Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 446 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Siyasal Katılım ve Kamuoyu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 446
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere Türkiye siyasetinde kamuoyunun nasıl oluştuğunu, siyasal katılımın sebeplerini ve halkın fikir ve davranışlarının anketlerle nasıl ölçüleceğini göstermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler, Siyasal fikir ve davranışları şekillendiren sosyal, ekonomik ve siyasi faktörleri açıklayabilirler.
  • Siyasal katılımın farklı türlerini ayırt edebilirler.
  • Türkiye’de siyasete kim, neden katılıyor değerlendirebilirler.
  • Türkiye’de seçmen tercihlerini açıklayabilirler.
  • Göçmen krizi ve Avrupa entegrasyonu gibi farklı konularda Türkiye kamuoyunun fikirlerini tartışabilirler.
  • Anket ve anket sonuçlarını analiz edebilirler.
  • Anket sorusu tasarlayabilirler.
Ders Tanımı Bu ders, Türkiye’de bireylerin siyasal fikir ve davranışlarındaki değişimleri analiz edebilme yetisini öğrencilere kazandırmak için tasarlanmıştır. Öğrencilere bireylerin fikirlerini anketler aracılığıyla nasıl çözümleyip ölçecekleri de gösterilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Dalton, Russell J. (2014) Citizen Politics. Chatham, NJ: Chatham House. Bölüm 1.
2 Neden kamuyou ve siyasal katılım? Dalton, Russell J. (2014) Citizen Politics. Chatham, NJ: Chatham House. Bölüm 2 and 3. Disch, Lisa (2011) “Toward a mobilization conception of democratic representation.” American Political Science Review, 105(1):100–114. Mansbridge, Jane J. (2003) “Rethinking representation.” American Political Science Review, 97(04):515–528.
3 Kamuoyu anketlerinin tanıtımı World Values Surveys, International Social Survey Program ve Eurobarometers anketlerinin incelemesi.
4 Türkiye’de kamuoyu Çarkoğlu, Ali and Binnaz Toprak (2000) Türkiye’de din, toplum ve siyaset. İstanbul: TESEV. Yılmaz, Hakan (2008) "Conservatism in Turkey." Turkish Policy Quarterly 7(1): 57-63. Kalaycioğlu, Ersin (2007) “Politics of conservatism in Turkey.” Turkish Studies 8(2): 233-252.
5 Türkiye'de Siyasal katılım Tachau, Frank (2001) “An overview of electoral behavior: Toward protest or consolidation of democracy?” Sabri Sayari and Yilmaz Esmer (ed.), Politics, Parties and Elections in Turkey Lynne Rienner Publishers, pp. 33-54. Toros, Emre (2011) "Forecasting elections in Turkey." International Journal of Forecasting 27(4): 1248-1258.
6 Ara Sınav I
7 Demografik faktörler Inglehart ve Norris (2000) “The Developmental Theory of the Gender Gap: Women’s and Men’s Voting Behavior in Global Perspective.” International Political Science Review 21(4): 441-463. Kayaoğlu, Ayşegül. "Voting Behavior of the Youth in Turkey: What Drives Involvement in or Causes Alienation from Conventional Political Participation?." Turkish Studies 18.1 (2017): 32-55.
8 Ekonomik nedenler Çarkoğlu, Ali (2012) “Economic evaluations vs. ideology: Diagnosing the sources of electoral change in Turkey, 2002–2011.” Electoral Studies 31(3): 513-521. Başlevent, Cem, Hasan Kirmanoğlu, ve Burhan Şenatalar (2009) "Party preferences and economic voting in Turkey (now that the crisis Is over)." Party Politics 15(3): 377-391. Marschall, Melissa, Abdullah Aydogan, ve Alper Bulut. "Does housing create votes? Explaining the electoral success of the AKP in Turkey." Electoral Studies 42 (2016): 201-212.
9 Sosyal gruplar ve kimlik Leonie Huddy. (2001) “From social to political identity: A critical examination of social identity theory.” Political Psychology, 22(1):127–156. Çarkoğlu, Ali (2005) "Political preferences of the Turkish electorate: reflections of an Alevi–Sunni cleavage." Turkish Studies 6(2): 273-292. Karakoç, Ekrem (2013) "Ethnicity and trust in national and international institutions: Kurdish attitudes toward political institutions in Turkey." Turkish Studies 14(1): 92-114. Kentmen, Çiğdem (2008) "Determinants of support for EU membership in Turkey: Islamic attachments, utilitarian considerations and national identity." European Union Politics 9(4): 487-510.
10 Siyasal değerler Alford, John R., Carolyn L. Funk, ve John R. Hibbing (2005) “Are political orientations genetically transmitted?” American Political Science Review 99(2):153–167. Çarkoğlu, Ali (2003) “The Rise of the new generation pro-Islamists in Turkey: The Justice and Development Party phenomenon in the November 2002 elections in Turkey”, South European Society & Politics 7(3): 123-156.
11 Ara Sınav II
12 Seçim Kampanyası ve Medya Fraile, Marta ve Shanto Iyengar (2014) “Not all news sources are equally informative: A cross-national analysis of political knowledge in Europe.” The International Journal of Press/Politics 19(3):275–294. Toros, Emre (2017) "How to run the show? The differential effects of negative campaigning." Turkish Studies 18(2): 297-312.
13 Sosyal sermaye Putnam, Robert D. (2007) “E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century - The 2006 Johan Skytte Prize Lecture.” Scandinavian Political Studies 30 (2):137-174. Norris, Pippa (1996) “Does television erode social capital? A reply to Putnam.” PS: Political Science and Politics 29(3):474-480.
14 Duygular ve kişilik Lerner, Jennifer S. ve Dacher Keltner (2000) “Beyond valence: Toward a model of emotion- specific influences on judgement and choice.” Cognition & Emotion, 14(4):473–493. Erişen, Cengiz (2013) "Emotions as a determinant in Turkish political behavior." Turkish studies 14(1): 115-135.
15 Dönemin özeti
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Ders için tek bir ders kitabı yoktur. Derste yukarıda listelenen makaleler kullanılacaktır.


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

ACADEMIC HONESTY: Honesty and trust are the most fundamental pillars of learning and are necessary foundation for success and academic freedom in a university. Hence, any behavior that jeopardizes the learning environment by violating the rules of academic honesty will not be tolerated or condoned: Violations of academic honesty include but are not limited to: Cheating or facilitating cheating • looking or attempting to look at another student's answers or allowing others to copy one's answers, • copying other student’s in-class or take-home exam answers or letting others use take-home exam answers, • using "cheat sheet," pre-programmed calculator if not allowed by the instructor, • having someone else prepare the term project or homework or letting others use one’s homework/term project/paper, • Assistance of another person in preparation of a tem paper/homework/project if not allowed by the instructor, • Taking an exam for another student, • Purchasing term projects or homework or other assignments, • Signing in place of another student using their name/signature/student id number, Plagiarism • showing the work of another as one's own, • Not properly citing an earlier own work, • Submitting the same homework/paper/term project in one more one course if not allowed by the instructor, • Inaccurately or inadequately citing sources including those from the Internet, Violations of academic honesty can result in disciplinary action, as stated in the "Student Disciplinary Rules and Regulation" of the University. http://www.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/13 and http://kariyer.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/81 By enrolling in the University, each student is assumed to have read the rules and regulations regarding academic dishonesty, and lack of knowledge of this policy is not an acceptable defense.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
15
30
Final Sınavı
1
24
24
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.