Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 216 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Modern Siyasi Düşünce
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 216
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri siyasal düşünce tarihinin temel kavramları ve sorularıyla tanıştırmak; etik ve politik meseleler üzerine eleştirel düşünebilme kapasitesini geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Modern siyasal düşüncenin temel kavram ve yaklaşımlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirebilecekler
  • Modern siyasal düşüncenin temel metinlerini kendi tarihsel bağlamları çerçevesinde yorumlayabilecekler
  • Etik ve politik problemler üzerine eleştirel ve yaratıcı bir tarzda düşünebilecekler
  • Adalet, özgürlük, demokrasi, yurttaşlık ve insan hakları gibi kavramları eleştirel bir gözle açıklayıp değerlendirebilecekler
  • Modern siyasal düşünce tarihinde karşılaştıkları yaklaşımları çağdaş kamusal tartışmalara uygulayabileceklerdir
Ders Tanımı Bu ders modern siyasal düşüncenin kanonik metinlerini tartışmayı amaçlamaktadır. Ele alınacak düşünürler arasında Rousseau, Kant, Mill ve Marx yer almaktadır. Siyasal düşüncenin etik/normatif temelleri irdelenecek; özgürlük, yurttaşlık, kozmopolitan hak, demokrasi ve eşitlik gibi kavramlar incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Modern Siyasal Düşünceye Giriş: Aydınlanma ve Siyaset
2 Rousseau’nun Eşitsizlik Eleştirisi Rousseau, “Discourse on the Origins and Foundations of Inequality Among Men”, Basic Political Writings (Hackett, 1987), 25-81.
3 Rousseau’nun Eşitsizlik Eleştirisi Rousseau, “Discourse on the Origins and Foundations of Inequality Among Men”, Basic Political Writings (Hackett, 1987), 25-81.
4 Rousseau’nun Cumhuriyetçiliği: Genel İrade ve Özgürlük Rousseau, “On The Social Contract”, Basic Political Writings (Hackett, 1987), 141-172.
5 Rousseau’nun Cumhuriyetçiliği: Demokratik Egemenlik ve Yurttaşlık Rousseau, “On The Social Contract” Basic Political Writings (Hackett, 1987), 173-227.
6 Amerikan Cumhuriyetçiliği: Temsili Hükümet James Madison, The Federalist Papers, No. 10.
7 Ara Sınav I
8 Kant: Aydınlanma ve Kozmopolitanizm Kant, “What is Enlightenment?” “Idea for a Universal History with a Cosmopolitan Purpose”, Kant’s Political Writings (Cambridge University Press, 1996), 41-60.
9 Kant’ın Küresel Barış ve Kozmopolitan Hak Kavrayışı Kant, “Perpetual Peace”, Kant’s Political Writings (Cambridge University Press, 1996).
10 Mill’in Özgürlük Kavrayışı John Stuart Mill, “On Liberty”, On Liberty and Other Essays, (Oxford University Press, 1998)
11 Mill: Özgürlük ve Çoğunluğun Tiranlığı John Stuart Mill, “On Liberty”, On Liberty and Other Essays, (Oxford University Press, 1998)
12 Arasınav II
13 Marx: Din Eleştirisi Marx, “On the Jewish Question”, The Marx-Engels Reader (W.W. Norton & Company, 1978), 26-52.
14 Marx: Kapitalizm Eleştirisi Marx, “Wage Labour and Capital”, The Marx-Engels Reader (W.W. Norton & Company, 1978), 203-217.
15 Faşizm, Irkçılık, Ayrımcılık Umberto Eco, “Ur-Fascism”, Five Moral Pieces (Mariner Books, 2002); Martin Luther King, The “I have a Dream” Speech (DVD)
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

1. Rousseau, “Discourse on the Origins and Foundations of Inequality Among Men” & “Social Contract”, Basic Political Writings.

2. James Madison, The Federalist Papers, No. 10.

3. Kant, “What is Enlightenment?”, “Idea for a Universal History with a Cosmopolitan Purpose” & “Perpetual Peace”, Political Writings.

4. Mill, “On Liberty”, On Liberty and Other Essays.

5. Marx, “On the Jewish Question” & “Wage Labour and Capital”, The Marx-Engels Reader.

6. Umberto Eco, “Ur-Fascism”, Five Moral Pieces.

7. Bernhard Schlink, The Reader.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Başvuru Kaynakları: 

1Iain Hampsher-Monk, AHistory of Modern Political Thought (Blackwell, 1992). 

2Leo Strauss and Joseph Cropsey, History of Political PhilosophyUniversity of Chicago Press, 1987. 

3. David Miller, Janet Coleman, William Connolly and Alan Ryan (ed), The Blackwell Encyclopaedia of Political Thought (Blackwell, 1987). 

 


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
36
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
18
36
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.