Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 340 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Küreselleşme ve Dünya Sistemi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 340
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri küreselleşme söyleminin temel kavramsal araçları ile tanıştırmak ve onları küreselleşme sürecine yönelik teorik analizler ile donatmaktır. Böylece, temel amaç öğrencileri küreselleşmenin siyasi, ekonomik ve sosyal sonuçlarına yönelik olarak eğitmektir. Tamamlayıcı bir bakış açısı olarak, dünya sistemi teorisi küreselleşme literatürüyle birlikle incelenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Küresel kentten küresel pazara, işgücünün küresel hareketliliğinden küresel sivil topluma küreselleşme söyleminin temel kavramlarını tanımlayabilecektir.
  • Küreselleşmeye yönelik çeşitli teorik yaklaşımları karşılaştırabilecektir.
  • Küreselleşmenin sonuçlarını tartışabilecektir.
  • Küreselleşmenin ulusal bağlama karşı yapısal meydan okumalarının etkilerini analiz edebilecektir.
  • Küreselleşmenin olumsuz ektilerine dair çözümler üretebilecektir.
Ders Tanımı Ders, küreselleşmeye yönelik çeşitli teorik yaklaşımların karşılaştırmalı bir değerlendirmesi ile başlayacaktır. Sonraki amaç küreselleşmenin yol açtığı yapısal değişikliklere ve daha ileri analizler için temel kavramsal araçlara odaklanmak olacaktır. Konu odaklı bir değerlendirme sonrasında ders alternatif bir perspektif olarak dünya sistemi yaklaşımı üzerine kısa bir tartışma ile tamamlanacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Küreselleşme ve Devlet Held et al, Ch. 1 The Territorial State and Global Politics BOOK: The State: Past, Present, Future, Bob Jessop, 2015.
3 Ticaretin Küreselleşmesi Held et al, Ch. 3 Global Trade, Global Markets BOOK: No Logo, Naomi Klein. MOVIE: Bhopal: A Prayer for Rain, 2014.
4 Küresel Bağlamda Kurumsal Güç Held et al, Ch. 5 Corporate Power and Global Production Networks BOOK: Degrowth: A Vocabulary for a New Era, G. D’Alisa, F. Demaria and G. Kallis (eds.), 2014. DOCUMENTARY: American Factory (2019) MOVIE: Don’t Look Up (2021)
5 Küreselleşme Kuramı Ritzer, Ch. 2 Theorizing Globalization DOCUMENTARY: The Economics of Happiness (2011)
6 Küresel Muhit Ritzer, Ch. 6 High-Tech Global Flows and Structures DOCUMENTARY: We Are Legion: The Story of the Hacktivists (2012) MOVIE: Her (2013)
7 Küresel Kültür Yapımı Ritzer, Ch. 7 Global Culture and Cultural Flows MOVIE: Babel (2006) BOOK: White Teeth, Zadie Smith (2000).
8 Ara Sınav
9 Küresel Ölçekte Hareketlilik: Ulusaşırı Göç Ritzer, Ch. 8 Global Flows of Migrants BOOK: The Kite Runner, Khaled Hosseini (2003). MOVIE: BIUTIFUL (2010)
10 Çevresel Konular Ritzer, Ch. 9 Global Environmental Flows DOCUMENTARY: Before the Flood (2016) DOCUMENTARY: SEASPIRACY
11 Tersine Küreselleşme Ritzer, Ch. 10 Negative Global Flows and Processes BOOK: Networks of Outrage and Hope- Manuel Castells
12 Eşitsizlik Ritzer, Ch. 11 Inequality MOVIE: PARASITE (2019) BOOK: Haves and Have Nots- Branko Milanovic
13 Dünya Sistemi Perspektifinden Küreselleşme Wallerstein- Globalization or the Age of Transition? Wallerstein- After developmentalism and Globalization, What? Available at http://www.iwallerstein.com BOOK: Historical Capitalism, I. Wallerstein, 2011.
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Held et al, Global Transformations, Stanford UP, 1999.

Ritzer, George, Globalization: The Essentials, John Wiley and Sons, 2011.

Wallerstein- After Developmentalism and Globalization, What? Available at http://www.iwallerstein.com


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
18
18
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
24
24
Final Sınavı
1
32
32
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.