Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 422 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Enerji Politikaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 422
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders 21. yüzyılın uluslararası arenasında jeopolitik teorisiyle enerji güvenliği arasındaki ilişkileri incelemektedir. Dersin ilk kısmı jeopolitik teorisine ayrılmıştır. Bu derste jeopolitik doğal kaynaklar, stratejik dominasyon ve coğrafi alanın etkileşimini ve bireysel ve kollektif amaçlarını takip eden çeşitli devlet ve devlet dışı aktörleri temsil etmektedir. Dersin ikinci kısmı özellikle enerji güvenliği kavramına odaklanmaktadır. Enerji güvenliği hükümetlerin ajandalarında önemli bir yer tutmaya başlamıştır fakat enerji güvenliğinin siyasi yönü göz önüne alınmamaktadır. Bu nedenle ders enerji güvenliğinin gerçekte ne olduğunu araştırmaktadır. Dersin üçüncü kısmı temel jeopolitik ve enerji güvenliği teorilerini göz önüne alarak Avrasya enerji sahnesindeki önemli aktörleri inceleyerek bu kavramların derinlemesine analizini içermektedir.Doğu Batı enerji koridoru ABD, AB, Rusya, Orta Doğu, Hazar Havzası, Çin ve Türkiye’yi temel aktörler olarak ele alınarak incelenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Jeopolitik teorisi ve enerji güvenliği kavramının temel meselelerine dair bilgi sahibi olacaktır
  • Farklı konumları, büyüklükleri ve kaynakları yönüyle coğrafyanın siyasi ve stratejik önemini inceleyebilecektir
  • Güç ve çıkar, stratejik karar alma ve coğrafi alan arasındaki bağlantıyı ortaya koyabilecektir
  • Artan küresel enerji ihtiyacı, yetkinlik, güvenilirlik, enerji arzının fiyatlandırılması, fosil yakıtların kullanılmasının çevresel etkileri, bu kaynakların gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler için maliyeti, ticaret ve sermaye akışı ve küresel jeopolitik kavramlarını anlayabilecektir
  • Enerji güvenliğini yalnızca ekonomik açıdan değil aynı zamanda siyasi etkileriyle tanımlayabilecektir
Ders Tanımı Enerji sorunlarının uluslararası doğası dünyadaki etkin enerji politikaları hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir. Enerji güvenliği ve jeopolitik kaynakların azalmasıyla arz kısmında en çok tartışılan konular haline gelmiştir. Ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanması ulaşılabilir, kabul edilebilir ve karşılanabilier enerji arzı olmadan mümkün değildir. Enerji diyalogları devam etmesine rağmen özellikle enerji geçiş dönemlerinde kaynaklar üzerindeki çekişme devam artmaktadır. Bu nedenle uluslararası enerji politikaları, kanunları, kurumları ve büyük devletlerin uygulamaları karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Enerji Kaynaklarına Giriş I Konu ile ilgili makaleler
3 Enerji Kaynaklarına Giriş II Konu ile ilgili makaleler
4 Jeopolitik: Tanım ve Kavramlar Konu ile ilgili makaleler
5 Enerji Jeopolitiği Konu ile ilgili makaleler
6 Enerji Güvenliği ve Enerji Politikalarının Belirlenmesi Konu ile ilgili makaleler
7 Kaynakların Laneti (Resource Curse) ve Petrol Zengini Ülkeler (Petrostates) Konu ile ilgili makaleler
8 Boru Hattı Politikaları Konu ile ilgili makaleler
9 Arasınav
10 Vaka Çalışması: ABD Konu ile ilgili makaleler
11 Vaka Çalışması: Rusya Konu ile ilgili makaleler
12 Vaka Çalışması: Avrupa Birliği Konu ile ilgili makaleler
13 Vaka Çalışması: Hazar Denizi ve Orta Doğu Bölgesi Konu ile ilgili makaleler
14 Vaka Çalışması: Çin Konu ile ilgili makaleler
15 Vaka Çalışması: Türkiye Konu ile ilgili makaleler
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Ders notları ve power point sunumlar


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
3
39
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
22
22
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
169

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.