Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türk Dış Politikası
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 306
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı Türk Dış Politikasının (TDP) temel prensipleri ve temel problemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türk Dış Politikasının (TDP) ilkelerini ve siyasi, ekonomik ve askeri arka planını kavrayabileceklerdir
  • TDP'nin oluşumundaki farklı bağlamları ve boyutları tanımlayabileceklerdir
  • Farklı dönemlerdeki TDP’ni biçimlendiren karar-verme mekanizmalarını, kurumları ve organları tanımlayabileceklerdir.
  • TDP'nin oluşumunu etkileyen dışsal ve içsel etmenleri gösterebileceklerdir
  • TDP'deki sorunlar ve konuların çerçevesini çizebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencileri Türkiye dış politikasının temel özellikleriyle tanıştırmak için tasarlanmıştır. Ders TDP tarihinin 1919-2001 yılları arasını kapsayacak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika-yapım sürecinin farklı dönemlerini, "göreli özerklik" ve "Batı dünyasına bağlılık" dönemleri ve küresel dünyada "Sovyet-sonrası yılları"nın ele alınacağı son bölüm ile birlikte inceleyecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders ve ders materyalinin tanıtımı
2 TDP'nin teori ve pratiği William Hale, Turkish Foreign Policy, 1774-2000, pp. 1-11. Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne, Olgular, Belgeler, Yorumlar, Vol. I, pp. 19-53.
3 TDP'nin bağlam ve pratiği: Göreli Özerklik [I. Kısım] (1923-1939) William Hale, Turkish Foreign Policy, 1774-2000, pp. 44-78. Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne, Olgular, Belgeler, Yorumlar, Vol. I, pp. 97-384.
4 TDP'nin Bağlam ve Pratiği, Göreli Özerklik [II. Kısım] (1939-1945) William Hale, Turkish Foreign Policy, 1774-2000, pp. 79-108. Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne, Olgular, Belgeler, Yorumlar, Vol. I, pp. 387-476.
5 TDP'nin Bağlam ve Pratiği, Batı Blokuna Bağlılık [I. Kısım] (1945-1960) William Hale, Turkish Foreign Policy, 1774-2000, pp. 109-145. Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne, Olgular, Belgeler, Yorumlar, Vol. I, pp. 479-652.
6 Arasınav
7 TDP'nin Bağlam ve Pratiği, Göreli Özerklik [III. Kısım] (1960-1980) William Hale, Turkish Foreign Policy, 1774-2000, pp. 146-190. Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne, Olgular, Belgeler, Yorumlar, Vol. I, pp. 655-853.
8 TDP'nin Bağlam ve Pratiği, Göreli Özerklik [III. Kısım] (1960-1980) (devam) William Hale, Turkish Foreign Policy, 1774-2000, pp. 146-190. Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne, Olgular, Belgeler, Yorumlar, Vol. I, pp. 655-853.
9 TDP'nin Bağlam ve Pratiği, Batı Blokuna Bağlılık [II. Kısım] (1980-1990) William Hale, Turkish Foreign Policy, 1774-2000, pp. 146-190. Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne, Olgular, Belgeler, Yorumlar, Vol. II, pp. 9-200.
10 TDP'nin Bağlam ve Pratiği, Sovyet-sonrası küresel düzende Türkiye (1991-2001) William Hale, Turkish Foreign Policy, 1774-2000, pp. 191-322. Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne, Olgular, Belgeler, Yorumlar, Vol. II, pp. 201-599.
11 TDP'nin Bağlam ve Pratiği, Sovyet-sonrası küresel düzende Türkiye (1991-2001) (devam) William Hale, Turkish Foreign Policy, 1774-2000, pp. 191-322. Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne, Olgular, Belgeler, Yorumlar, Vol. II, pp. 201-599.
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

William Hale, Turkish Foreign Policy, 1774-2000 (any edition).

Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne, Olgular, Belgeler, Yorumlar, Vols. I and II (any edition).


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
4
40
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
25
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
32
32
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.