Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 303 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Araştırma Yöntemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 303
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenciler siyaset bilimcilerin bilimsel araştırmalarını nasıl yaptıklarını anlayacaklardır. Diğer bir deyişle, öğrenciler, teoriler geliştirip, hipotezler kurup, siyasi kavramları ölçebilir ve ilgili verilere ulaşabilirler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerde bilimsel araştırmanın ana prensiplerini tartışabilirler. 
  • Kantitatif ve kalitatif çalışmaların ana özelliklerini tanımlayabilirler. 
  • Hipotez formüle edebilirler. 
  • Anket, söylem analizi, söyleşi ve deney gibi başlıca araştırma tekniklerini kullanarak veri toplayabilirler.
  • Anket, söylem analizi, söyleşi ve deney gibi başlıca araştırma tekniklerinin temel özelliklerini, zayıf ve güçlü yanlarını tartışabilirler.
  • Bilimsel araştırma sonucu elde edilen bulguları etik değerlere uygun biçimde sözlü ve yazılı yorumlayabilirler.
Ders Tanımı Bu dersin ilk kısmı sosyal bilimlerin ontolojik durumuna ve ilgili araştırma metodolojisine ilişkin üç farklı görüş sunmaktadır. Bu görüşlerin arasındaki büyük bir tartışma, doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki ilişkidir.Dersin ikinci ve üçüncü kısmı, sosyal bilimlerde araştırmanın mantığını tartışmakta ve en yaygın araştırma yöntemlerinden bazılarını sunmaktadır. Son olarak, dersin son kısmı, derste tartışılan her şeyin belirli bir araştırma önerisi tasarlamamıza nasıl yardımcı olabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Bilimsel Olarak Toplumu Araştırma Olanağı
2 Pozitivizm, Yorumculuk (Interpretivism) ve Eleştirel Realizm(I) “Philosophy of Social Science: The Philosophical Foundations of Social Thought”, Ted Benton & Ian Craib (Palgrave Macmillan: 2011), pp.13-50.
3 Pozitivizm, Yorumculuk (Interpretivism) ve Eleştirel Realizm(II) “Explaining Society: Critical Realism in the Social Sciences”, Berth Danermark, Mats Ekström, Liselotte Jakobsen & Jan Ch. Karlsson (Routledge: 2002), pp.1-41.
4 Nedensellik, Teori ve Hipotez “Designing Social Inquiry; Scientific Inference in Qualitative Research”, G. King, R. O. Keohane & S. Verba (Princeton University Press: 1995), pp.75-114.
5 Ara Sınav
6 Teori ve Gözlemin Bağlanması “Empirical Political Analysis; Quantitative and Qualitative Research Methods”, R. C. Rich, C. L. Brians, J. B. Manheim & L. Willnat (Routledge: 2018), pp.82-106.
7 Veri seçme & sunumu “Empirical Political Analysis; Quantitative and Qualitative Research Methods”, R. C. Rich, C. L. Brians, J. B. Manheim & L. Willnat (Routledge: 2018), pp.229-240.
8 Araştırma Önerisi Dizaynı “The Practice of Social Research”, Earl Babbie (Wadsworth, Cengage Learning: 2013), pp.112-120.
9 İçerik Analizi “Empirical Political Analysis; Quantitative and Qualitative Research Methods”, R. C. Rich, C. L. Brians, J. B. Manheim & L. Willnat (Routledge: 2018), pp.179-190
10 Tarama Araştırması “Empirical Political Analysis; Quantitative and Qualitative Research Methods”, R. C. Rich, C. L. Brians, J. B. Manheim & L. Willnat (Routledge: 2018), pp.143-166.
11 Nitel Yöntemler “Empirical Political Analysis; Quantitative and Qualitative Research Methods”, R. C. Rich, C. L. Brians, J. B. Manheim & L. Willnat (Routledge: 2018), pp.285-320.
12 Sunumlar
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Yukarıdaki kitaplar, power point sunumları


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller ACADEMIC HONESTY: Honesty and trust are the most fundamental pillars of learning and are necessary foundation for success and academic freedom in a university. Hence, any behavior that jeopardizes the learning environment by violating the rules of academic honesty will not be tolerated or condoned: Violations of academic honesty include but are not limited to: Cheating or facilitating cheating • looking or attempting to look at another student's answers or allowing others to copy one's answers, • copying other student’s in-class or take-home exam answers or letting others use take-home exam answers, • using "cheat sheet," pre-programmed calculator if not allowed by the instructor, • having someone else prepare the term project or homework or letting others use one’s homework/term project/paper, • Assistance of another person in preparation of a tem paper/homework/project if not allowed by the instructor, • Taking an exam for another student, • Purchasing term projects or homework or other assignments, • Signing in place of another student using their name/signature/student id number, Plagiarism • showing the work of another as one's own, • Not properly citing an earlier own work, • Submitting the same homework/paper/term project in one more one course if not allowed by the instructor, • Inaccurately or inadequately citing sources including those from the Internet, Violations of academic honesty can result in disciplinary action, as stated in the "Student Disciplinary Rules and Regulation" of the University. http://www.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/13 and http://kariyer.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/81 By enrolling in the University, each student is assumed to have read the rules and regulations regarding academic dishonesty, and lack of knowledge of this policy is not an acceptable defense.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
18
18
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.