Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 307 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Politik Ekonomi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 307
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders küresel ekonomi ve siyaset arasındaki dinamik etkileşimi anlamaya yönelik ana teorik yaklaşımlar ve onların küresel ekonomideki güncel uygulamalarına odaklanmaktadır. Bu ders, hem siyasetin ekonomik boyutlarını hem de ekonominin siyasal boyutlarını eleştirel olarak inceleyerek, ekonominin siyasetten hem ulusal hem de küresel düzeyde karşı çıkmaktadır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslarası Politik Ekonominin en temel üç kuramını diğer eleştirel alternatif yaklaşımlarla birlikte karşılaştıracaktır
  • Ticari ve finansal yapılar üzerindeki sınırlamalar ve düzenlemelerin toplumsal refah üzerindeki etkilerini değerlendirecektir
  • Küreselleşmenin sosyo-ekonomik kalkınma sürecini ne ölçüde kolaylaştırdığı ve zorlaştırdığını değerlendirecektir
  • Küresel ekonomik yapılardaki değişikliklerin dolaylı ve dolaysız olarak gelir eşitsizliği gibi temel sorunları nasıl etkilediği incelenecektir
Ders Tanımı Bu ders üç parçadan oluşmaktadır. İlk bölümde, en temel kuramsal yaklaşımların (liberalizm, merkantelist ve yapısalcı) eleştirel bir okumasıyla başlayacağız. Bu yaklaşımlar, ikinci bölümde, ticaret, üretim ve finans gibi küresel iktisadi yapıların doğalarını ve etkilerini değerlendirmek için kullanılacak analitik çerçeveyi oluşturacaklar. Son bölümde de, küresel düzeyde yukarıda bahsedilen iktisadi yapılarla ilişkili olan gelir eşitsizliği, kalkınma yönelik engeller, göç ve ekolojik kaygılar gibi güncel önemli konular incelenecektir

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Uluslararası Siyasal Ekonomi Nedir? Required Readings: ;Bown and Irwing (2019); Balaam and Dillman, Chapter 1
3 Liberal Uluslararası Politik Ekonomi Yaklaşımı Balaam and Dillman, Chapter 2 ;
4 Merkantalizm ve İktisadi Milliyetçilik/Marksizm /Yapısalcılık Balaam and Dillman, Chapters 3 and 4
5 Uluslararası Politik Ekonomi üzerine Eleştirel Yaklaşımlar ve Küresel Ekonomiye Giriş Balaam and Dillman, Chapter 5 ; O’Brien and Williams Chapters 4 and 5
6 Küresel Ekonomik Yapılar (Ticaret ve Üretim) Balaam and Dillman, Chapter 6
7 ARA SINAV
8 Küresel Ekonomik Yapı (Finans) Balaam and Dillman, Chapters 7 and 8
9 Ekonomik Kalkınma ve Küresel Düzeyde Yakınsama mümkün mü? Balaam and Dillman, Chapter 11; Dani Rodrik “The Globalization Paradox” Chapters 7 and 8
10 Küreselleşme, Yoksulluk ve Eşitsizlik Milanovic (2013) “Global Income Inequality in Numbers: in History and Now”; Robert Wade (2013) “
11 Göçün ve Çevresel Bozulmanın Ekonomi Politikası/ Küreselleşmenin Geleceği Balaam and Dillman, Chapters 16 and 20;Dani Rodrik “The Globalization Paradox” Chapters 9-12; O’Brien and Williams Chapter 15;
12 Sunumlar
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Balaam, David N., and Bradford Dillman. Introduction to International Political Economy, 6th Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2013.


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
175

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.