Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 424 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Enerjinin Politik ve Coğrafi Ekonomisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 424
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı, devletlerin ulusal ve uluslararası politikaları yapımı içerisinde enerji ve çevre kavramlarının rolünü anlamaktır. Bu kapsamda ders, politik ekonomi ve politik coğrafyanın temel teorik çerçevesini çizerken; özellikle fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynakların politak yapımına olan etkisi üzerine odaklanacaktır. Ayrıca ders, enerji ve çevre politikaları alanındaki tarihi süreçte ve günümüzde yaşanan olaylara da değinecektir. Derste ayrıca, enerji kaynakları ve çevresel kaygıların politika yapım sürecini nasıl şekillendirdiği de irdelenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Enerji kaynaklarının politik ve coğrafi ekonomisi hakkında geniş bilgi sahibi olacaktır.
  • Devletlerin ulusal ve uluslararası politika yapımında farklı enerji kaynaklarının rolünü analiz edebilecektir.
  • Enerji kaynakları üzerindeki politik mücadeleyi araştırabilecektir.
  • Devletlerin çevresel kaygılarının karakterini anlayabilecektir.
  • Küresel enerji ve çevre konuları ile bağlantılı uluslararası enerji organizasyonları ve müzakerelerinin rolünü kavrayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, küresel enerji ve çevre düzeninin karmaşıklığını çözümlemeye yardımcı olurken; modern politik ve ekonomik regülasyon ve düzenlemeler üzerine odaklanacaktır. Dersin içeriğinde ayrıca, enerji piyasalarında ülkelerin coğrafi konumlarının rolü ele alınacak; enerji jeopolitiği, coğrafyası ve ekonomisinin temel disiplinleri çerçevesinde çevresel kaygıların olası etkilerinin detaylı ve çok yönlü analizi yapılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Küresel Enerji Sistemleri EIA Annual Energy Outlook 2015
2 Petrolün Tarihçesi World Energy Outlook 2015
3 Kömürün Tarihçesi World Energy Outlook 2015
4 Doğalgazın Enerji Politikaları Üzerindeki Etkisi World Energy Outlook 2015
5 Yenilenebilir Enerjinin Jeopolitiği I World Energy Outlook 2015
6 Yenilenebilir Enerjinin Jeopolitiği II World Energy Outlook 2015
7 Enerji Kaynaklarının Konumsal ve Coğrafi Dağılımı BP Statistical Review of Energy 2015
8 Enerji Kaynaklarının Coğrafi Yerleşimi ve Hareketi BP Statistical Review of Energy 2015
9 Arasınav
10 Sürdürülebilir Enerjinin Politik Ekonomisi Catherine Mitchell, The Political Economy of Sustainable Energy, Energy, Climate and the Environment, Palgrave Macmillan, 2008
11 İklim Politikalarında Uluslararası İşbirliği I Stavins R., J. Zou, T. Brewer, M. Conte Grand, M. den Elzen, M. Finus, J. Gupta, N. Höhne, M.-K. Lee, A. Michaelowa, M. Paterson, K. Ramakrishna, G. Wen, J. Wiener, and H. Winkler, 2014: International Cooperation: Agreements and Instruments. In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Edenhofer, O., R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, T. Zwickel and J.C. Minx (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
12 İklim Politikalarında Uluslararası İşbirliği II Stavins R., J. Zou, T. Brewer, M. Conte Grand, M. den Elzen, M. Finus, J. Gupta, N. Höhne, M.-K. Lee, A. Michaelowa, M. Paterson, K. Ramakrishna, G. Wen, J. Wiener, and H. Winkler, 2014: International Cooperation: Agreements and Instruments. In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Edenhofer, O., R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, T. Zwickel and J.C. Minx (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
13 Enerji Dönüşümü I: Enerji Birliği A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy /* COM/2015/080 final */
14 Enerji Dönüşümü II: Almanya Örneği: Energiewende Craig Morris and Martin Pehnt, The Report on Energy Transition – The German Energiewende, An initative of Heinrich Böll Foundation (2015)
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Ders notları ve powerpoint sunumlar


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
3
39
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
37
37
    Toplam
169

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.