PSIR 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası İlişkiler Teorileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 304
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, çatışma, güvenlik, güç ve bütünleşme gibi başlıca Uluslararası İlişkiler konularını farklı kuramsal açılardan tartışmayı ve hem anaakım hem de eleştirel kuramları güncel vakalara uygulamayı amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Teorinin ve teorik çalışmaların amacını ve neden önemli olduklarını açıklayabilir.
  • Uluslararası İlişkiler disiplininde önde gelen teorik yaklaşımların temel varsayımlarını, önemli sorunsallarını, epistemolojik, ontolojik ve metodolojik temellerini ve belirledikleri sorunsallara ilişkin cevaplarını/çözümlerini örnekler ile açıklayabilir.
  • İkinci maddede bahsedilen kategoriler çerçevesinde farklı teorileri karşılaştırıp analiz edebilir.
  • Uluslararası İlişkiler teorilerini tarihsel ve güncel olayları ve sorunları analiz etmek ve açıklamak için kullanabilir.
  • Tartışılan teorik yaklaşımlar çerçevesinde uluslararası ilişkilerin geleceği ve oluşmakta olan trendler üzerine yorum yapabilir.
Ders Tanımı Bu derste Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan farklı teoriler, felsefi temelleri, ana varsayımları, temel sorunsalları ve bu sorunsallara ilişkin cevapları çerçevesinde incelenecektir. Dersle ilgili ek okumalara ve duyurulara blackboard üzerinden ulaşabilirsiniz.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Dersin tanıtımı
2 Ana kavramlar Steve Smith,"Introduction: Diversity and Disciplinarity in International Relations Theory", in Dunne et al., Chapter 1 in Dunne et al; Steve Smith, "The Self-Images of a Discipline: A Genealogy of International Relations Theory", pp.1-19.Steve Smith, "The Self-Images of a Discipline: A Genealogy of International Relations Theory", pp.1-19.
3 Uluslararası sistem, Yapı-Yapan ve Analiz düzeyleri tartışması J. David Singer, “The Level-of-Analysis Problem in International Relations,” World Politics 14, 1 (1961), 77-92.
4 Gerçekçilik (Realizm) Chapter 4. Fred Halliday and Justin Rosenberg, ‘An Interview with Kenneth Waltz’, Review of International Studies 24(3) (1998): 371-386.
5 Liberal kuramlar Chapter 5- Chapter 6
6 İnşacılık(Konstrüktivizm) Chapter 10. Alexander Wendt (1992) “Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics”. International Organization 46 (spring): 391-425.
7 Ara Sınav
8 Yeni Marksist ve Eleştirel Kuramlar Chapter 8.
9 İngiliz Okulu Chapter 7.
10 postyapısalcılık ve postkolonyalizm Chapters 11 & 13
11 güç ve güvenlik kavramları Steven Lukes. 2005. “Power and the Battle for Hearts and Minds”, Millennium - Journal of International Studies 33(3): 477-493.
12 Savaş kuramları Mary Kaldor (2013) ‘In Defence of New Wars’, Stability: International Journal of Security and Development, vol.2, no.1, at: http://www.stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.at/
13 Uluslararası İlişkiler kuramlarında “büyük tartışmalar” ve Uİ Kuramının geleceği Dunne et al, Introduction Engin Sune (2016) ‘Non-Western International Relations Theory and Ibn Khaldun’, All Azimuth 5(1) : 79-88.
14 Dersin genel değerlendirmesi
15 dersin genel değerlendirmesi
16 Dersin genel değerlendirmesi

 

Ders Kitabı

Tim Dunne, Milja Kurki ve Steve Smith (Eds.) (2010) International Relations Theories: Discipline and Diversity, 2nd edition, Oxford University Press

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
30
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest