Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Tezler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında Tamamlanan Doktora Tezleri

Athar Rashid, 2020, "Pakistan'ın 2025 Vizyonu Işığında Yenilenebilir Enerjinin Enerji Güvenliği Stratejisi Üzerindeki Olası Rolü: Nitel Bir Araştırma"

Tez Danışmanları: Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Prof. Dr. Çiğdem Kentmen-Çin

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

Özgür Çakar, 2023, "Avrupa Birliği'ndeki Suriyeli Mülteci Akınına Verilen Tepkileri Anlamak: Normatiflikten Kayış?"

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Umut Can Adısönmez

 

Zeynep Kırdı, 2023, "Meclis Demokrasisinin Üç Türü: Kurumsal, Derneksel ve Firari Vizyonların İncelenmesi"

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Devrim Sezer

 

Aslı İlayda Tezel, 2022, "Güvenlik Çalışmaları İçinde Ontolojik Güvenliğin İncelenmesi: Ukrayna - Rusya Çatışması Örneği"

Tez Danışmanı:  Dr. Öğr. Üyesi Serhun Al

 

Gizem Dinçseven, 2022, "Balkan Göçmenlerinin Perspektifinden Suriyeli Mülteciler: İzmir Çamdibi İncelemesi"

Tez Danışmanı:  Dr. Öğr. Üyesi Serhun Al

 

Serap Köksal, 2022, "Avrupa Birliği ve Türkiye Mülteci Politikalarının Tarihsel Analizi: 2011-2021"

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin

 

Ebru Sarı, 2022, "Türkiye'nin Tüketici Koruma Politikalarının Analizi: Tarihsel Bağımlılıkları, AB Entegrasyonu ve Küresel Dinamiklerin Etkileri"

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Alexander Bürgin

 

Elif Akın, 2022, "Türkiye'de Maden Karşıtı Hareketler: Bergama ve Cerattepe'den Örnekler"

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin

 

Oğuzhan Tuna, 2022, "Popülizm: Demokrasinin Saf Bir Versiyonu Mu Yoksa Otoriterizmin Yeni Bir Çehresi Mi?"

Tez Danışmanı:  Dr. Öğr. Üyesi Serhun Al

 

Sibel Uyar, 2021, "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerel Düzeyde Uygulanması: Urla Belediyesi Örneği

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Filiz Başkan

 

Duygu Çağırgan, 2021, "Venezuela ve Macaristan'da Popülizm, İlliberal özgürlük algısı, ve Demokratik gerileme, 2010-2017"

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Serhun Al

 

Osman Tufan, 2021, "Mülteci Krizinin Avrupa’da Popülizme Etkisi: Uluslarüstü Bir İnceleme"

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Serhun Al

 

Nazlı Ece Baltepe, 2020, "Estonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı Sırasında Avrupa Birliği'nin Dijital Tek Pazar Stratejisi'nin Uygulanması Üzerinde Olan Etkisi"

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Alexander Bürgin

 

Hasan Umur Erden, 2020, "İsrail ve Filistin Çatışmasının Neoklasik Gerçekçilik Bağlamında İncelenmesi: Oslo Barış Süreci Vaka Çalışması 1993-1995"

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Serhun Al

 

Çağrı Çınar, 2020, "Laik Arap Milliyetçiliği vs. İslami Aşırılıkçılık: Soğuk Savaş Dönemi Sonrasında Irak ve Suriye Örnekleri"

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Serhun Al

 

Önder Levent Soysal, 2019, “Populizm ve AB: Ukip ve Nigel Farage, Populist Parti Konumunu AB'nin Uluslarüstü Yönetimi Çevresinde Nasıl Belirlemiştir? 2010-2016”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Çiğdem Çin

 

Ceren Göncü, 2019, “Derin Uzay Aktivitelerinin Uluslararası İlişkiler üzerine Yansımaları”

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı Egeli

 

Beylem Gacar, 2019, "Kadınların Siyasal Hayata Katılımı: Balçova Semt Evleri Örneği"

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Filiz Başkan

 

Hossein Arian, 2019, "Ahmedinejad Döneminde Türkiye-İran İlişkileri (2005-2013) Yakınlaşmaya Götüren Etkili Faktörler: İran Perspektifi"

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Serhun Al

 

Çağrı Yüksek, 2018, “Cumhuriyetçi Yurtseverliğin Üç Versiyonu: Rousseau, Viroli ve Habermas”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Devrim Sezer

 

Çağlar Dincioğlu, 2018, "Özel Bir İlişki: Soğuk Savaş Döneminde İngiltere-Amerika İlişkileri"

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Filiz Başkan

 

Sophie Gelep, 2017, “Mülteci Krizi Bağlamında Sınırlar, Üyelik ve Çokkültürlülük: Kozmopolitan ve Komüniteryen Yaklaşımların İncelenmesi”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Devrim Sezer

 

Muhammad Siraje, 2017, “Sürekliliğin ve Değişimin Unsurlarını Haritalama: Neoklasik Realizm  'perspektifinden' Kenya Dış Politikasının Evrimi”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Balkan Devlen

 

Mbwana Mohamed Kitendo, 2017, “Doğu Afrika'da Hükümet Değişikliği ve Ordunun Rolü: Karşılaştırmalı Analiz”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Çiğdem Kentmen

 

Birkan Uzun, 2016, “Siber Suçlarda Rejim Oluşturma: Siber Suçlar ve Karapara Aklama Politikaları Arasında Karşılaştırma”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Balkan Devlen

 

Murat Karataşlı, 2016, “Orta Büyüklükteki Güçlerde Yumuşak Güç Siyaseti: 2003-2015 Arasında Brezilya ve Türk Dış Politikalarında Yumuşak Güç Siyaseti”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Balkan Devlen

 

Esra Baloğlu, 2016, “2002 Sonrası Dönemde Türkiye'de Hâkim Parti Sistemine Doğru”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Filiz Başkan Canyaş

 

Efe Demirer, 2016, “Avrupa Birliği'nin Türk İltica Sistemine Etkisi”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Alexander Bürgin

 

Esmir Music, 2016, "2002'den Bu Yana Batı Balkan Devletlerinin Türkiye'nin Dış Politikası Algısı"

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Balkan Devlen

 

Seda Gözde Tokatlı, 2016, “Türkiye-Avrupa Birliği İşbirliğindeki Olası Etkileri Güvenlik ve Dış Politika Acısından Analiz Etmek”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Alexander Bürgin

 

Selin Ertik, 2015, “Liberal bir Entelektüel olarak Prens Sabahaddin”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Devrim Sezer

 

Bülent Koçak, 2015, “Hannah Arendt'in Federalizm Konsepti”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Devrim Sezer

 

Mustafa Cem Özkaya, 2015, “Necip Fazıl Kısakürek'in Muhafazakarlığının Otoriter ve Dini Boyutları”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Devrim Sezer

 

Avrupa Çalışmaları Anabilim Dalında Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

Tolga Koçoğlu, 2018, “Avrupa Birliği'nin Ekonomik Yaptırımlarının Etkinliği: Rusya Örneği”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Alexander Bürgin

 

Elçin Doruk, 2012, “Türkiye'de Sınır Kolluk Kuvveti Biriminin Kurulmasında Avrupalılaşmanın Etkileri”

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Alexander Bürgin

 

Alparslan Zengin, 2011, “Avrupa’nın Türk Resmi Eğitiminde Tasviri: T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitaplarının İçerik Analizi”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Filiz Başkan

 

Olgu Gökalp, 2011, “Medyanın Gündem Kurma ve Çerçeveleme Yoluyla Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyeliğine Dair Kamuoyu Oluşturmaya Etkisi”

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Işık Gürleyen

 

Pelin Köklü, 2010, "Avrupa Birliği'nde Göç Politikaları: Direktif 2003/109/AT'nin Kabul Edilmesi ve Almanya ile Hollanda tarafından Uygulanması Üzerine Bir Vaka Analizi"

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Alexander Bürgin

 

Ahmet Toprak, 2010, “Güç Dengesi Teorisinin Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Sorgulanması: Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nin Rolü”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu

 

Şahika Susuzlu, 2008, “Avrupa Birliği Genişleme Süreci ve Türkiye: Kültürel Yaklaşım”

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu

 

Kamile Tutku Erdem, 2008, “Avrupa Birliği'nin İnsan Hakları Koşulluluğu: Değer mi Araç mı?”

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Işık Gürleyen

 

Sinem Bal, 2008, “AB Sosyal Politikasında Değişimler ve Devamlılıklar”

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Işık Gürleyen

 

Armağan Kırışman, 2004, “Türkiye-AB İlişkilerinde Değişen Yapılar: Ehlilikten Adaylığa ve Ötesi”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Çınar Özen

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.