Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası İlişkiler Teorileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 304
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, çatışma, güvenlik, güç ve bütünleşme gibi başlıca Uluslararası İlişkiler konularını farklı kuramsal açılardan tartışmayı ve hem anaakım hem de eleştirel kuramları güncel vakalara uygulamayı amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Teorinin ve teorik çalışmaların amacını ve neden önemli olduklarını açıklayabilir.
  • Uluslararası İlişkiler disiplininde önde gelen teorik yaklaşımların temel varsayımlarını, önemli sorunsallarını, epistemolojik, ontolojik ve metodolojik temellerini ve belirledikleri sorunsallara ilişkin cevaplarını/çözümlerini örnekler ile açıklayabilir.
  • İkinci maddede bahsedilen kategoriler çerçevesinde farklı teorileri karşılaştırıp analiz edebilir.
  • Uluslararası İlişkiler teorilerini tarihsel ve güncel olayları ve sorunları analiz etmek ve açıklamak için kullanabilir.
  • Tartışılan teorik yaklaşımlar çerçevesinde uluslararası ilişkilerin geleceği ve oluşmakta olan trendler üzerine yorum yapabilir.
Ders Tanımı Bu derste Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan farklı teoriler, felsefi temelleri, ana varsayımları, temel sorunsalları ve bu sorunsallara ilişkin cevapları çerçevesinde incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Uluslararası İlişkiler Teorisi nedir ve Neden Buna İhtiyacımız Var? Dunne et al. International Relations Theories, Ch. 1. Singer, J. D. (1961). “The Level-of-Analysis Problem in International Relations,” World Politics, 14 (1), pp. 77-92.
3 Klasik ve Yapısalcı Realizm Dunne et al. International Relations Theories, Ch. 3 & 4. Carr, E.H. (2000). The Twenty Years’ Crisis. An Introduction to the Study of International Relations. London: Palgrave Macmillan, Ch. 1-6. Waltz, K. N. (1990), “Realist Thought and Neorealist Theory”, Journal of International Affairs, 44 (1), pp. 21-37.
4 Liberalizm(ler) Dunne et al. International Relations Theories, Ch. 5 & 6. Keohane, R. (2004), http://www.uctv.tv/shows/Theory-and-International-Institutions-with-Robert-O-Keohane-Conversations-with-History-8991
5 İnşacılık Dunne et al. International Relations Theories, Ch. 10. Wendt, A. (1992). “Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics,” International Organization, 46 (2), pp. 391‐425.
6 Marksizm ve Eleştirel Teori Dunne et al. International Relations Theories, Ch. 8 & 9 Cox, C. (1983). “Gramsci, Hegemony and IR”, Millennium, 12 (2), pp. 162-175.
7 Ara Sınav
8 İngiliz Okulu Dunne et al. International Relations Theories, Ch. 7 Buzan, B. (2001). "The English School: An Underexploited Resource in IR", Review of International Studies, 27 (3), pp. 471-88.
9 Postyapısalcılık Dunne et al. International Relations Theories, Ch. 12 Foucault, M. (1980) “Truth and Power”. in Gordon. C. (Ed.). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, New York: Harvester Wheatsheaf, pp. 109-133.
10 Postkolonyalizm Dunne et al. International Relations Theories, Ch. 13 Seth, S. (2011). “Postcolonial Theory and the Critique of International Relations”. Millennium, 40 (1), pp. 167-183.
11 Uluslararası İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar Dunne et al. International Relations Theories, Ch. 11, 14 & 15. Tickner, A. (1997). “You just don’t understand: troubled engagements between feminist and IR theorists”, International Studies Quarterly, 41 (4), pp. 611-632. Rumelili, B. & Adisonmez, U. C. (2020). “Uluslararası İlişkilerde Kimlik-Güvenlik İlişkisine Dair Yeni bir Paradigma: Ontolojik Güvenlik Teorisi” Uluslararası İlişkiler Dergisi, 17 (66), pp. 23-39
12 Uluslararası İlişkilerde Güç, Savaş ve Güvenlik Buzan, B. (1984). “Peace, Power, and Security: Contending Concepts in the Study of International Relations”. Journal of Peace Research, 21 (2), pp. 109-125. Adisonmez, U. C. (2016). “What is the Human Security Approach and How the Phenomenon Contributed to the International Security Agenda: Canadian and Japanese Paradigms”. Security Strategies Journal, 12 (24), pp. 1-28.
13 Grup Sunumları
14 Grup Sunumları
15 Dersin genel değerlendirmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Tim Dunne, Milja Kurki ve Steve Smith (Eds.) (2016). International Relations Theories: Discipline and Diversity, 3rd edition, Oxford: Oxford University Press.
*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
36
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
169

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.