PSIR 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türk Siyasetinde Güncel Konular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 301
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı 1980 sonrası dönemde Türkiye siyasetini şekillendiren konuları ele almaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Modernite kavramını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda modernleşmenin merkezi rolünü açıklayabilecekler.
  • Türkiye siyasetinin temel eksenlerinden biri olarak İslam ve sekülarizm tartışmasını tartışabilecekler.
  • Kürt sorunu ve etnik şiddet tartışmalarını değerlendirebilecekler.
  • 1980 sonrası dönemin AKP, MHP ve CHP gibi siyasi aktörlerinin ideolojilerini ve stratejilerini açıklayabilecekler.
  • Siyasi gelişmelerin müzik ve sinema gibi kültürel alanlara olan yansımalarını inceleyebilecekler.
  • Metinleri derinlemesine okuyarak, analiz ederek ve tartışarak eleştirel okuma becerisi geliştirebilecekler.
  • Bireysel ve yaratıcı akademik araştırma yapabilecekler.
  • Akademik yazma becerileri geliştirebilecekler.
Tanımı Bu dersin amacı 1980 sonrası dönemde Türkiye siyasetini şekillendiren konuları ele almaktır. Türkiye siyasetinin değişen doğasını anlayabilmek için demokrasinin sağlamlaşması, sivil toplum, İslam’ın yükselişi, milliyetçilik, kimlik politikaları ve sosyoekonomik değişim konularına özel önem verilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş - Güncel Türk Siyasetine Giriş Çağlar Keyder, “Whither the Project of Modernity”, in S. Bozdoğan and R. Kasaba, eds., Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, (University of Washington Press, Seattle, 1997), pp. 3751.
2 Ordu Zorunlu Okumalar: • Metin Heper and Aylin Güney, “The Military and the Consolidation of Democracy: The Recent Turkish Experience”, Armed Forces and Society, vol. 26, no. 4, 2000, pp. 639-645. • Tanel Demirel, “Lessons of Military Regimes and Democracy: The Turkish Case in a Comparative Perspective”, Armed Forces and Society, vol. 31, no. 2, 2005, pp. 245-271. Yardımcı okumalar: • Nil Şatana, “Transformation of the Turkish Military and the Path to Democracy”, Armed Forces and Society, vol. 34, no. 3, 2008, pp. 357-388.
3 Siyasi ve Ekonomik Liberalleşme Zorunlu Okumalar: • Ersin Kalaycıoğlu, “The Motherland Party: The Challenge of Institutionalization in a Charismatic Leader Party”, B. Rubin and M. Heper, eds., Political Parties in Turkey, (Frank Cass: London and Portland, OR, 2002), pp. 41-61. • Ziya Öniş, “Turgut Özal and his Economic Legacy: Turkish NeoLiberalism in Critical Perspective,” Middle Eastern Studies, vol. 40, no. 4, 2004, pp. 113-134. Yardımcı Okumalar: • Üstün Ergüder, “The Motherland Party,” in Heper and Landau eds., Political Parties and Democracy in Turkey (I.B. Tauris&co: London, 1991).
4 Siyasal İslamın Yükselişi I Zorunlu Okumalar: • Ayşe.Kadıoğlu, “The Pathologies of Turkish Republican Laicism”, Philosophy and Social Criticism, vol.36, no.3/4, 2010, pp. 489-504. • Ziya Öniş, “The political economy of Islamic resurgence in Turkey”, Third World Quarterly, vol.18, n.4, pp.743-766. Yardımcı Okumalar: • Haldun Gülalp, “Globalization and Political Islam: the Social Bases of Turkey’s Welfare Party”, International Journal of Middle East Studies, vol.33, n. 3, 2001. pp.433-448. • Andrew Davison, “Laiklik and Turkey’s ‘Cultural’ Modernity: Releasing Turkey into Conceptual Space Occupied by ‘Europe’”, E. Fuat Keyman, ed., Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities, and Democracy. (Oxford: Lexington Books, 2007), pp. 35-46. • Documentary: 28 Şubat Belgeseli
5 Siyasal İslamın Yükselişi II: AKP Zorunlu Okumalar: • Sultan Tepe, “Turkey’s AKP: A Model ‘Muslim Democratic’ Party?,” Journal of Democracy, vol.16, n.3, 2005, pp.69-82. • Gamze Çavdar, “Islamist New Thinking in Turkey:A Model for Political Learning?” Political Science Quarterly vol.121, n.3, 2006, 477-497. Yardımcı Okumalar: • Umit Cizre & Menderes Çınar, “Turkey 2003: Kemalism, Islamism and Politics in the Light of the February 28 Process,” South Atlantic Quarterly, vol.102, n.2/3, 2003, pp. 309-332. • Murat Somer, “Moderate Islam and Secularist Opposition in Turkey: Implications for the World, Muslims and Secular Democracy”, Third World Quarterly, vol. 28, no. 7, 2007, pp. 1271-1289
6 Kürt Sorunu ve Etnik Şiddet Zorunlu Okumalar: • Hakan Yavuz, “Five stages of the construction of Kurdish nationalism in Turkey,” Nationalism and Ethnic Politics, vol.7, no.3, 2001. Yardımcı Okumalar: • E. Fuat Keyman, “Articulating citizenship and identity: the ‘Kurdish Question’ in Turkey”, in F. Keyman& A. İçduygu, eds., Citizenship in a Global World: European Questions and Turkish Experiences. (Routledge: London, Global Governance Series, 2005), pp. 267-288. • Murat Somer, “Defensive and Liberal Nationalisms: The Kurdish Question and Modernization/Democratization”, E. Fuat Keyman, ed., Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities, and Democracy. (Oxford: Lexington Books, 2007), pp. 103-135
7 ARA SINAV
8 Siyasi Aktörler: MHP Zorunlu Okumalar: • Filiz Başkan, “Globalization and Nationalism: The Nationalist Action Party of Turkey,” Nationalism and Ethnic Politics, Vol.12, No.1, Spring 2006. • Alev Çınar And Burak Arıkan, “The Nationalist Action Party: Representing the State, the Nation or the Nationalists?” B. Rubin and M. Heper, eds., Political Parties in Turkey, (Frank Cass: London and Portland, OR, 2002), pp. 25-40.
9 Siyasi Aktörler: CHP Zorunlu Okumalar: • Ilter Turan, “Old Soldiers Never Die: The Republican People’s Party of Turkey,” South European Society and Politics, vol. 11, no. 3/4, 2006, pp. 559-578. Yardımcı Okumalar: • Ayşe Güneş Ayata, “Republican People’s Party”, B. Rubin and M. Heper, eds., Political Parties in Turkey, (Frank Cass: London and Portland, OR, 2002) pp. 102-121.
10 Sivil Toplum • E. Fuat Keyman and Ahmet İçduygu, “Globalization, Civil Society and Citizenship in Turkey: Actors, Boundaries and Discourses”, Citizenship Studies, vol. 7, n.2, 2003. • B. Toprak, “Civil Society in Turkey”, in A.R. Norton ed., Civil Society in the Middle East, Brill, Leiden, 1996. • E. Özbudun and E.F. Keyman, “Cultural Globalization in Turkey: Actors, Discourses, Strategies” in P.L. Berger and S.P. Huntington eds., Many Globalizations, Oxford: Oxford University Press, 2002.
11 Medya ve Siyaset • Raşit Kaya and Barış Çakmur, “Politics and the Mass Media in Turkey,” Turkish Studies, vol.11, no.4, 2011
12 Modernite ve Müzik • Meral Özbek, “Arabesk Culture: A Case of Modernization and Popular Identity”, Sibel Bozdoğan & Reşat Kasaba eds., Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, 211-232. • Betül Yarar, “Politics Of/And Popular Music”, Cultural Studies, 22:1, 35-79, 2008. • Meral Özbek, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İstanbul: İletişim Yayınları, 1991. • Martin Stokes, Türkiye’de Arabesk Olayı, İstanbul: İletişim Yayınları, 1992. • Documentary: Aynalar-İbrahim Tatlıses
13 Yeni Politik Sinema Zorunlu Okumalar: • Asuman Suner (2009) New Turkish Cinema: Belonging, Identity and Memory, p. 51-75. • Film: Yazı Tura (Uğur Yücel, 2005). Yardımcı Okumalar: • Kevin Robins and Asu Aksoy (2000) “Deep Nation: The National Question and Turkish Cinema Culture,” in Mette Hjort and Scott MacKenzie (ed.), Cinema and Nation. London: Routledge.
14 Gezi Parkı Protestoları Zorunlu Okumalar: • Coşkun Taştan, “The Gezi Park Protests in Turkey: A Qualitative Field Research,” Insight Turkey, vol. 15, no.3, 2013. • Şebnem Yardımcı-Geyikçi, “Gezi Park Protests in Turkey: A Party Politics View,” The Political Quarterly, Vol. 85, No. 4, October–December 2014. • Erdem Yörük, “The Long Summer of Turkey: The Gezi Uprising and Its Historical Roots,” South Atlantic Quarterly, Vol. 113, Issue 2, Spring 2014. Yardımcı Okumalar: • Cihan Tugal, “”Resistance Everywhere”: The Gezi Revolt in Global Perspective.” New Perspectives on Turkey, no.49, 2013. • Sinan Erensü and Ozan Karaman, “The Work of a Few Trees: Gezi, Politics and Space,” International Journal Of Urban And Regional Research, 2017.
15 Dönemin özeti
16 Dönemin özeti

 

Dersin Kitabı Ders için tek bir ders kitabı yoktur. Derste Ekonomik Kırtasiye'den temin edilecek makaleler kullanılacaktır.
Diğer Kaynaklar ACADEMIC HONESTY: Honesty and trust are the most fundamental pillars of learning and are necessary foundation for success and academic freedom in a university. Hence, any behavior that jeopardizes the learning environment by violating the rules of academic honesty will not be tolerated or condoned: Violations of academic honesty include but are not limited to: Cheating or facilitating cheating • looking or attempting to look at another student's answers or allowing others to copy one's answers, • copying other student’s in-class or take-home exam answers or letting others use take-home exam answers, • using "cheat sheet," pre-programmed calculator if not allowed by the instructor, • having someone else prepare the term project or homework or letting others use one’s homework/term project/paper, • Assistance of another person in preparation of a tem paper/homework/project if not allowed by the instructor, • Taking an exam for another student, • Purchasing term projects or homework or other assignments, • Signing in place of another student using their name/signature/student id number, Plagiarism • showing the work of another as one's own, • Not properly citing an earlier own work, • Submitting the same homework/paper/term project in one more one course if not allowed by the instructor, • Inaccurately or inadequately citing sources including those from the Internet, Violations of academic honesty can result in disciplinary action, as stated in the "Student Disciplinary Rules and Regulation" of the University. http://www.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/13 and http://kariyer.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/81 By enrolling in the University, each student is assumed to have read the rules and regulations regarding academic dishonesty, and lack of knowledge of this policy is not an acceptable defense.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve kuramları bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, ilgili verileri toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek

X
3

Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen çok boyutlu sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek

X
4

Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler/ ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek

X
7

Küresel siyasette, yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri kapsayan kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek, uluslararası sistemin temel dinamiklerindeki süreklilikler ve değişiklikleri tespit edebilmek

X
8 Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve ilişkileri değerlendirebilmek X
9

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanınan katkı sağlayan diğer disiplinlerden (hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, vs.) yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak

X
10

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
11

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

X
13

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirebilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest