Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Siyaset Bilimine Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 101
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin en önemli amacı öğrencileri siyaset bilimi disiplininin temel kavramları ve sorularıyla tanıştırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerin temel kavramlarını tanımlayabileceklerdir.
  • Devletin tarihsel oluşumunu ve farklı devlet türlerini tanımlayabileceklerdir.
  • Liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm ve faşizm gibi çağdaş ideolojilerin temel kavramlarını, başlıca düşünürlerini, benzerliklerini ve farklılıklarını tartışabileceklerdir.
  • Demokrasi kavramını, farklı demokrasi modellerini karşılaştırarak açıklayabilecektir.
  • Temel siyasi parti türlerini ve parti sistemlerini karşılaştırabileceklerdir.
  • Farklı seçim sistemlerini karşılaştırabileceklerdir.
  • Parlamenter sistem ve başkanlık sistemini açıklayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders; siyaset, güç, meşruiyet ve otorite; modern devletin ve egemenlik kavramının ortaya çıkışı; milliyetçilik ve küreselleşme; çağdaş siyaset ideolojiler; demokrasi ve otoriterik gibi farklı yönetim türleri; siyasal kültür; yasama ve yürütme organlarının organizasyonu ve mekanizmaları; çeşitli yönetişim seviyeleri; siyasi partiler ve çıkar grupları; parlamenter ve başkanlık sistemleri gibi temel kavramların anlamları ve pratik yönlerini ele almaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin tanıtımı: Siyaset Bilimi nedir?
2 Siyaset nedir? Siyaset Biliminin temel kavramları: Siyaset, Güç, Otorite, Meşruiyet, Egemenlik; Hükümet ve Yönetişim Heywood, A. Politics, New York: Palgrave, 2019. Bölüm. 1
3 Siyasal ideolojiler Heywood, Bölüm 2
4 Siyasal ideolojiler Heywood, Bölüm 2
5 Devlet Heywood, Bölüm 3
6 Ara Sınav
7 Demokrasi (Liberal Demokrasi ve Demokrasi Modelleri) Heywood, Bölüm 4
8 Milletler ve Milliyetçilik Heywood, Bölüm 6
9 Temsiller, Seçimler ve Oylama Heywood, Bölüm 10
10 Siyasi Partiler ve Parti Sistemleri Heywood, Bölüm 11
11 Arasınav II
12 Anayasa, Hukuk ve Yargı Heywood, Bölüm 13
13 Hükümet Mekanizması: Meclisler ve Yürütme Heywood, Bölüm 14 ve 15
14 Dönemin Gözden Geçirilmesi: Siyaset Bozuldu mu? Heywood, Bölüm 20
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Andrew Heywood. Politics. Red Glob Press. Fifth Edition

Ellen Grigsby. Analyzing Politics – An Introduction to Political Science. Cengage Learning. Sixth Edition

W. Phillips Shively. Power & Choice – An Introduction to Political Science. Rowman & Littlefield. Fifteenth Edition


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
24
48
Final Sınavı
1
32
32
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.