Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 428 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Modernite ve Eleştirileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 428
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, öğrencileri siyaset teorisindeki modernite/modern toplum üzerine olan tartışmalarla tanıştırmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Modern toplumu, içinde yaşadığımız çağın barındırdığı bütün gerilim, sıkıntı ve imkanları hesaba katarak tüm karmaşıklığı içinde yorumlayıp değerlendirebilecekler;
  • Modern toplum ve uygarlık üzerine olan çağdaş tartışmaları yorumlayabilecekler;
  • Çağdaş siyasal problemler üzerine eleştirel ve yaratıcı bir tarzda düşünebilecekler;
  • Bireysel veya grup üyesi olarak rapor/sunum hazırlayabilme ve argümanlarını sözlü olarak sunabilme becerilerini geliştirebilecekler;
  • Siyaset teorisinde karşılaştıkları yaklaşımları çağdaş kamusal tartışmalara uygulayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders (1) insanlığın son iki yüzyıldır tanık olduğu emperyalizm, totalitarizm, Holokost ve soykırım deneyimlerini; (2) kapitalizmin yarattığı eşitsizlikleri; (3) ulus-devletin açmazlarını; (4) antroposen, politik ekoloji ve küresel iklim değişikliği üzerine olan çağdaş tartışmaları mercek altına almayı amaçlıyor.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Temel Kavramlar ve Tartışmalar
2 Moderniliğin Sıkıntıları 1) Charles Taylor, “Three Malaises”, The Malaise of Modernity (Anansi Press, 1991), 1-12. 2) Jane Bennett, “Modernity and Its Critics”, in Anne Phillips, Bonnie Honig and John Dryzek (eds), The Oxford Handbook of Political Theory (Oxford University Press, 2008), 211-224.
3 Yabancılaşma ve Sömürü Marx, “Economic and Philosophical Manuscripts”, The Marx-Engels Reader (W. W. Norton and Company, 1978), 70-101.
4 Yanılsama Olarak İdeoloji Marx and Engels, The German Ideology, (Lawrence & Wishart, 1974), 37-68.
5 Tek Boyutlu Toplum? Herbert Marcuse, One-Dimensional Man (Beacon Press, 2002), 1-56.
6 Ara Sınav I
7 Emperyalizm Arendt, “Part Two: Imperialism”, The Origins of Totalitarianism (Harcourt), 123-158; 185-207.
8 Holokost: Toplama Kampları Arendt, “Total Domination”, The Origins of Totalitarianism (Harcourt), 437-459.
9 Soykırım Raphael Lemkin, “Genocide”, Axis Rule in Occupied Europe (The Lawbook Exchange, 2008).
10 Ara Sınav II
11 Devrim ve Politika Arendt, “The Revolutionary Tradition and Its Lost Treasure”, On Revolution (Penguin, 1963), 215-281.
12 Ulusal Kimlik ve Yurttaşlık Habermas, “National Identity and Citizenship” Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy (MIT Press, 1998), 491-515.
13 Sekülarizm Habermas, “What is Meant by a ‘PostSecular Society’?: A Discussion on Islam in Europe”, Europe: The Faltering Project (Polity, 2009), 59-77.
14 Antroposen ve Politik Ekoloji 1) Jane Bennett “Political Ecologies”, Vibrant Matter: A Political Ecology of Things (Duke University Press, 2010), 94-109. 2) Christophe Bonneuil and Jean-Baptiste Fressoz, The Shock of the Anthroposcene (Verso, 2016), 1-30.
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Yukarıda anılan metinler.


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
36
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
15
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
169

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.