Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 434 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Azınlık Politikaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 434
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin sonunda öğrencilerin dünyada ve özellikle Avrupa’da azınlıkların yasal statüleri ve azınlıkların ele alınış biçimlerinde çeşitli gelişmelere ilişkin durumları tanımlayabilmesi, analiz edebilmesi ve değerlendirebilmesi beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi iyi bir performansla tamamlayan öğrenciler; azınlık politikaları, azınlık idaresi ve azınlık haklarını ayırt edebilecektir;
  • Azınlık hakları ve azınlık politikalarının dünyada ve özellikle Avrupa politikasında ortaya çıkışını açıklayabileceklerdir;
  • Çeşitli uluslararası örgütlerin (örneğin Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği gibi) azınlık haklarının iyileştirilmesi Üzerine rollerini tanımlayabileceklerdir;
  • Azınlık haklarının iyileştirilmesi konusunda seçili ülkelerin ve seçili azınlık gruplarının rolünü açıklayabileceklerdir;
  • Çok kültürlülük ve azınlık hakları politikalarının uygulanması konusunda en sıklıkla kullanılan çözümleri tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilerin Siyaset Bilimi alanındaki eğitimlerini, azınlık haklarının Avrupa’daki gelişmelere odaklanarak analitik olarak incelenmesi yoluyla derinleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Bunun temel sebebi, azınlık haklarının ortaya çıkışı ve devamındaki gelişmelerin modern Avrupa siyasi tarihinden ayrı düşünülemez oluşudur. Özellikle iki dünya savaşı, Avrupa devletlerinin ve onların etnik, dilsel ve dini azınlıklarının evrimine etkide bulunmuştur. Sonuç olarak, günümüz Avrupa’sı, Avrupa Konseyi, AGİT ve AB gibi uluslararası örgütlerin de dahliyle azınlık politikalarının fazlasıyla karmaşık olduğu bir yerdir. Dersi alan öğrencilerin (1) ilgili okuöaları yapmaları, (2) ders konularının tartışılmasına katkı sunmaları ve bu konular üzerine sunum yapmaları, (3) akademik literatür ve ders okumalarının sağladığı bilgileri analitik olarak içselleştirmeleri, ve (4) ara sınav ve final sınavında sorulan ilgili sorulara uygun yanıtlar üretmeleri beklenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş müfredat programının tanıtımı ve açıklaması. Syllabus and documents containing rules for the undertaking and evaluation of students’ analytical work
2 ‘Azınlıklar Problemi’: İnsan Hakları Rejimi Bağlamında Azınlık Hakları - Araştırma projesi hakkında tartışma JACKSON PREECE, Jennifer, 2005. Minority Rights. Cambridge: Polity Press, section 1.
3 ‘Azınlıklar Problemi’: İnsan Hakları Rejimi Bağlamında Azınlık Hakları - Araştırma projesi hakkında tartışma JACKSON PREECE, Jennifer, 2005. Minority Rights. Cambridge: Polity Press, section 1.
4 Azınlık Hakları: Din - Araştırma projesi hakkında tartışma JACKSON PREECE, Jennifer, 2005. Minority Rights. Cambridge: Polity Press, section 2.
5 Azınlık Hakları: Irk -Araştırma projesi hakkında tartışma JACKSON PREECE, Jennifer, 2005. Minority Rights. Cambridge: Polity Press, section 3.
6 Azınlık Hakları: Dil - Araştırma projesi hakkında tartışma JACKSON PREECE, Jennifer, 2005. Minority Rights. Cambridge: Polity Press, section 4.
7 Azınlık Hakları: Etnisite - Araştırma projesi hakkında tartışma JACKSON PREECE, Jennifer, 2005. Minority Rights. Cambridge: Polity Press, section 5. FREEMAN, Michael, 2002. Human Rights. Cambridge: Polity Press, Chapter 6, section “Minority Rights”.
8 Ara Sınav
9 "Azınlıkların Sorunu"unun ötesinde; Azınlık Politikalarına doğru JACKSON PREECE, Jennifer, 2005. Minority Rights. Cambridge: Polity Press, section 6.
10 Üniter ulus-devletlerde Azınlık Politikaları ve Azınlık Hakları: Türkiye örneği BAYAR, Yeşim. 2014. ‘In Pursuit of Homogeneity: The Lausanne Conference, Minorities and the Turkish Nation’ Nationalities Papers, 42(1), 108-125. İÇDUYGU, Ahmet and SONER, Ali, B. 2006. ‘Turkish Minority Rights Regime: Between Difference and Equality’, Middle Eastern Studies, 42(3), 447-468. ÖZGEN, Zeynep. 2006. ‘Change and Resistance: EU Conditionality on Minority Rights in Turkey’, paper presented in the 10th Annual Graduate Student Conference, "Ripple Effects" of the European Project, Georgetown University, Washington, DC, February 10-12, 2006. HUGHES, Edel. 2010. ‘The European Union Accession Process: Ensuring the Protection of Turkey’s Minorities’, International Journal on Minority and Group Rights, 17(4), 561-577.
11 Azınlıklar-arası politikalar: Otonomi -1 TKACIC, Michael, 2008. ‘Characteristics of Forms of Autonomy’. International Journal on Minority & Group Rights, 15(2/3), 369-401. KYMLICKA, Will, 2007. ‘National Cultural Autonomy and International Minority Rights Norms’. Ethnopolitics, 6(3), 379-393. For specific cases of territorial autonomy on ethnic bases, see the following: STEWART, Susan. 2001, ‘Autonomy as a mechanism for conflict regulation? The case of Crimea’, Nationalism and Ethnic Politics, 7(4), 113-141. BOCHSLER, Daniel and SZÖCSIK, Edina, 2013 ‘The Forbidden Fruit of Federalism: Evidence from Romania and Slovakia’, West European Politics, Vol. 36, Issue 2, pp. 426-446. TOLVAISIS, Leonas, 2012. ‘Hungarian cultural autonomy in Vojvodina from the 1974 Socialist Constitution to the 2009 Statute of Autonomy: path dependence dynamics against the reversal of minority policies’, Nationalities Papers, Vol. 40, No. 1, January 2012, pp. 63-83.
12 Azınlıklar-arası politikalar: Otonomi -2 TKACIC, Michael, 2008. ‘Characteristics of Forms of Autonomy’. International Journal on Minority & Group Rights, 15(2/3), 369-401. KYMLICKA, Will, 2007. ‘National Cultural Autonomy and International Minority Rights Norms’. Ethnopolitics, 6(3), 379-393. For specific cases of territorial autonomy on ethnic bases, see the following: STEWART, Susan. 2001, ‘Autonomy as a mechanism for conflict regulation? The case of Crimea’, Nationalism and Ethnic Politics, 7(4), 113-141. BOCHSLER, Daniel and SZÖCSIK, Edina, 2013 ‘The Forbidden Fruit of Federalism: Evidence from Romania and Slovakia’, West European Politics, Vol. 36, Issue 2, pp. 426-446. TOLVAISIS, Leonas, 2012. ‘Hungarian cultural autonomy in Vojvodina from the 1974 Socialist Constitution to the 2009 Statute of Autonomy: path dependence dynamics against the reversal of minority policies’, Nationalities Papers, Vol. 40, No. 1, January 2012, pp. 63-83.
13 Azınlıklar-arası Politikalar: Egemenliğin bozulması MUNRO, Colin R., 1999. ‘Scottish Devolution: Accommodating a Restless Nation’. International Journal on Minority & Group Rights, 6(1/2), 97-119. KEATING, Michael, 2000. ‘The Minority Nations of Spain and European Integration: A New Framework for Autonomy?’ Journal of Spanish Cultural Studies, 1(1), 29-42.
14 Öğrenci sunumları Ders kaynakçası, öğrenci notları
15 Öğrenci sunumları Ders kaynakçası, öğrenci notları
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Kitaplar ve dergi makaleleri (yukarıda), öğretim görevlisinin sunumları


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Çeşitli uluslararası örgütlerin (Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, BM, AGİIT vs..) veri tabanları; ilgili yerel, Avrupalı ve dünya haberler kaynakları (BBC, Reuters, France Press, Deutsche Welle, Financial Times, EUobserver.com, Balkaninsight.com, Anadolu Ajansı, Hürriyet, Daily News, Minorityrights.org).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
14
14
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
169

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.