Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 370 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Diplomatik Yazışma Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 370
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere diplomasinin temel kavramlarının, ana aktör ve araçlarının, diplomatik ilişkilerin ve müzakerelerin temel unsurlarının tanıtılması ve diplomasi alanında öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin geliştirilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Diplomasi kavramını ve uluslararası ilişkilerdeki yerini kavrayabilecek,
  • Diplomasinin ana araçları ve aktörlerini öğrenecek,
  • Diplomatik yazışma ve iletişimin temel şekilleri hakkında bilgi sahibi olacak,
  • Yazılı ve sözlü diplomatik dil kullanımı hakkında bilgi sahibi olacak,
  • Müzakere tekniklerini kavrayabilecek,
  • Dijital çağda diplomasinin nasıl yapıldığı (dijital diplomasi) hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Ders Tanımı Diplomasi kavramının, temel araç ve aktörlerinin tanıtılması, sözlü ve yazılı diplomasi dilinde iletişim becerilerinin geliştirilmesi, özellikle dijital dünyada diplomasi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmektedir. Öğrencilerin dönem projeleri ile katılım sağlaması beklenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş/ Kurumsal Bir İletişim Şekli Olarak Diplomasi; Gelişimi ve Temel Kavramları Diplomacy, Sir Harold Nicolson, Diplomasinin Evrimi, Hüner Tuncer
2 Diplomasi Yapımı: Temel Aktörler ve Araçlar Diplomasi Tarihi,Teorisi, Kurumları ve Uygulaması, Temel İskit
3 Diplomatik Dil: Temel Terimler ve Tanımlar Courses on Diplomatic Correspondence, Tahir Şentürk
4 Diplomatik Yazışma Teknikleri (1): Note Signée Courses on Diplomatic Correspondence, Tahir Şentürk (ek okumalar verilecektir)
5 Diplomatik Yazışma Teknikleri (2): Note Verbale Courses on Diplomatic Correspondence, Tahir Şentürk (ek okumalar verilecektir)
6 Diplomatik Nota Şekilleri: Collective, Identic, Circular Courses on Diplomatic Correspondence, Tahir Şentürk (ek okumalar verilecektir)
7 Diplomatik Yazışma Teknikleri (3): Aide-memoire, Memorandum Courses on Diplomatic Correspondence, Tahir Şentürk (ek okumalar verilecektir)
8 Ara Sınav
9 Diplomasi ve Müzakere, Uyuşmazlıklara Barışçıl Çözümler Diplomasi Tarihi, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması, Temel İskit
10 21. Yüzyılda Diplomasi What is Digital Diplomacy and how is it Practiced Around the World,I.Manor, Diplomatist Magazine,Annual Review
11 Dijital Diplomasi Digital Diplomacy, Theory and Practice, Corneliu Bjola, Marcus Holmes , The Power of Diplomacy, New Meanings and Methods for Understanding Digital Diplomacy
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Bjola,C.,Holmes M., Digital Diplomacy, Theory and Practice, New York: Routledge,2015

 

Fletcher,T.,The Naked Diplomat,London: HarperCollins Publishers, 2017.

 

İskit,T., Diplomasi Tarihi, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması,İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları, 2020.

 

Manor,I. What is Digital Diplomacy and how is it Practiced Around the World, A Brief Introduction, Diplomatist Magazine,Annual Review, 2016.

 

Nicolson,H., Diplomacy,Washington: Georgetown University, 1988.

 

The Oxford Handbook of Modern Diplomacy (Oxford:OUP,2014):559-576

 

Singh,J.P., The Power of Diplomacy, New Meanings  and the Methods for Understanding Digital Diplomacy,New York: Routledge, 2015

 

Şentürk,T., Courses on Diplomatic Correspondence, Ankara: Dışişleri Eğitim Merkezi Yayınları,1995

 

Tuncer, H., Diplomasinin Evrimi, İstanbul: Analiz Basım Yayın,2009

 

(Various handouts will  also be given by the instructor)

Önerilen Okumalar/Materyaller

İngilizce Diplomatik Muhaberat Dersleri, Şükrü Elekdağ, Emekli Büyükelçi

 

The Role of Foreign Languages in the Diplomatic Service,

Lecture given by Sir Horace Philips, British Ambassador to Turkey, on May 4, 1976 in Ankara

 

Eminence Grice of the Turkish Foreign Service: Numan Menemencioğlu,

by Dr. Yücel Güçlü, Ankara, May 2002

 

Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol

by Alptekin Ünlütürk, Retired Ambassador

 

Protokol Dersleri, Yalçın Kurtbay, Emekli Büyükelçi

 

Dış Politikada Oyunun Kuralları

Ercüment Yavuzalp, Emekli Büyükelçi, Ağustos 1998

 

Berridge, G.R, James,A.,  A Dictionary of Diplomacy, New York: Pelgrave MacMillan, 2001.

 

Feltham, R.G.,  Diplomatic Handbook, Essex: Addison Wesley Longman Limited, 1970.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
15
Final Sınavı
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
8
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
3
8
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Final Sınavı
1
28
28
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.