PSIR 340 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Küreselleşme ve Dünya Sistemi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 340
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri küreselleşme söyleminin temel kavramsal araçları ile tanıştırmak ve onları küreselleşme sürecine yönelik teorik analizler ile donatmaktır. Böylece, temel amaç öğrencileri küreselleşmenin siyasi, ekonomik ve sosyal sonuçlarına yönelik olarak eğitmektir. Tamamlayıcı bir bakış açısı olarak, dünya sistemi teorisi küreselleşme literatürüyle birlikle incelenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; küresel kentten küresel pazara, işgücünün küresel hareketliliğinden küresel sivil topluma küreselleşme söyleminin temel kavramlarını tanımlayabilecektir.
  • Küreselleşmeye yönelik çeşitli teorik yaklaşımları karşılaştırabilecektir.
  • Küreselleşmenin sonuçlarını tartışabilecektir.
  • Küreselleşmenin ulusal bağlama karşı yapısal meydan okumalarının etkilerini analiz edebilecektir.
  • Küreselleşmenin olumsuz ektilerine dair çözümler üretebilecektir.
Ders Tanımı Ders, küreselleşmeye yönelik çeşitli teorik yaklaşımların karşılaştırmalı bir değerlendirmesi ile başlayacaktır. Sonraki amaç küreselleşmenin yol açtığı yapısal değişikliklere ve daha ileri analizler için temel kavramsal araçlara odaklanmak olacaktır. Konu odaklı bir değerlendirme sonrasında ders alternatif bir perspektif olarak dünya sistemi yaklaşımı üzerine kısa bir tartışma ile tamamlanacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Küreselleşme nedir: Tanımlar, kavramlar Special issue of Globalizations, p. 417-434.
2 Küreselleşme ne zaman başladı? Küreselleşmenin aşamaları Held & McGrew, p. 1-51.
3 Siyasi Küreselleşme Held & McGrew, Chapter 42
4 Küreselleşme ve ulus-devlet Held & McGrew, Chapter 13
5 Ekonomik küreselleşme Held & McGrew, Chapter 27
6 Kültürel küreselleşme Held & McGrew, Chapter 23
7 Arasınav
8 Küresel çatışmalar ve küresel çağda kendi kaderini belirleme ilkesi Held & McGrew, Chapter 15, M. Young “two concepts of self-determination” in Global Challenges.
9 Küresel sivil toplum ve toplumsal hareketler Held & McGrew, Chapter 48
10 Küresel iletişim ve medya Held & McGrew, Chapter 21
11 Küresel kalkınma ve adalet Held & McGrew, Chapter 49
12 Küresel spor Special issue of Global Networks (2007, vol. 7, no. 2)
13 Küreselleşmenin geleceği: Küreselleşme bitti mi? Held & McGrew, Chapter 8
14 Genel değerlendirme
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

David Held and Anthony McGrew (eds.) (2003) The Global Transformations Reader, 2nd edition. Oxford: Polity.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Barrie Axford, Theories of Globalization (2013, Polity press).

Roland Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture (1992, SAGE publications).

Special issue of Globalizations, special issue, (2014, vol 11, no. 4)

Special issue of Global Networks (2007, vol. 7, no. 2)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
25
Final Sınavı
1
45
    Toplam
166

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest