorumlar ve "Batı"nın rolü (2) Hagen, W.W. (1999) “The Balkan’s Lethal Nationalisms”, Foreign Affairs, Vol. 78, No. 4, July/August, pp. 52-64.
7 Balkanlarda Barışa Doğru: Dayton Daadler, I.H. and Froman M.B. (1999) “Dayton’s Incomplete Peace,” Foreign Affairs, Vol. 78, No. 6, pp. 106-113. Chivvis, C.S. and Ðogo, H. 2010. ‘Getting Back on Track in Bosnia-Herzegovina’, The Washington Quarterly, Vol. 33, No. 4, 103-118. Richmond, O.P. and Franks, J. 2009. ‘Between partition and pluralism: the Bosnian jigsaw and an “ambivalent peace”’, Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 9, Nos. 1–2, 17–38. Pond, E., 2006. Endgame in the Balkans: regime change, European style, Brookings Institutions Press.
8 Kosova Olayı Blumi, I., 2002. A Story of Mitigated Ambitions: Kosova's Torturous Path to its Postwar Future. Alternatives – Turkish Journal of International Relations, 1(4). Klasnja, Marko (2007) “The EU and Kosovo Time to Rethink the Enlargement and Integration Policy?”, Problems of Post-Communism, vol. 54, no. 4, 15–32. Radin, A. 2014. Analysis of current events: “towards the rule of law in Kosovo: EULEX should go”, Nationalities Papers, Vol. 42, No. 2, 181-194.
9 Arasınav
10 AB ve Balkan Bölgesinin İstikrarlaştırılması 1 Phinnemore, David, (2003), “Stabilisation and Association Agreements: Europe Agreements for the Western Balkans?” European Foreign Affairs Review, 8, 77-103. Kavalski, Emilian (2006) “From the Western Balkans to the Greater Balkans Area: The External Conditioning of ‘Awkward’ and ‘Integrated’ States”, Mediterranean Quarterly, 17: 3, 86-100.
11 AB ve Balkan Bölgesinin İstikrarlaştırılması 2 Bechev, Dimitar (2006) “Carrots, sticks and norms: the EU and regional cooperation in Southeast Europe”, Journal of Southern Europe and the Balkans, Vol. 8, No. 1, 27-43. Kusic, S. And Grupe, C., 2007. The Western Balkans on their way to the EU?, Peter Lang Publishing.
12 Balkanlardaki son gelişmeler -1
13 Balkanlardaki son gelişmeler -2
14 Öğrenci sunumları
15 Öğrenci sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Kitaplar ve dergi makaleleri (yukarıda), ders sunumları

 


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller Uluslararası AB/NATO delegasyonlarından, AB kurumlarından (Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler vs..) veritabanları. Ilgili yerel, Avrupa ve dünyadan haber kaynakları (BBC, Reuters, France Press, Financial Times, EUobserver.com, Balkaninsight.com vs..).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
4
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
33
33
    Toplam
169

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.