Doktora Öğrencilerimiz

Altan Kayacan

Altan Kayacan, bir yıldır İzmir Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık mesleğini yürütmektedir. Lisans derecesini 2017 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, yüksek lisans derecesini 2018 yılında aynı kurumda Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı'nda tamamlamış olan Kayacan halen İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı'nda akademik hayatını sürdürmektedir. Bunun yanı sıra Kayacan, 118K497 numaralı “Arktik Bölgesi’nde Zorluklar ve Fırsatlar: Türkiye için Stratejik Yol Haritasının Hazırlanması” başlıklı TÜBİTAK projesinde doktora bursiyeri olarak yer almakta ve çalışmalarına devam etmektedir.

 

 

 

 

Begüm Kozer

İzmir Saint Joseph Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimimi Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamladım. Ardından, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nı bitirdim. Şu anda aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı’nda doktora eğitime devam etmekteyim. Akademik ilgi alanlarım arasında kimlik politikaları, toplumsal hareketler ve dijital medya gibi konular yer almaktadır.

 

 

Berfu Solak

Berfu SOLAK, İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Mütercim Tercümanlık Bölümü’nden 2017 yılında iki lisans derecesi ile mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans eğitimini 2019 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında AB Ufuk 2020 ECHOES projesinde proje asistanı ve araştırmacı olarak çalıştı. Halihazırda akademik hayatına İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programında devam etmekte ve “Arktik Bölgesinde Zorluklar ve Fırsatlar: Türkiye için Stratejik Yol Haritasının Hazırlanması” başlıklı TÜBİTAK projesinde araştırmacı bursiyer olarak çalışmaktadır. 

 

Burcu Saracoglu

Lisansımı Marmara Üniversitesi İşletme bölümü’nden aldım. Özel sektörde 9 yıllık  iş tecrübesinin ardından Bilgi Üniversitesi Siyaset bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yaptım. Takiben İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Siyasal ve Toplumsal Düşünceler programında doktora programına başladım. 2019 yılı itibariyle de doktora çalışmalarımı İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde sürdürdüğüm için kendimi şanslı hissediyorum. İlgi alanlarımı -diğer birçoğunun yanında- Türk siyaseti, kimlik politikaları, etnik çalışmalar ve çevre siyaseti olarak belirtebilirim.  

Deniz Özbek Özyurt

Deniz Özbek Özyurt, bölümümüzden 2009 yılında mezun oldu. 2010 yılında, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) bursunu kazanarak  College of Europe’daki AB, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi yüksek lisans programına başladı ve 2011 yılında bu programdan mezun oldu. 2019 yılında, Galatasaray Üniversitesi’ndeki Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programını bitirdi. Şu an İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora programına devam ediyor. Siyaset teorisi alanında uzmanlaşmayı düşünerek özellikle toplumsal cinsiyet ve cinsellik çalışmaları ile hafıza çalışmaları konularına ilgi duyuyor.
 

 

 

 

 

 

 


 

Elif Girgin

Lisans eğitimimi 2010 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladım. Aynı yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nde Stajımı tamamladım. 2018 yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans derecemi aldım. “Soğuk savaş Sonrası Ukrayna: Ulusal Bağımsızlıktan Uluslar arası Rekabete” başlıklı Yüksek Lisans tezimde Ukrayna’nın tarihsel sürecini, Turuncu Devrim’in Ukrayna üzerindeki etkilerini Uluslararası İlişkiler Teorileri çerçevesinden inceledim. 2019 yılında Doktorama İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde başladım. Çalışmalarıma Orta Asya, Kafkaslar ve Balkanlar üzerinde devam etmekteyim. Aynı zamanda Ukrayna’nın Turuncu Devrim sonrasındaki demokratikleşme süreci ile ilgili çalışmalarımı genişletmekteyim.

  

Emin Demir

Yüksek lisans derecemi 2018 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesinin Sürdürülebilir Enerji programından aldım. Yüksek lisans tez konum Afrika ülkelerinde enerji güvenliği ve karşılaştırmalı analiziydi. Aynı sene içerisinde güz döneminde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora programına başladım. Avrupa Birliği, İlkim Değişikliği ve Uluslararası İlişkiler bölümdeki ana alanlarım. Şu ana kadar aşağıdaki konularda çalışmalar yaptım;

 • Avrupa Birliği ve Türkiye Arasındaki İlişkiler: Akıllı Şehirler Projeleri
 • Avrupa Birliğinin Kopenhag ve Paris Anlaşmalarındaki Değişen Rolü: Lider mi, Uzlaştırıcı mı
 • Derin Deniz Madenciliğinin Çevresel Etkileri 
 • Türkiye'de Enerji Verimliliği Farkındalığı - Çalıştay Projesi
 • Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu ve Bölgedeki Enerji Faaliyetleri İlişkisi 

Genel olarak ilgi alanlarım ise;

 • Avrupa Birliği
 • İklim Değişikliği
 • Enerji Politikaları
 • Çevre Politikaları
 • Avrupa Politikaları
 • Türkiye AB ilişkileri
 • Güvenlik Çalışmaları
 • Karşılaştırmalı Siyaset
 • Uluslararası İlişkiler

Onur Gökçer

İlk olarak, Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünün 3. yılında Prof. Dr. Gökçen Alpkaya'dan aldığım seminer dersi nedeniyle üniversitede kalmaya ve akademisyen olmaya karar verdim. Bu seminer dersinde yazdığım 'Balkan Savaşları'nda jus in bello' başlıklı makale 5. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi'ne kabul edildi. Bu nedenle, uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk konusunda daha çok bilgiye sahip olmak için Hacettepe Üniversitesi uluslararası ilişkiler tezli yüksek lisans programına girdim. Hacettepe Üniversitesi'nde tezimi Doç. Dr. Mine Pınar Gözen Ercan'ın danışmanlığındajus ad bellum and jus in bello in new wars” konusunda yaptım. Yeni savaşların uluslararası normlara etkisi, terörizm, siber uzay çalışma alanımı oluşturmaktadır.

Eğitim:

İzmir Ekonomi Üniversitesi (2018-…)  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Doktora

Hacettepe Üniversitesi (2015) Uluslararası İlişkiler, Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi (Mayıs 2013) S.B.F, Uluslararası İlişkiler, Lisans

Yayınlanmış Makale:

Gökçer, Onur and Gözen Ercan,Pınar. (2020). 'Siber Savaşlarda Jus ad Bellum ve Jus in Bello', Alternatif Politika, 12(1), 172-203

Türe Şahin

Türe Şahin İzmir Ekonomi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü’nden 2012 yılında mezun olmuştur. Daha sonra Medya ve İletişim Çalışmaları programında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak İEU Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programına başlamıştır. Akademik ilgi alanları arasında kimlik, eleştirel teori, kozmopolitanizm, hareketlilik, göç ve kültürel hafıza yer almaktadır. 2014 yılından beri İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

 

 

 

Zeynep Okur

Zeynep OKUR Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora öğrencisidir. Temel çalışma alanları Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset' dir. Zeynep, lisans derecesini (BA) İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği'nde tamamladı. Zeynep, 2014 de, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programında Yüksek Lisans Derecesini “Üç Doğal Gaz Devi’nin Doğal Gaz Politikalarının Değerlendirilmesi: İran, Rusya ve Katar'ın Karşılaştırmalı Analizi” başlıklı tezini yazarak tamamladı. Yüksek Lisans döneminde, 2015 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürdürülebilr Enerji Anabilim Dalı ev sahipliğinde düzenlenen “Rüzgâr ve Güneş Enerjisinin Türk Enerji Güvenliğindeki Rolü başlıklı, IV. Enerji Yönetimi ve Politikaları Çalıştayı” kapsamında gerçekleşen gelişmiş enerji projeleri kapsamında “The Government Incentives on Renewable Energy Comparing Turkey with Mediterranean Countries” başlıklı projesini sundu. Zeynep’in diğer akademik araştırma alanları; Sosyal Hareketler, İnsan Hakları, Avrupa Birliği Politikaları, Dış Politika, Enerji Politikaları ve Yenilenebilir Enerji'dir.