Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 320 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ortadoğu Politikaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 320
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders modern Ortadoğu’nun oluşumunu anlamayı ve incelemeyi amaçlamaktadır. Bu arayışta, bölgede devlet oluşumu, ulus inşası ve rejim türlerinin arkasındaki dinamiklerin anlaşılması için 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl anlatısı tarihsel bir incelemeye tabi tutulacaktır. Dersin ikincil amacı ise çağdaş Ortadoğu’daki temel siyasi, ekonomik ve toplumsal zorlukları anlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ortadoğu bölgesinin tarihsel geçmişini inceleyebilecektir
  • Ortadoğu'daki Fransız ve İngiliz etkisini ve sömürge mirasını tartışabilecektir
  • Ortadoğu'nun siyasi, ekonomik ve ideolojik konumunu yerel aktörler, bölgesel güçler ve uluslararası müttefikler bağlamında açıklayabilecektir
  • Ortadoğu'daki barış, istikrar ve demokratikleşme sorunlarının hem tarihsel hem de güncel arka planını tartışabilecektir
  • Ortadoğu'da devletler ve rejim türlerini tartışabilecektir
  • Ortadoğu ve Arap dünyasındaki azınlıklar, etnik çatışmalar ve mezhepsel çekişmeleri inceleyebilecektir
Ders Tanımı Bu ders, Ortadoğu'nun yeniden haritalandırılmasına dair tarihsel bir bakışla başlayacak. Buna ek olarak, karşılaştırmalı bir tarihsel analiz, Ortadoğu’yu daha geniş bir global tarihsel bağlamı içinde konumlandırmaya yardımcı olacaktır. Bunun devamında ders, devlet ve rejim türleri, Arap Milliyetçiliği, petrol siyaseti, şarkiyatçılık, Arap-İsrail çatışması, bölgesel jeopolitik, siyasal İslam, demokratikleşme ve Arap Baharı’nı kapsayacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Orta Doğu Nedir?: Eleştirel Bir Yaklaşım Beverley Milton-Edwards, Contemporary Politics in the Middle East, Introduction. Roderic H. Davison. “Where Is the Middle East?” Foreign Affairs, vol. 38, no. 4, 1960, pp. 665–675. Edward Said (2003). Orientalism, London: Penguin, pp. 1-49.
3 İmparatorluktan İmparatorluklara: Orta Doğu'nun Tekrar Haritalandırılması Beverley Milton-Edwards, Contemporary Politics in the Middle East, Chapter 1
4 Dekolonizasyon, Bağımsızlık ve Arap Milliyetçiliği R. Abou-El-Fadl, ‘Neutralism Made Positive: Egyptian Anti- colonialism on the Road to Bandung’, British Journal of Middle Eastern Studies 42:2 (2015), pp. 219-240. Beverley Milton-Edwards, Contemporary Politics in the Middle East, Chapter 2.
5 Politik İslam'ın Yükselişi Beverley Milton-Edwards, Contemporary Politics in the Middle East, Chapter 5 Mohammed Ayoob, ‘Political Islam: Image and Reality’, World Policy Journal 21:3 (2004), pp. 1-14.
6 Balfour'dan Oslo'ya: Arap - İsrail Çatışması Beverley Milton-Edwards, Contemporary Politics in the Middle East, Chapter 4 & Chapter 8 Raef Zreik, ‘The Palestinian Question: themes of Justice and Power: Part I’, Journal of Palestinian Studies 32:4 (2003), pp. 39-49. Ilan Pappe, 'Revisiting 1967: The false paradigm of peace, partition, and parity', Settler Colonial Studies (2013), pp. 341-351.
7 Arasınav
8 ABD'nin Orta Doğu Politikası: Kaynakları & Sonuçları Philip H. Gordon, ‘Trading places: America and Europe in the Middle East’, Survival 47:2 (2005), pp. 87-100. Doug Stokes, ‘Blood for oil? Global capital, counter-insurgency and the dual logic of American energy security’, Review of International Studies 33 (2007), pp. 245–264 Michael Cox, ‘Empire, imperialism and the Bush doctrine’, Review of International Studies 30:4 (2004), pp. 585-608.
9 Irak Savaşı & ISIS Vakası Toby Dodge, 'The Causes of US Failure in Iraq', Survival 49:1 (2007), pp. 85-106. Louise Fawcett, 'The Iraq War ten years on: assessing the fallout', International Affairs 89:2 (2013), pp. 325-343. Fawaz Gerges, ‘ISIS and the Third Wave of Jihadism’, Current History (2014), pp. 339-343. Aaron Y. Zelin. ‘The War between ISIS and al-Qaeda for Supremacy of the Global Jihadist Movement,’ The Washington Institute for Near East Policy (2014), pp. 1-11.
10 Arap Baharı & Demokratikleşme Sorusu Beverley Milton-Edwards, Contemporary Politics in the Middle East, Chapter 6 & Chapter 10. Michael L. Ross, ‘Does Oil Hinder Democracy?’, World Politics 53:3 (2001), pp. 325-361. F. Gregory Gause, ‘Why Middle East Studies Missed the Arab Spring?’, Foreign Affairs 90:4 (2011), pp. 81-90.
11 Orta Doğu'nun Geleceği & Direnişin Yeni Formları Marc Lynch and Shibley Telhami, ‘Here’s how experts on the Middle East see the region’s key issues,’ The Washington Post, February 2021. Mark LeVine, ‘Heavy metal Muslims: the rise of a post-Islamist public sphere’, Cont Islam 2 (2008), pp. 229–249.
12 Grup Sunumları
13 Grup Sunumları
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Beverley Milton Edwards (2018). Contemporary Politics in the Middle East (4th Edition). Polity.

Yukarıda belirtilen diğer kitap ve makale bölümleri.


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller
  1. James L. Gelvin (2015).The Modern Middle East: A History. Oxford University Press.
  2. Mehran Kamrawa (2011). The Modern Middle East: A Political History since the First World War (2nd Edition). University of California Press
  3. William L. Cleveland and Martin Bunton (2013). A History of the Modern Middle East (5th Edition), Westview Press.  
  4. Zachary Lockman (2004). Contending Visions of the Middle East, Cambridge University Press.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
36
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
45
45
    Toplam
169

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.