Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 495 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
AB'nin Çevre Politikası
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 495
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin üç amacı vardır. İlki, AB içindeki politika yapımı sürecini açıklayarak öğrencilerin ilgili aktörler arasındaki güç ilişkileri hakkındaki temel bilgileri edinmelerini sağlamaktır. İkinci olarak, bu ders, AB’nin çevre politikasının önemli alanlarını, bu politika alanındaki uluslararası aktörlerden biri olan AB’nin rolünü de içerecek biçimde sunmayı amaçlamaktadır. Üçüncü olarak ise, öğrencilere, her bir politika alanının altında yatan çevresel problemlerin çevrenin korunması ihtiyacıyla sentezlenmesi hakkında ve iç politikada da önemi giderek artan bu alanlarda bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • AB’de genel politika yapımı sürecinin temellerini açıklayabilecektir.
  • AB’nin çevre politikasının temel özelliklerini, kazanımlarını ve zorluklarını açıklayabilecektir.
  • Çevresel politika alanında AB’nin bir uluslararası aktör olarak rolünü açıklayabilecektir.
  • Çevresel sorunları çözmel için önerileri tartışabilecektir.
  • Belirli bir araştırma sorusunu inceledikleri, iyi yapılandırılmış bir sunum hazırlayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, AB‘nin çevre politikasına bir giriş niteliğindedir. AB’nin politika yapımı süreçlerine kısaca bir göz attıktan sonra AB’nin çevre politikasının temel alanları (örn. Hava ve su politikaları, sarfiyat politikası, iklim politikası, ulaşımın karbonsuzlaştırılması, sürdürülebilir kent yönetimi) sunulacaktır. Her bir politika alanında öncelikle temel çevresel sorunlar incelenecek, daha sonra AB politikalarının kazanımları ve karşılaşılan zorluklar değerlendirilecektir. Bir uluslararası aktör olarak AB’nin rolüne özel bir mercek tutulacaktır. Ayrıca, etkili sunum hazırlama teknikleri ve dönem ödevinin yapılandırılması için de alıştırmalar yapılacaktır. Bu nedenle dersin bir bölümü öğrenci sunumlarına ayrılmıştır. Sunumların ardından öğrenciler, dersin hocasından detaylı bir geribildirim alacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 AB Çevre Politikasının Evrimi T. Delreux and S. Happaerts (2016) Environmental Policy and Politics of the EU (Palgrave), ch. 1 and 2
3 AB Çevre Politikasının Aktörleri T. Delreux and S. Happaerts (2016) Environmental Policy and Politics of the EU (Palgrave), ch. 3
4 Hava ve Su Politikaları T. Delreux and S. Happaerts (2016) Environmental Policy and Politics of the EU (Palgrave), ch. 7; European Commission (2018) Clean Air Policy, European Commission (2018) Review of the drinking water directive
5 Sarfiyat Politikası T. Delreux and S. Happaerts (2016) Environmental Policy and Politics of the EU (Palgrave), ch. 7; European Commission (2017) A European Strategy for Plastics in a Circular Economy
6 İklim Politikası I T. Delreux and S. Happaerts (2016) Environmental Policy and Politics of the EU (Palgrave), ch. 9; European Commission (2016) Renewable Energy Directive
7 Arasınav
8 İklim Politikası II S. R. Schubert et al. (2016) Energy Policy of the EU (Palgrave), ch. 6, A. Bürgin (2016) National Binding renewable energy targets for 2020 but not for 2030 anymore: why the European Commission developed from a supporter to a brakeman, Journal of European Public Policy 22(5), 690-707, A. Bürgin (2018) The impact of Juncker's reorganization of the European Commission on the internal policy-making process: Evidence from the Energy Union project, Public Administration
9 Uluslararası Çevre Politikası Aktörü olarak AB T. Delreux and S. Happaerts (2016) Environmental Policy and Politics of the EU (Palgrave), ch. 10
10 Sürdürülebilir Kentler LSECities (2013) Going green. How cities are leading the next economy; PPMC (2017) An actionable vision of transport decarbonization European Commission (2017) Europe on the Move
11 AB Çevre Politikasının Uygulanması Jordan and Tosun (2013) Policy Implementation, in Jordan/Adelle (eds.) Environmental Policy in the EU
12 AB Genişleme Sürecinde Çevre Politikası L.B Andonova,. “The Europeanization of Environmental Policy in Central and Eastern Europe.” In The Europeanization of Central and Eastern Europe, edited by F. Schimmelfennig and U. Sedelmeier. London: Cornell University Press, 2005. A. Bürgin (2017) Policy Learning: An understudied mechanism of EU influence on Turkish Domestic Politics, conference paper
13 Öğrenci Sunumları
14 Genel Bakış: AB Çevre Politikasının Kazanımları ve Zorlukları A. Jordan and C. Adelle (2013) Environmental Policy in the EU (Routledge), ch. 20: EU environmental policy at 40: retrospect and prospect
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Yukarıda belirtilen kitap ve makaleler ile powerpoint sunumları


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Blackboard üzerinden erişilebilecektir

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
13
13
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
13
13
Proje
1
13
13
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
169

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.