Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Birliği'nin Tarihi ve Kurumları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 201
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı Avrupa Birliği'nin kurluşunu ve yasama, yürütme, yargı organları olan kurumlarını tanıtmak ve Birlik içindeki kurumsal işleyişi incelemektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bütünleşmenin farklı aşamalarını ve genişlemeleri açıklayabilecektir.
  • AB’nin kurumsal yapısının işleyişini açıklayabilecektir.
  • AB kurumlarının gelişimlerini tarihsel bir bakış açısıyla değerlendirebilecektir.
  • Seçili AB politikalarının temel özelliklerini, kazanımlarını ve zorluklarını tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, AB'nin yönetimi, siyaseti ve politikaları hakkında temel bir perspektif sağlayarak başlangıç düzeyinde seminer dersi görevi görür. Dönem boyunca Avrupa entegrasyonunun tarihini inceleyeceğiz, AB kurumlarını ve karar alma süreçlerini tartışacağız ve başlıca AB politika alanlarını analiz edeceğiz.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Avrupa Entegrasyonu ve Entegrasyon Teorilerine Genel Bakış Politics in the European Union (5th Edition), chapter 1,2
3 AB Tarihi - I Politics in the European Union (5th Edition), chapters 5-8
4 AB Tarihi - II Politics in the European Union (5th Edition), chapters 9-11
5 Avrupa Komisyonu ve Adalet Divanı Politics in the European Union (5th Edition), chapters 13,16
6 AB Konseyi Politics in the European Union (5th Edition), chapter 14
7 European Parliament Politics in the European Union (5th Edition), chapter 15
8 Ara Sınav Öncesi Gözden Geçirme
9 Ara Sınav
10 Bütçe, Bölgesel Politika Politics in the European Union (5th Edition)
11 Tarım Politikası, Tek Pazar ve Parasal Birlik Politics in the European Union (5th Edition), chapters 19,20,21
12 Genişleme, Çevre ve İklim Politics in the European Union (5th Edition), chapters 22,26
13 Ticaret Politikası/Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Politics in the European Union (5th Edition), chapters 24,25
14 Final Öncesi Gözden Geçirme
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Ian Bache, Stephen George, Simon Bulmer, Politics in the European Union, Oxford University Press, 3rd Edition.


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Uluslararası yayın yapan gazetelerin haberleri

--

AB Çalışmaları Sertifika Programı: Program, İEÜ bünyesindeki tüm lisans programlarının üçüncü sınıf öğrencilerine açık ve AB üzerine zorunlu bir giriş dersi ile (PSIR 201 – AB’nin Tarihi ve Kurumları) üç adet seçmeli uzmanlık dersini kapsıyor.  Bu dersleri alıp az 2.00/4.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciler Sertifika almaya hak kazanacaklar. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
7
7
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
13
13
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
146

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.