PSIR 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Karşılaştırmalı Siyaset
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 302
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere karşılaştırmalı siyaset kavramını ve amacını açıklamak ve daha sonra bazı temel siyasi sistemleri karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bunlar, demokratik ve demokratik olmayan rejimler ve federe/üniter devletlerdir. Öğrenciler yasama, yürütme ve yargı güçleri; seçim ve parti sistemleri; çıkar grupları; devletler arası ilişkiler, medya ve ekonomi gibi belirli unsurlara odaklanmaları için teşvik edilirler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı ülkelerin siyasal, kamuoyu ve ekonomik verilerini karşılaştırmalı olarak analiz eder.
  • Demokrasilerin temel özelliklerini tanımlayabilir.
  • Kurumların, ekonomik şartların, tarihsel gelişmelerin ve siyasal kültürün demokratikleşme üzerindeki etkisini tartışabilir.
  • Başkanlık ve parlamenter sistem arasındaki farkı analiz edebilir.
  • Federal ve üniter sistemleri birbirinden ayırt edebilir.
  • Etnik temelli savaşlar ve iç savaşların sosyal, ekonomik ve siyasi nedenlerini tanımlar.
Ders Tanımı Bu dersin amacı, öğrencilerin İngilizce kaynaklar kullanarak farklı siyasi sistemlerin karşılaştırmalı analizi hakkında uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Ders, öğrencilere bu konu ile ilgili temel kavramları, kategorileri ve analitik teknikleri öğretmektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Karşılaştırmalı Siyaset Hague and Harrop, Chapter 5.
3 Karşılaştırmalı Yöntem Hague and Harrop, Chapter 5.
4 Demokrasi ve Demokratikleşme Sodaro (2008), Chapters 7 and 9
5 Parlamenter ve Başkanlık Sistemleri Hague and Harrop, Chapter 15.
6 Midterm I
7 Federal ve Üniter Devletler Hague and Harrop, Chapter 13.
8 Seçim kuralları ve parti sistemleri Arend Lijphart, "Party Systems: Two Party and Multi-Party Patterns," Patterns of Democracy, New Haven: Yale UP, 1999. Chapters 5 and 8.
9 Siyasi katılım ve oy verme davranısı Sodaro (2008), Chapter 11.
10 Siyasal Kültür Sodaro (2008), Chapter 12.
11 Midterm II
12 Toplumsal hareketler Jenkins, J. Craig. "Resource mobilization theory and the study of social movements." Annual review of sociology 9, no. 1 (1983): 527-553.
13 Etnik Çatışmalar ve İç Savaşlar Howowitz, Donald L., Ethnic Groups in Conflict, Berkeley: University of California Press, 1985 (Second edition, 2000), Part One: Ethnic Relations and Ethnic Affiliations, Chapters 1-3, pp. 3-140Paul Collier and Anke Hoeffler. 1998. “On Economic Causes of Civil War.” Oxford Economic Papers 50: 563-573. James D. Fearon and David D. Laitin. 2003. “Ethnicity, Insurgency, and Civil War.” American Political Science Review 97, 1: 75-90.
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı Hague, R and Harrop, M, 2007. Comparative Government and Politics: An Introduction, Seventh Edition, Palgrave Macmillan, Basingstoke and New York.
Önerilen Okumalar/Materyaller

ACADEMIC HONESTY: Honesty and trust are the most fundamental pillars of learning and are necessary foundation for success and academic freedom in a university. Hence, any behavior that jeopardizes the learning environment by violating the rules of academic honesty will not be tolerated or condoned: Violations of academic honesty include but are not limited to: Cheating or facilitating cheating • looking or attempting to look at another student's answers or allowing others to copy one's answers, • copying other student’s in-class or take-home exam answers or letting others use take-home exam answers, • using "cheat sheet," pre-programmed calculator if not allowed by the instructor, • having someone else prepare the term project or homework or letting others use one’s homework/term project/paper, • Assistance of another person in preparation of a tem paper/homework/project if not allowed by the instructor, • Taking an exam for another student, • Purchasing term projects or homework or other assignments, • Signing in place of another student using their name/signature/student id number, Plagiarism • showing the work of another as one's own, • Not properly citing an earlier own work, • Submitting the same homework/paper/term project in one more one course if not allowed by the instructor, • Inaccurately or inadequately citing sources including those from the Internet, Violations of academic honesty can result in disciplinary action, as stated in the "Student Disciplinary Rules and Regulation" of the University. http://www.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/13 and http://kariyer.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/81 By enrolling in the University, each student is assumed to have read the rules and regulations regarding academic dishonesty, and lack of knowledge of this policy is not an acceptable defense.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
15
Final Sınavı
1
19
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest