Tezler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

Önder Levent Soysal, 2019, “Populizm ve AB: Ukip ve Nigel Farage, Populist Parti Konumunu AB'nin Uluslarüstü Yönetimi Çevresinde Nasıl Belirlemiştir? 2010-2016”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Çiğdem Çin

 

Ceren Göncü, 2019, “Derin Uzay Aktivitelerinin Uluslararası İlişkiler üzerine Yansımaları”

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı Egeli

 

Çağrı Yüksek, 2018, “Cumhuriyetçi Yurtseverliğin Üç Versiyonu: Rousseau, Viroli ve Habermas”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Devrim Sezer

 

Sophie Gelep, 2017, “Mülteci Krizi Bağlamında Sınırlar, Üyelik ve Çokkültürlülük: Kozmopolitan ve Komüniteryen Yaklaşımların İncelenmesi”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Devrim Sezer

 

Muhammad Siraje, 2017, “Sürekliliğin ve Değişimin Unsurlarını Haritalama: Neoklasik Realizm  'perspektifinden' Kenya Dış Politikasının Evrimi”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Balkan Devlen

 

Mbwana Mohamed Kitendo, 2017, “Doğu Afrika'da Hükümet Değişikliği ve Ordunun Rolü: Karşılaştırmalı Analiz”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Çiğdem Kentmen

 

Birkan Uzun, 2016, “Siber Suçlarda Rejim Oluşturma: Siber Suçlar ve Karapara Aklama Politikaları Arasında Karşılaştırma”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Balkan Devlen

 

Murat Karataşlı, 2016, “Orta Büyüklükteki Güçlerde Yumuşak Güç Siyaseti: 2003-2015 Arasında Brezilya ve Türk Dış Politikalarında Yumuşak Güç Siyaseti”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Balkan Devlen

 

Esra Baloğlu, 2016, “2002 Sonrası Dönemde Türkiye'de Hâkim Parti Sistemine Doğru”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Filiz Başkan Canyaş

 

Efe Demirer, 2016, “Avrupa Birliği'nin Türk İltica Sistemine Etkisi”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Alexander Bürgin

 

Seda Gözde Tokatlı, 2016, “Türkiye-Avrupa Birliği İşbirliğindeki Olası Etkileri Güvenlik ve Dış Politika Acısından Analiz Etmek”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Alexander Bürgin

 

Selin Ertik, 2015, “Liberal bir Entelektüel olarak Prens Sabahaddin”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Devrim Sezer

 

Bülent Koçak, 2015, “Hannah Arendt'in Federalizm Konsepti”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Devrim Sezer

 

Mustafa Cem Özkaya, 2015, “Necip Fazıl Kısakürek'in Muhafazakarlığının Otoriter ve Dini Boyutları”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Devrim Sezer

 

Avrupa Çalışmaları Anabilim Dalında Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

Tolga Koçoğlu, 2018, “Avrupa Birliği'nin Ekonomik Yaptırımlarının Etkinliği: Rusya Örneği”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Alexander Bürgin

 

Elçin Doruk, 2012, “Türkiye'de Sınır Kolluk Kuvveti Biriminin Kurulmasında Avrupalılaşmanın Etkileri”

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Alexander Bürgin

 

Alparslan Zengin, 2011, “Avrupa’nın Türk Resmi Eğitiminde Tasviri: T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitaplarının İçerik Analizi”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Filiz Başkan

 

Olgu Gökalp, 2011, “Medyanın Gündem Kurma ve Çerçeveleme Yoluyla Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyeliğine Dair Kamuoyu Oluşturmaya Etkisi”

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Işık Gürleyen

 

Ahmet Toprak, 2010, “Güç Dengesi Teorisinin Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Sorgulanması: Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nin Rolü”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu

 

Şahika Susuzlu, 2008, “Avrupa Birliği Genişleme Süreci ve Türkiye: Kültürel Yaklaşım”

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu

 

Kamile Tutku Erdem, 2008, “Avrupa Birliği'nin İnsan Hakları Koşulluluğu: Değer mi Araç mı?”

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Işık Gürleyen

 

Sinem Bal, 2008, “AB Sosyal Politikasında Değişimler ve Devamlılıklar”

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Işık Gürleyen

 

Armağan Kırışman, 2004, “Türkiye-AB İlişkilerinde Değişen Yapılar: Ehlilikten Adaylığa ve Ötesi”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Çınar Özen