Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türk Siyasetinde Güncel Konular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 301
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı 1980 sonrası dönemde Türkiye siyasetini şekillendiren konuları ele almaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Modernite kavramını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda modernleşmenin merkezi rolünü açıklayabilecekler.
  • Türkiye siyasetinin temel eksenlerinden biri olarak İslam ve sekülarizm tartışmasını tartışabilecekler.
  • Kürt sorunu ve etnik şiddet tartışmalarını değerlendirebilecekler.
  • 1980 sonrası dönemin AKP, MHP ve CHP gibi siyasi aktörlerinin ideolojilerini ve stratejilerini açıklayabilecekler.
  • Siyasi gelişmelerin müzik ve sinema gibi kültürel alanlara olan yansımalarını inceleyebilecekler.
  • Metinleri derinlemesine okuyarak, analiz ederek ve tartışarak eleştirel okuma becerisi geliştirebilecekler.
  • Bireysel ve yaratıcı akademik araştırma yapabilecekler.
  • Akademik yazma becerileri geliştirebilecekler.
Ders Tanımı Bu dersin amacı 1980 sonrası dönemde Türkiye siyasetini şekillendiren konuları ele almaktır. Türkiye siyasetinin değişen doğasını anlayabilmek için demokrasinin sağlamlaşması, sivil toplum, İslam’ın yükselişi, milliyetçilik, kimlik politikaları ve sosyoekonomik değişim konularına özel önem verilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş - Güncel Türk Siyasetine Giriş
2 Güncel Türk Siyasetine Giriş Çağlar Keyder, “Whither the Project of Modernity”, in S. Bozdoğan and R. Kasaba, eds., Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, (University of Washington Press, Seattle, 1997), pp. 37-51.
3 Ordu Zorunlu Okumalar: • Metin Heper and Aylin Güney, “The Military and the Consolidation of Democracy: The Recent Turkish Experience”, Armed Forces and Society, vol. 26, no. 4, 2000, pp. 639-645. • Tanel Demirel, “Lessons of Military Regimes and Democracy: The Turkish Case in a Comparative Perspective”, Armed Forces and Society, vol. 31, no. 2, 2005, pp. 245-271. Yardımcı okumalar: • Nil Şatana, “Transformation of the Turkish Military and the Path to Democracy”, Armed Forces and Society, vol. 34, no. 3, 2008, pp. 357-388.
4 Siyasi ve Ekonomik Liberalleşme Zorunlu Okumalar: • Ersin Kalaycıoğlu, “The Motherland Party: The Challenge of Institutionalization in a Charismatic Leader Party”, B. Rubin and M. Heper, eds., Political Parties in Turkey, (Frank Cass: London and Portland, OR, 2002), pp. 41-61. • Ziya Öniş, “Turgut Özal and his Economic Legacy: Turkish NeoLiberalism in Critical Perspective,” Middle Eastern Studies, vol. 40, no. 4, 2004, pp. 113-134. Yardımcı Okumalar: • Üstün Ergüder, “The Motherland Party,” in Heper and Landau eds., Political Parties and Democracy in Turkey (I.B. Tauris&co: London, 1991).
5 Siyasal İslamın Yükselişi I Zorunlu Okumalar: • Ayşe.Kadıoğlu, “The Pathologies of Turkish Republican Laicism”, Philosophy and Social Criticism, vol.36, no.3/4, 2010, pp. 489-504. • Ziya Öniş, “The political economy of Islamic resurgence in Turkey”, Third World Quarterly, vol.18, n.4, pp.743-766. Yardımcı Okumalar: • Haldun Gülalp, “Globalization and Political Islam: the Social Bases of Turkey’s Welfare Party”, International Journal of Middle East Studies, vol.33, n. 3, 2001. pp.433-448. • Andrew Davison, “Laiklik and Turkey’s ‘Cultural’ Modernity: Releasing Turkey into Conceptual Space Occupied by ‘Europe’”, E. Fuat Keyman, ed., Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities, and Democracy. (Oxford: Lexington Books, 2007), pp. 35-46. • Documentary: 28 Şubat Belgeseli
6 Siyasal İslamın Yükselişi II: AKP Zorunlu Okumalar: • Sultan Tepe, “Turkey’s AKP: A Model ‘Muslim Democratic’ Party?,” Journal of Democracy, vol.16, n.3, 2005, pp.69-82. • Gamze Çavdar, “Islamist New Thinking in Turkey:A Model for Political Learning?” Political Science Quarterly vol.121, n.3, 2006, 477-497. Yardımcı Okumalar: • Umit Cizre & Menderes Çınar, “Turkey 2003: Kemalism, Islamism and Politics in the Light of the February 28 Process,” South Atlantic Quarterly, vol.102, n.2/3, 2003, pp. 309-332. • Murat Somer, “Moderate Islam and Secularist Opposition in Turkey: Implications for the World, Muslims and Secular Democracy”, Third World Quarterly, vol. 28, no. 7, 2007, pp. 1271-1289
7 Kürt Sorunu ve Etnik Şiddet Zorunlu Okumalar: • Hakan Yavuz, “Five stages of the construction of Kurdish nationalism in Turkey,” Nationalism and Ethnic Politics, vol.7, no.3, 2001. Yardımcı Okumalar: • E. Fuat Keyman, “Articulating citizenship and identity: the ‘Kurdish Question’ in Turkey”, in F. Keyman& A. İçduygu, eds., Citizenship in a Global World: European Questions and Turkish Experiences. (Routledge: London, Global Governance Series, 2005), pp. 267-288. • Murat Somer, “Defensive and Liberal Nationalisms: The Kurdish Question and Modernization/Democratization”, E. Fuat Keyman, ed., Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities, and Democracy. (Oxford: Lexington Books, 2007), pp. 103-135
8 ARA SINAV
9 Siyasi Aktörler: MHP Zorunlu Okumalar: • Filiz Başkan, “Globalization and Nationalism: The Nationalist Action Party of Turkey,” Nationalism and Ethnic Politics, Vol.12, No.1, Spring 2006. • Alev Çınar And Burak Arıkan, “The Nationalist Action Party: Representing the State, the Nation or the Nationalists?” B. Rubin and M. Heper, eds., Political Parties in Turkey, (Frank Cass: London and Portland, OR, 2002), pp. 25-40.
10 Siyasi Aktörler: CHP Zorunlu Okumalar: • Ilter Turan, “Old Soldiers Never Die: The Republican People’s Party of Turkey,” South European Society and Politics, vol. 11, no. 3/4, 2006, pp. 559-578. Yardımcı Okumalar: • Ayşe Güneş Ayata, “Republican People’s Party”, B. Rubin and M. Heper, eds., Political Parties in Turkey, (Frank Cass: London and Portland, OR, 2002) pp. 102-121.
11 Medya ve Siyaset • Raşit Kaya and Barış Çakmur, “Politics and the Mass Media in Turkey,” Turkish Studies, vol.11, no.4, 2011
12 Modernite ve Müzik • Orhan Tekelioğlu, “The rise of a spontaneous synthesis: the historical background of Turkish popular music,” Middle Eastern Studies 32(2), 1996. • Meral Özbek, “Arabesk Culture: A Case of Modernization and Popular Identity”, Sibel Bozdoğan & Reşat Kasaba eds., Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, 211-232. • Suggested Reading: Meral Özbek, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İstanbul: İletişim Yayınları, 1991. • Martin Stokes, Türkiye’de Arabesk Olayı, İstanbul: İletişim Yayınları, 1992. • Filiz Başkan, Ü. Doğan Başkır, Erdinç Erdem and Funda Sarıcı, “A music for all times: Arabesk as a nostalgic commodity for New Turkey’s entertainment industry,” European Journal of Cultural Studies, 1-17, 2021.Documentary: Aynalar-İbrahim Tatlıses
13 Yeni Politik Sinema Zorunlu Okumalar: • Asuman Suner (2009) New Turkish Cinema: Belonging, Identity and Memory, p. 51-75. • Film: Yazı Tura (Uğur Yücel, 2005). Yardımcı Okumalar: • Kevin Robins and Asu Aksoy (2000) “Deep Nation: The National Question and Turkish Cinema Culture,” in Mette Hjort and Scott MacKenzie (ed.), Cinema and Nation. London: Routledge.
14 Gezi Parkı Protestoları Zorunlu Okumalar: • Coşkun Taştan, “The Gezi Park Protests in Turkey: A Qualitative Field Research,” Insight Turkey, vol. 15, no.3, 2013. • Şebnem Yardımcı-Geyikçi, “Gezi Park Protests in Turkey: A Party Politics View,” The Political Quarterly, Vol. 85, No. 4, October–December 2014. • Erdem Yörük, “The Long Summer of Turkey: The Gezi Uprising and Its Historical Roots,” South Atlantic Quarterly, Vol. 113, Issue 2, Spring 2014.
15 Dönemin özeti
16 Dönemin özeti

 

Ders Kitabı

Ders için tek bir ders kitabı yoktur. Derste Ekonomik Kırtasiye'den temin edilecek makaleler kullanılacaktır.


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller ACADEMIC HONESTY: Honesty and trust are the most fundamental pillars of learning and are necessary foundation for success and academic freedom in a university. Hence, any behavior that jeopardizes the learning environment by violating the rules of academic honesty will not be tolerated or condoned: Violations of academic honesty include but are not limited to: Cheating or facilitating cheating • looking or attempting to look at another student's answers or allowing others to copy one's answers, • copying other student’s in-class or take-home exam answers or letting others use take-home exam answers, • using "cheat sheet," pre-programmed calculator if not allowed by the instructor, • having someone else prepare the term project or homework or letting others use one’s homework/term project/paper, • Assistance of another person in preparation of a tem paper/homework/project if not allowed by the instructor, • Taking an exam for another student, • Purchasing term projects or homework or other assignments, • Signing in place of another student using their name/signature/student id number, Plagiarism • showing the work of another as one's own, • Not properly citing an earlier own work, • Submitting the same homework/paper/term project in one more one course if not allowed by the instructor, • Inaccurately or inadequately citing sources including those from the Internet, Violations of academic honesty can result in disciplinary action, as stated in the "Student Disciplinary Rules and Regulation" of the University. http://www.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/13 and http://kariyer.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/81 By enrolling in the University, each student is assumed to have read the rules and regulations regarding academic dishonesty, and lack of knowledge of this policy is not an acceptable defense.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
25
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.