Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 335 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Siyasi Coğrafya
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 335
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, devleti siyasi coğrafyanın temel birimi olarak gören geleneksel düşüncelerin dışına çıkarak, öğrencilerin zihnindeki coğrafi uzam ve siyaset arasındaki ilişkiyi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla ders, siyaset biliminin ana temalarını yerel, bölgesel, uluslarüstü ve jeopolitik seviyelerde yeniden inceler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Siyasi coğrafyanın devletçilik, siyasal alan, kimlik ve iktidar biçimleri ile ilgili olan genel kavramlarını açıklayabilir.
  • Modern siyasetin siyasi coğrafyanın temel kavramlarıyla ilgili başlıca sorularını eleştirel bir yaklaşımla tartışabilir.
  • Siyasi coğrafyanın neden olduğu temel etik ve çevresel konuları inceleyebilir.
  • Siyasi coğrafyanın teorik kavramlarını belirli vakalara uygulayabilir.
  • Siyasi coğrafyanın temel yaklaşım ve yorumlarını, siyasi yerelleşme ve küreselleşme hakkındaki çağdaş tartışmalara uygulayabilir.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilerin modern politikanın coğrafi uzamı hakkındaki algılarını geleneksel ulus-devlet anlayışının ötesine geçecek şekilde genişletmeyi amaçlamaktadır. Haftalık konular, ülkesel egemenlik ve devletleşme, sınırlar ve jeopolitika, sınırlar ve siyasal modernite, şiddet ve devletçilik karşıtlığı, mekan ve kimlik gibi siyasi coğrafya alanının temel konularını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Siyasi Coğrafyaya giriş Carolyn Gallagher, Carl T. Dahlman, Mary Gilmartin, Alison Mountz and Peter Shirlow, 2009, Key Concepts in Political Geography, London: SAGE Publications, Introduction, s. 1-14.
2 Devletçilik: ulus-devlet ve egemenlik Carolyn Gallagher, Carl T. Dahlman, Mary Gilmartin, Alison Mountz and Peter Shirlow, 2009, Key Concepts in Political Geography, London: SAGE Publications, Part I, s. 14-40.
3 Devletçilik: çok düzeyli yönetişim ve demokrasi Carolyn Gallagher, Carl T. Dahlman, Mary Gilmartin, Alison Mountz and Peter Shirlow, 2009, Key Concepts in Political Geography, London: SAGE Publications, Part I, s. 41-60.
4 İktidar biçimleri: hegemonya ve toprak Carolyn Gallagher, Carl T. Dahlman, Mary Gilmartin, Alison Mountz and Peter Shirlow, 2009, Key Concepts in Political Geography, London: SAGE Publications, Part II, s. 61-86.
5 İktidar biçimleri: jeopolitika ve süper güç Carolyn Gallagher, Carl T. Dahlman, Mary Gilmartin, Alison Mountz and Peter Shirlow, 2009, Key Concepts in Political Geography, London: SAGE Publications, Part II, s. 87-110.
6 Siyasal modernite: kolonyalizm, politik ekonomi ve ideoloji Carolyn Gallagher, Carl T. Dahlman, Mary Gilmartin, Alison Mountz and Peter Shirlow, 2009, Key Concepts in Political Geography, London: SAGE Publications, Part III, s. 111-143.
7 Siyasal modernite: sosyalizm, neoliberalizm, küreselleşme ve göç Carolyn Gallagher, Carl T. Dahlman, Mary Gilmartin, Alison Mountz and Peter Shirlow, 2009, Key Concepts in Political Geography, London: SAGE Publications, Part III, s. 144-184.
8 Ara sınav
9 Sınırlayıcı alan: ölçek, sınır, bölgeselcilik Carolyn Gallagher, Carl T. Dahlman, Mary Gilmartin, Alison Mountz and Peter Shirlow, 2009, Key Concepts in Political Geography, London: SAGE Publications, Part IV, s. 185-222.
10 Şiddet: çatışma, çatışma sonrası, terörizm ve devletçilik karşıtlığı Carolyn Gallagher, Carl T. Dahlman, Mary Gilmartin, Alison Mountz and Peter Shirlow, 2009, Key Concepts in Political Geography, London: SAGE Publications, Part V, s. 223-272.
11 Kimlik: milliyetçilik, yurttaşlık ve postkolonyalizm Carolyn Gallagher, Carl T. Dahlman, Mary Gilmartin, Alison Mountz and Peter Shirlow, 2009, Key Concepts in Political Geography, London: SAGE Publications, Part VI, s. 273-298.
12 Kimlik: temsil, toplumsal cinsiyet ve ötekiler Carolyn Gallagher, Carl T. Dahlman, Mary Gilmartin, Alison Mountz and Peter Shirlow, 2009, Key Concepts in Political Geography, London: SAGE Publications, Part VI, s. 299-338.
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Carolyn Gallagher, Carl T. Dahlman, Mary Gilmartin, Alison Mountz and Peter Shirlow, 2009, Key Concepts in Political Geography, London: SAGE Publications ISBN 978-1-4129-4671-1; ISBN 978-1-4129-4672-8 (pbk)

*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Öğretim üyesinin sunumları.

Öğretim üyesi tarafından sağlanan akademik makaleler. (Her dönem güncellenecektir.)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
14
14
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
169

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.