Duyurular


 

Hakkımızda

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ana hedefi öğrencilere analitik ve eleştirel düşünce yetisi, etik değerler ve liderlik vasıfları kazandırarak, ulusal ve evrensel boyutta siyasal süreklilik ve değişimleri anlamaları ve tartışabilmelerini sağlamaktır.

Türkiye, Kuzey Amerika ve Avrupa’nın saygın üniversitelerinde öğrenim görmüş öğretim üyesi kadromuz, alanında öncü ve yenilikçi bir eğitim vizyonu izlemektedir. Öğretim üyelerimiz Türkiye’de siyasal yaşam, dış politika, Avrupa Birliği, uluslararası örgütler, kamuoyu çalışmaları, seçmen davranışları, demokratikleşme, insan hakları, sosyal adalet, göç ve vatandaşlık gibi konularda etraflı bir araştırma ve eğitim programı yürütmektedir. Bölümümüzün sunduğu zorunlu ve seçmeli dersler, dört ana başlık altında toplanabilir: Uluslararası ilişkiler, karşılaştırmalı siyaset, siyaset teorileri ve Türkiye siyaseti. Eğitim programımızda tarih, hukuk, felsefe, ekonomi, sosyoloji, coğrafya ve antropoloji gibi pek çok farklı disiplinden yararlanılmakta ve öğrencilerimiz derinlikli bir dünya görüşü, güçlü bir bilimsel birikim ve geniş kariyer olanakları ile mezun edilmektedir.

Mezuniyet sonrası, öğrencilerimizi yurt içinde ve dışında geniş kariyer imkânları beklemektedir. Mezunlarımız, özel sektörde, kamu kuruluşlarında, yerel yönetimlerin değişik birimlerinde, Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, kalkınma ajansları, Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Konseyi, AGIT, IMF, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlarda, iletişim ve medya sektöründe, sivil toplum örgütlerinde, düşünce kuruluşlarında ve üniversitelerin çeşitli kademelerinde görev ve sorumluluk üstlenebilmektedir.

Mezunlarımızın çalışmakta olduğu kurum ve kuruluşlardan bazıları şöyledir:

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, İZTO, EBSO, BTSO, Ernst&Young, PwC, JTI, Vodafone, Keskinoğlu, Coca-Cola, Metro, Arkas, University of Florida, Hong Kong Polytechnic University, MSC, TÜBİTAK, İKSEV, HSBC, Finansbank, İş Bankası, YKM, CNR Expo, British Consulate General.  

Doç. Dr. Devrim Sezer
Bölüm Başkanı    
                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                       

HABERLER