Ders İçerikleri - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 370 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Diplomatik Yazışma Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 370
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere diplomatik İlişkilerin yürütülmesinde kullanılan yazışma, müzakere ve iletişim tekniklerine ilişkin temel kavramları ve diplomasinin kurumsal araçlarını, Türkiye’nin önemli dış politika meselelerinden örneklerle tanıtmaktır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Diplomatik yazışmaların türlerini, temel ilke ve tekniklerini açıklayabileceklerdir
  • Çatışmaların barışçı yollardan çözülmesinde diplomasinin işlevini kavrayabileceklerdir
  • Diplomasinin kurumsal araçlarının (dışişleri bakanlıkları, elçilik ve konsolosluklar) işlevlerini, diplomatik İlişki kurulmasının yöntem ve mekanizmasını açıklayabileceklerdir
  • Bir diplomatın görev sırasında nasıl hareket etmesi gerektiğini tartışabileceklerdir
  • Diplomatik müzakerelerin nasıl yapıldığını tartışabileceklerdir
  • Türkiye’nin önemli dış politika meselelerini özetleyebileceklerdir
Ders Tanımı Diplomatik yazışma, iletişim ve müzakere teknikleri kullanılarak dış politika konularının tartışılması, makalelerin analiz edilmesi, öğrencilerin proje hazırlamalarının teşvik edilerek diplomatik değerlendirme yeteneği kazanmaları hedeflenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Diplomasinin, diplomatın, diplomatik iletişimin tanımlanması, genel çerçevenin çizilmesi Courses on Diplomatic Correspondence, Chapter 1, Section 1,2, Tahir Şentürk
2 Diplomatik Dil Courses on Diplomatic Correspondence, Chapter 1, Section 4, Tahir Şentürk
3 Diplomaside Yabancı Dilin Rolü The Role of Foreign Languages in the Diplomatic Service, Lecture by Sir Horace Philips
4 Diplomasinin kurumsal aktörlerinin tanımlanması (Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçilikler, Başkonsolosluklar) Dış Politikada Oyunun Kuralları, s. 25-62, Ercüment Yavuzalp
5 İngilizcede kullanılan Önemli Deyim ve Sözcükler Courses on Diplomatic Correspondence, Chapter 1, Section 5, Tahir Şentürk
6 Diplomatik notalar ( Note Signée) Courses on Diplomatic Correspondence, Chapter 2, Section 1,2, Tahir Şentürk
7 Diplomatik notalar ( Note Verbale) sirküler notalar, memorandum Courses on Diplomatic Correspondence, Chapter 2, Section 1,2, Tahir Şentürk
8 Protokol Konuları Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol, Alptekin Ünlütürk
9 Diplomaside bir Başarı Örneği: Numan Menemencioğlu Eminence Grice of the Turkish Foreign Ministry, Dr. Yücel Güçlü
10 Arasınav
11 Diplomatik Davetler ve Törenler Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol, Alptekin Ünlütürk, Protokol Dersleri, Yalçın Kurtbay
12 Öğrenci Sunumları (Türkiye-AB İlişkileri)
13 Öğrenci Sunumları (1915 Olayları)
14 Öğrenci Sunumları (Kıbrıs İhtilafı ve Doğu Akdeniz)
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Courses on Diplomatic Correspondence,

by Tahir Şentürk, Retired Ambassador, 1995

 


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

İngilizce Diplomatik Muhaberat Dersleri, Şükrü Elekdağ, Emekli Büyükelçi

 

The Role of Foreign Languages in the Diplomatic Service,

Lecture given by Sir Horace Philips, British Ambassador to Turkey, on May 4, 1976 in Ankara

 

Eminence Grice of the Turkish Foreign Service: Numan Menemencioğlu,

by Dr. Yücel Güçlü, Ankara, May 2002

 

Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol

by Alptekin Ünlütürk, Retired Ambassador

 

Protokol Dersleri, Yalçın Kurtbay, Emekli Büyükelçi

 

Dış Politikada Oyunun Kuralları

Ercüment Yavuzalp, Emekli Büyükelçi, Ağustos 1998

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
15
Final Sınavı
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
8
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
20
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
5
10
Ödev
3
10
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
163

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.