PSIR 307 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Politik Ekonomi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 307
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders Uluslararası Siyasi Ekonomi (USE) konusuna bir giriştir; küreselleşme gibi bu interdisipliner alanı ilgilendiren temel teorilerden bahsedilecektir. Öğrenciler uluslararası para ve finans, ticaret, ekonomik gelişim ve Kuzey Güney ilişkileri gibi konularla tanışacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Devletler ve piyasalar arasındaki gerilimi belirler
  • Uluslararası Siyasal Ekonominin üç temel teorisini diğer eleştirel yaklaşımlarla birlikte karşılaştırır
  • Serbest ticareti korumacılıkla karşılaştırır
  • Mevcut uluslararası sistemi ve onun gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkilerini sorgular
  • Uluslararası finansın devletler ve diğer aktörleri nasıl etkilediğini belirler
  • Devletlerin ödeme dengelerinin, farklı yatırımların, döviz kurlarının ve özelleştirmenin cari ve yatırım hesaplarını nasıl etkilediğini inceler
  • Gelişmekte olan ülkeler tarafından uygulanan farklı iktisadi gelişme modellerini belirler
Tanımı İntihal, her durumda "0" ile notlandırılacaktır. Derse devam ve katılım: derse gelmeniz ve haftalık okumalarınızı yaparak sınıf içi tartışmalara katılmanız ile notlandırılacaktır. Öğrencilerin ders ile ilgili düşüncelerini aktarmak üzere rastgele seçilmesi de öğrencilerin sınıfa hazırlıklı gelmelerini zorunlu kılmaktadır. Ders ödevleri, öğrencilerin konu ile ilgili temel kavramlara aşina olmaları için verilmektedir ve teslim tarihleri verildikten bir hafta içindedir ve ilgili Öğretim Görevlisine elden teslim edilir. Ayrıca, dönem içerisinde önceden haber verilmeksizin üç quiz yapılacaktır. Quizler, 10 adet test şeklinde kısa soruyu ve doğru-yanlış şeklindeki ve boşluk doldurma şeklindeki soruları kapsayacaktır.O gün quizde bulunmayan öğrenciler "0" puan alacaklardır. Ayrıca öğrencilerin, dönem içinde, 30 dakikalık grup sunumu yapmaları beklenir ( bu gruplar ve sunum yapacakları konular önümüzdeki haftalarda ilan edilecektir.) Eğer dönem içindeki ders sayısı sunumlar için yeterli olmazsa telafi dersleri yapılarak tüm öğrencilerin sunum yapmaları beklenmektedir. Öğrenciler sunuma, sunumun yazılı versiyonunu Öğretim Görevlisine teslim etmek üzere getireceklerdir. Sunumlar, grup halinde yapılacak olmasına rağmen, notlandırmalar bireysel sunum üzerinden yapılacaktır. Derslerin %70'ine katılmayan öğrenciler NA olurlar ve final sınavına girmelerine izin verilmez.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Uluslararası Siyasal Ekonomi Nedir? Required Reading: Balaam and Dillman, Chapter 1 Suggested Readings: Thomas Friedman, The Lexus and the Olive Tree Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations, Chapter 1 (in course pack) Susan Strange, States and Markets: An Introduction to International Political Economy Pietra Rivoli, The Travels of a TShirt in the Global Economy: An Economist Examines Markets, Power and Politics of World Trade; Homework Assignment I (Due Class 3): Chicago'da düzenlenen NATO Zirvesi'ni (Mayıs 2012) özetlemek üzere raportör olarak atandığınızı düşünün.Zirve'de konuşulan konuları ve uluslararası siyasal ekonomi alanında dünya liderlerinin tartıştığı konuları bir sayfalık özet şeklinde yazın. ( 1 sayfa)
3 Merkantalizm ve İktisadi Milliyetçilik Required Reading: Balaam and Dillman, Chapter 3 Suggested Readings: Jacob Viner, “Power versus Plenty as Objectives of Foreign Policy in the Seventeenth and Eighteenth Centuries,” World Politics 1 (October 1948), pp. 129 (in course pack) Eric Helleiner, “Economic Nationalism as a Challenge to Economic Liberalism? Lessons From the 19th Century,” International Studies Quarterly (2002), 46, pp. 307329 (in course pack) Robert Reich, The Work of Nations Alexander Hamilton, “Report on Manufactures” (in course pack) Friedrich List, “The National System of Political Economy” (in course pack)
4 Liberal Uluslararası Politik Ekonomi Yaklaşımı Required Readings: Balaam and Dillman, Chapter 2 Benjamin Barber, Jihad vs. McWorld (in course pack) Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilizations” (in course pack) Russell D. Robert, The Choice Suggested Readings: Thomas Friedman, The Lexus and the Olive Tree Friedrich A. Hayek, The Road to Serfdom Adam Smith, The Invisible Hand, Penguin Books Joseph Stiglitz, Globalization and Its Discontents Joseph Stiglitz, Making Globalization Work Daniel Yergin and Joseph Stanislaw, The Commanding Heights Robert L. Heilbroner, “The Wonderful World of Adam Smith” (in course pack) Robert L. Heilbroner, “The Gloomy Presentiments of Parson Malthus and David Ricardo” (in course pack) Robert L. Heilbroner, “The Heresies of John Maynard Keynes” (in course pack)
5 Liberal Uluslararası Politik Ekonomi Yaklaşımı Required Readings: Balaam and Dillman, Chapter 2 Benjamin Barber, Jihad vs. McWorld (in course pack) Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilizations” (in course pack) Russell D. Robert, The Choice Suggested Readings: Thomas Friedman, The Lexus and the Olive Tree Friedrich A. Hayek, The Road to Serfdom Adam Smith, The Invisible Hand, Penguin Books Joseph Stiglitz, Globalization and Its Discontents Joseph Stiglitz, Making Globalization Work Daniel Yergin and Joseph Stanislaw, The Commanding Heights Robert L. Heilbroner, “The Wonderful World of Adam Smith” (in course pack) Robert L. Heilbroner, “The Gloomy Presentiments of Parson Malthus and David Ricardo” (in course pack) Robert L. Heilbroner, “The Heresies of John Maynard Keynes” (in course pack)
6 Marksizm /Yapısalcılık Required Readings: Balaam and Dillman, Chapter 4 Karl Marx and Friedrich Engels, The Communist Manifesto (in course pack) Suggested Readings: Benjamin Barber, Jihad vs. McWorld V.I. Lenin, Imperialism: The Highest Stage of Capitalism (in course pack) Karl Marx, Capital Georg Lukacs – Class Consciousness George Orwell, Animal Farm Robert L. Heilbroner, “The Inexorable System of Karl Marx” (in course pack) Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks Immanuel Wallerstein, “The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis”, Comparative Studies in Society and History, September 1974 (in course pack)
7 Uluslararası Politik Ekonomi üzerine Eleştirel Yaklaşımlar ve Çevre Required Readings: Balaam and Dillman, Chapter 5 Balaam and Dillman, Chapter 20 Gillian Youngs, “Feminist International Relations: A Contradiction in Terms? Or: Why Women and Gender are Essential to Understanding the World We Live in” (in course pack) E. F. Schumacher, “Buddhist Economics” (in course pack) Thomas Homer-Dixon, “On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict,” International Security 16 (Fall 1991), pp. 76-116 Suggested Readings: Amartya Sen, Development as Freedom Mancur Olson, The Logic of Collective Action E.F. Schumacher, Small is Beautiful: Economics as if People Mattered J. Ann Tickner, “Gendering World Politics” Kevin Danaher et al., Building the Green Economy: Success Stories from the Grassroots Cynthia Enloe, Bananas, Beaches and Bases Barbara Ehrenreich and Arlie Russell Hochschild, Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy Alexander Wendt, “Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics,” International Organization, 46 (Spring 1992), pp. 391-425 (in course pack) Gita Sen, “Gender, Markets and States: A Selective Review and Research Agenda”, World Development, 24, no. 5 (1996) Thomas L. Friedman, Hot, Flat and Crowded: Why We Need a Green Revolution and How it Can Renew America Al Gore, Our Choice Homework 2 (due class 8 after the Midterm Examination): Öğrendiğimiz 3 teoriyi seç ve sınıfta belirlenecek olan filmlerin bir tanesine eleştirel bir analizle uygula.
8 Arasınav
9 Uluslararası Ticaret Required Readings: Balaam and Dillman, Chapter 6 Ralph Nader, “Introduction: Free Trade and the Introduction of Democracy” (in course pack) Gary Hufbauer, “World Trade After Seattle” (in course pack) Suggested Readings: Ralph Nader et al, The Case Against Free Trade Joseph Stiglitz, Making Globalization Work
10 Film Gösterimi ( yeterli vakit olursa) "The Commanding Heights" Belgeseli
11 Uluslararası Finans Required Readings: Balaam and Dillman, Chapter 7 and 8 Barry Eichengreen, Chapter 4: The Bretton Woods System, pp. 93-135 (in course pack) Paul Krugman, “Dutch Tulips and Emerging Markets” (in Course Pack) Susan George, “The Debt Boomerang” (in Course Pack) Susan George, “How Much is $1 Trillion?” (in Course Pack) Dani Rodrik, “Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion?” Journal of Economic Literature, XLIV (December 2006), pp. 973-987 (in course pack) Robert Wade, “The First-World Debt Crisis of 2007-2010 in Global Perspective”, Challenge, July-August 2008, pp. 23-54 Suggested Readings: Joseph Stiglitz, Globalization and Its Discontents Kevin Danaher, 50 Years is Enough Benjamin Cohen, The Geography of Money Barry Eichengreen, Globalizing Capital: A History of the International Monetary System Charles Kindleberger, Manias, Panics and Crashes Joseph Stiglitz, Globalization and Its Discontents Peter L. Bernstein, Against the Gods Kevin Danaher, 50 Years is Enough Susan George and Fabrizio Sabelli, Faith and Credit: The World Bank’s Secular Empire M. A. Thomas, “Getting Debt Relief Right” (in Course Pack) Jeffrey Sachs, The End of Poverty: Economic Possibilities of Our Time Homework 3 (due class 11): Sınıfta dağıtılan tabloları kullanarak bir haftalığına yatırım yapılacak 5 para birimini seç. ( Bugünden itibaren)
12 İktisadi Gelişme Required Readings: Balaam and Dillman, Chapter 11 Ali H. Bayar, “The Developmental State and Economic Policy in Turkey”, Third World Quarterly, Vol. 17, No. 4, pp. 773785, 1996 (in Course Pack) Joseph Wong, “The Adaptive Developmental State in East Asia”, Journal of East Asia Studies 4 (2004), 345362 (in Course Pack) Paul Krugman, “The Myth of Asia’s Miracle,” Foreign Affairs 73.6 Nov/Dec 1994 (in Course Pack) Suggested Readings: Walt Whitman Rostow, The Stages of Economic Growth: A NonCommunist Manifesto, Cambridge University Pres, 1971 Immanuel Wallerstein, “The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis,” Comparative Studies in Society and History, Volume 16, Issue 4 (Sep. 1974), pp. 387415 (in Course Pack) Christobal Kay, “Why East Asia Overtook Latin America: Agrarian Reform, Industrialization and Development,” Third World Quarterly, Vol. 23, No 6, pp. 10731102, 2002 (in Course Pack) Muhammad Yunus, Banker to the Poor: MicroLending and the Battle Against World Poverty Hernando de Soto, The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else Tina Rosenberg, “That Taint of the Greased Palm”, New York Times Magazine (in course pack) HaJoon Chang, Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism
13 Sunumlar
14 Sunumlar ve dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Balaam, David N., and Bradford Dillman. Introduction to International Political Economy, 5th Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2011. Marx, Karl and Friedrich Engels. The Communist Manifesto, Penguin Classics, 1967 (various Turkish versions of this book are available at your local bookstores under the name of “Komünist Parti Manifestosu”) Roberts, Russell D. The Choice: A Fable of Free Trade and Protectionism, Prentice Hall, 1994. (copies of this book will be available in photocopy format at Trio Bookstore or alternatively you can read the Turkish version Tercih) Course Pack – additional reading materials for the class (will be made available at several different photocopiers/bookstores around the University and on my homepage listed above) Most of the assigned readings can be found on my homepage at: http://homes.ieu.edu.tr/~ibagdadi/INT230
Diğer Kaynaklar ACADEMIC HONESTY: Honesty and trust are the most fundamental pillars of learning and are necessary foundation for success and academic freedom in a university. Hence, any behavior that jeopardizes the learning environment by violating the rules of academic honesty will not be tolerated or condoned. Violations of academic honesty include but are not limited to: *Cheating or facilitating cheating *looking or attempting to look at another student's answers or allowing others to copy one's answers *copying other student’s in-class or take-home exam answers or letting others use take-home exam answers *using "cheat sheet", pre-programmed calculator if not allowed by the instructor *having someone else prepare the term project or homework or letting others use one’s homework/term project/paper *Assistance of another person in preparation of a term paper/homework/project if not allowed by the instructor *Taking an exam for another student *Purchasing term projects or homework or other assignments *Signing in place of another student using their name/signature/student id number *Plagiarism *Showing the work of another as one's own *Not properly citing an earlier own work *Submitting the same homework/paper/term project in one more one course if not allowed by the instructor *Inaccurately or inadequately citing sources including those from the Internet. Violations of academic honesty can result in disciplinary action, as stated in the "Student Disciplinary Rules and Regulation" of the University. http://www.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/13 and http://kariyer.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/81\ By enrolling in the University, each student is assumed to have read the rules and regulations regarding academic dishonesty, and lack of knowledge of this policy is not an acceptable defense.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
135

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve kuramları bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, ilgili verileri toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek

X
3

Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen çok boyutlu sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek

X
4

Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler/ ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek

X
7

Küresel siyasette, yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri kapsayan kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek, uluslararası sistemin temel dinamiklerindeki süreklilikler ve değişiklikleri tespit edebilmek

X
8 Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve ilişkileri değerlendirebilmek X
9

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanınan katkı sağlayan diğer disiplinlerden (hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, vs.) yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak

X
10

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
11

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

13

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirebilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest