Ders İçerikleri - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 320 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ortadoğu Politikaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 320
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı tarihte üç büyük dinin merkezi, günümüzde pek çok önemli çatışmanın sahnesi olan Ortadoğu bölgesinin tarihi geçmişini Osmanlı İmparatorluğunun sonundan başlayarak, İngiltere ve Fransa’nin “böl ve yönet” politikalarını devam ettiği iki dünya savaşı arası dönemde devam ederek ve Arapİsrail çatışmasının kökenine inerek incelemektir. Tarihi gelişimi inceledikten sonra bölge bellli temalar altında analiz edilecektir. Bu temaların arasında siyasi İslamın yükselmesi ve siyasi ekonomi (yani petrol politikası ve rantiye devlet) ve siyasi liberalleşme konuları incelenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İngiliz ve Fransızların böl ve yönet politikalarının yarattığı kaosun günümüze yansımasını tartışabilir.
  • Ortadoğu bölgesinin bugün uluslararası ilişkileri etkilemesinin iki önemli nedeni “din” ve “petrol” konularını tartışabilir.
  • Ortadoğu’nun yerel aktörler, bölgesel güçler ve uluslararası ittifaklar ekseninde ki siyasi, ekonomik ve ideolojik konumunu tartışabilir
  • Ortadoğu’da barış, istikrar ve demokratikleşme sorunlarının hem tarihsel hem de güncel arka planını tartışabilir
  • Ortadoğu’daki devletleri teorik ve kavramsal olarak ulus-devlet ve düşkün devlet (failed state) bağlamında tartışabilir
  • Ortadoğu ve Arab dünyasında ki azınlıklar, etnik çatışmalar ve mezhepsel çekişmelerin sebeplerini tartışabilir
Ders Tanımı Bu derste Orta Doğu’nun tarihsel gelişimi özellikle Birinci Dünya Savaşı yani Osmanlı İmparatorluğunun yıkılması ile incelenip, Batılı güçlerin Ortadoğu politikasındaki etkisine bakılacaktır. İsrail’in kuruluşu ve Arapİsrail Savaşları günümüz Ortadoğu politikalarını anlamamıza ışık tutacaktır. Ayrıca siyasi İslamın ilerleyişi ve petrol ekonomisinin bölgeye etkisi incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Orta Doğu Neresidir? Ortadoğu’nun önemi, Ortadoğu’nun dünya politikasına etkisi, Batı’nın Ortadoğu’ya bakışı ve Şarkiyatçılık
2 Ortadoğu’da kolonyal yönetim ve kolonyal dönem sonrası devlet oluşumu David S. Sorenson, An Introduction to the Modern Middle East (Boulder, CO.: Westview Press, 2008), pp. 11/41. Beverley MiltonEdwards, Contemporary Politics in the Middle East (Cambridge: Polity Press, 2000), pp. 15/39.
3 Arap Milliyetçiliği ve Arap İsrail Çatışmaları William Ochsenwald and Sydney Nettleton Fisher, The Middle East, A History, (Boston: McGraw Hill, 2004), pp. 533/581.
4 Arap Milliyetçiliği ve Arap İsrail Çatışmaları Beverley MiltonEdwards, Contemporary Politics in the Middle East (Cambridge: Polity Press, 2000), pp. 41/66. Documentary on Arab Israeli Conflict
5 Arap Milliyetçiliği ve Arap İsrail Çatışmaları William Ochsenwald and Sydney Nettleton Fisher, The Middle East, A History, (Boston: McGraw Hill, 2004), pp. 533/581.
6 Yeni Devletlerin oluşumu (Suriye ve Irak örnekleri) Monte Palmer, The Politics of the Middle East, (Belmont, CA: Thomson, Wadsworth, 2007): 148/153 ve 223/228.
7 Arasınav
8 Siyasal İslamın yükselişi: Radikal ve Ilımlı İslami hareketler Beverley MiltonEdwards, Contemporary Politics in the Middle East (Cambridge: Polity Press, 2000), pp.121/143.Najib Ghadbian, Democratization and Islamist Challenge in the Arab World, (Boulder: Westview Press, 1992), pp. 59/82.
9 Siyasal İslamın yükselişi: İslami hareketler, Müslüman Kardeşler, Hizbullah, ve Hamas Augustus Richard Norton, “The Role of Hezbollah in Lebanese Domestic Politics,” The International Spectator, Vol. 42, No. 4, (December 2007): 75/91. Are Hovdenak, “Hamas in Transition: The Failure of Sanctions,” Democratization, Vol. 16, No. 1, (February 2009): 59/80.
10 Ekonomi Politik: Petrol Politikası ve Rantiyer Devlet David S. Sorenson, An Introduction to the Modern Middle East (Boulder, CO.: Westview Press, 2008): 73/93.Beverley MiltonEdwards, Contemporary Politics in the Middle East (Cambridge: Polity Press, 2000): 68/92.
11 Siyasi Liberalleşme ve Otoriter Rejimlerin devam etmesi Beverley MiltonEdwards, Contemporary Politics in the Middle East (Cambridge: Polity Press, 2000): 145/171.
12 Siyasi Liberalleşme ve Otoriter Rejimlerin devam etmesi Rex Brynen, Bahgat Korany and Paul Noble “Introduction” in Brynen, Korany and Noble, eds., Political Liberalization and Democratization in the Arab World: Theoretical Perspectives, (Boulder: Lynne Rienner, 1995): 327
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

David S.Sorenson, An Introduction to the Modern Middle East (Boulder, CO : Westview Press, 2008). Beverley MiltonEdwards, Contemporary Politics in the Middle East.

Yukarıda belirtilen diğer kitap ve makale bölümleri.

 


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller A History of the Modern Middle East William L. Cleveland and Martin Bunton, Westview Press, 2009. A Peace to End All Peace David Fromkin, Holt and Co., 2001. Contending Visions of the Middle East Zachary Lockman, Cambridge UP, 2004. Modernizing Islam: Religion in the Public Sphere in Europe and the Middle East John L. Esposito and Francois Burgat (eds.)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
36
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
25
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
31
31
    Toplam
160

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.