Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 438 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Birliği'nde Yönetişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 438
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı, kurumlar içi ve kurumlar arası güç ilişkileri gibi AB yönetişimi ile ilgili tartışmalar ile birlikte AB’nin meşruiyeti ve performansını incelemektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • AB'nin kurumsal mimarisinin temel özelliklerini tanımlayabilirler,
  • Kurumlar içi ve kurumlar arası güç ilişkilerine ilişkin temel argümanlara atıfta bulunabilirler,
  • Seçili politika alanlarında AB'nin meşruiyetini/performansını değerlendirebilirler,
  • İyi yapılandırılmış bir sunum ve dönem ödevi hazırlayabilirler.
Ders Tanımı Bu ders sırasıyla altı farklı beceri kazandırmayı amaçlamaktadır: (1) Temel entegrasyon/yönetişim teorilerine genel bir bakış; (2) Ana kurumların organizasyon, yapı ve işlevlerinin temel özelliklerinin bir sunumu; (3) Kurumlar içindeki ve kurumlar arasındaki güç ilişkileriyle ilgili temel tartışmalara giriş; (4) Meşru yönetimin üç boyutuna genel bir bakış: sosyal meşruiyet, girdi meşruiyeti ve çıktı meşruiyeti; (5) Çıktı/performans boyutuna özel bir odaklanma: Çeşitli politika alanlarındaki ana başarılar ve eksiklikler nelerdir? (5) Okuma ve sunum becerileri çalışması.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Avrupa Birliği'nde Yönetişim
2 Avrupa Entegrasyonu ve Yönetişim Teorileri Theories of European Integration: https://www.civitas.org.uk/content/files/OS.16-Theories.pdf History of the EU: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en
3 AB Entegrasyonu/Yönetişimi Teorileri Örneklemeleri Moravcsik. A. (1991) Negotiating the Single European Act: National Interests and Conventional Statecraft in the European Community, International Organization 45(1), pp. 19-56. *Christiansen, T. (2002) The role of supranational actors in EU treaty reform, Journal of European Public Policy, 9:1, 33-53, DOI: 10.1080/13501760110104163. *Schimmelfennig (2009) Entrapped Again: The Way to EU Membership Negotiations with Turkey, International Politics 46(4), DOI: 10.1057/ip.2009.5
4 Konsey Tömmel, I. (2017) The standing president of the European Council: intergovernmental or supranational leadership? Journal of European Integration, 39:2, 175-189,DOI: 10.1080/07036337.2016.1277717. *Joachim Schild (2020) The myth of German hegemony in the euro area revisited, West European Politics, 43:5, 1072-1094, DOI: 10.1080/01402382.2019.1625013
5 Avrupa Komisyonu Nugent, N. and Rhinard, M. (2016) Is the European Commission really in decline? JCMS 54(5): 1199-1215. Bürgin, A. (2018) Intra‐ and Inter‐Institutional Leadership of the European Commission President: An Assessment of Juncker's Organizational Reforms, JCMS 56(4): 837-853. Bürgin, A. (2020) Modernization of Environmental Reporting as a Tool to Improve the European Commission's Regulatory Monitoring Capacity, JCMS https://doi.org/10.1111/jcms.13093
6 Hukuk Sistemi ve Adalet Divanı Michael Blauberger & Dorte Sindbjerg Martinsen (2020) The Court of Justice in times of politicisation: ‘law as a mask and shield’ revisited, Journal of European Public Policy, 27:3, 382-399, DOI: 10.1080/13501763.2020.1712460. Stone Sweet, A. (2010) The European Court of Justice and Judicalization of EU Governance, Living Reviews in European Governance, Vol. 5, (2010), No. 2, http://www.europeangovernance-livingreviews.org/Articles/lreg-2010-2/
7 Avrupa Parlamentosu Katharina L. Meissner & Magnus G. Schoeller (2019) Rising despite the polycrisis? The European Parliament’s strategies of self-empowerment after Lisbon, Journal of European Public Policy, 26:7, 1075-1093, DOI: 10.1080/13501763.2019.1619187. Bürgin, A. (2019) The implications of the better regulation agenda for the European Parliament’s inter- and intra-institutional power relations, Journal of European Integration, 41:2, 187-202, DOI: 10.1080/07036337.2019.1572134
8 AB yönetişimi ne kadar başarılı/meşru? Marsh, M. and S. Mikhaylov (2010) European Parliament elections and EU governance, Living Reviews in European Governance 5(4), http://europeangovernance-livingreviews.org/Articles/lreg-2010-4. Heidbreder, E.G. (2012) Civil Society Participation in Eu Governance, Living Reviews in European Governance, Vol. 7, (2012), No. 2, http://www.livingreviews.org/lreg-2012-2. Key European Union achievements and tangible benefits: https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/achievements_en
9 Demokratik standartların destekleyicisi olarak AB Tanja A. Börzel & Frank Schimmelfennig (2017) Coming together or drifting apart? The EU’s political integration capacity in Eastern Europe, Journal of European Public Policy, 24:2, 278-296, DOI: 10.1080/13501763.2016.1265574
10 AB'nin uluslararası iklim diplomasisindeki rolü Charles F. Parker, Christer Karlsson & Mattias Hjerpe (2017) Assessing the European Union’s global climate change leadership: from Copenhagen to the Paris Agreement, Journal of European Integration, 39:2, 239-252, DOI: 10.1080/07036337.2016.1275608
11 AB'nin performansı: AB kurumları içinden görüşler
12 Sunumlar
13 Sunumlar
14 Sunumlar ve Dönemin Gözden Geçirilmesi
15 Final Sınavı Öncesi Gözden Geçirme ve Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Simon Bulmer, Owen Parker, Ian Bache, Stephen George, and Charlotte Burns (2020) Politics in the European Union, Oxford University Press.

*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
1
22
22
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.