Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Karşılaştırmalı Siyaset
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 302
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin temel amacı, öğrencilere farklı siyasi bağlamları ve süreçleri analiz edebilmeleri için bir karşılaştırmalı siyaset çerçevesi sunmaktır. Öncelikle, öğrencilere karşılaştırmalı metodoloji ve karşılaştırmalı araştırmalardaki temel kavramlara dair bir genel bakış sunulacaktır. İkinci olarak, devletler ve devlet yapıları, demokratik sistemler ile otoriter sistemler arasında ayrım yapılarak makro düzeyde tanımlanacaktır. Daha önemlisi, daha sonra karşılaştırmalı amaçlarla kullanılacak olan siyasi örgütlenmedeki farklılıkları ortaya çıkarmak için siyasi sistemlerin iç dinamikleri çözülecektir. Dersin ikinci yarısında devlet merkezli analizler kültürel yaklaşım, karşılaştırmalı politik ekonomi yaklaşımı ve devlet dışı aktörlerin rolüne odaklanarak tamamlanacaktır. Dönem boyunca dünyanın çeşitli bölgelerindeki güncel konulara atıfla kavramsal tartışmalar zenginleştirilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Karşılaştırmalı siyasi analizin temel boyutlarını tanımlayabilir;
  • Demokratik ve otoriter sistemler arasında ayrım yapabilir;
  • Belirli devlet yapılarının ve süreçlerinin sonuçlarını değerlendirebilir;
  • Devletin farklı dalları ve bürokrasi arasındaki ilişkiyi analiz edebilir;
  • Başkanlık ve parlamenter sistemlerin yanı sıra federal sistemler ve üniter sistemler arasında karşılaştırma yapabilir;
  • Kültür, ekonomi ve sosyal oluşumların genel olarak siyaset ve özel olarak hükümetler üzerindeki etkisini inceleyebilir.
Ders Tanımı Ders öğrencilere devletleri karakterize eden ve onların seçmenleriyle ilişkilerini belirleyen siyasi dinamiklere kapsamlı bir genel bakış sunmak için tasarlanmıştır. Bu dinamikler, legal kurumsal boyutların yanı sıra siyasi mekanizmayı çevreleyen siyasi, ekonomik ve kültürel unsurları da içermektedir. Dersin işleyişi, öğrencilere sınıf tartışmalarına katkıda bulunmaları için bol miktarda fırsat veren interaktif bir yaklaşma haizdir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Karşılaştırmalı Siyaset ve Yöntem Hague et al. Ch 5 Theoretical approaches & Ch 6 Comparing government and politics
3 Devlet Kuramı Hague et al. Ch 1 Key Concepts & Ch 2 The State
4 Demokrasi Hague et al. Ch 3 Democratic rule
5 Otoriteryenlik Hague et al. Ch 4 Authoritarian rule
6 Yasal Yapı Hague et al. Ch 7 Constitutions and courts & Ch 8 Legislatures
7 İdari Yapı Hague et al. Ch 9 Executives & 10 Bureaucracies
8 PROJE HAFTASI
9 Siyasi Partiler, Seçimler ve Seçmenler Hague et al. Ch 15 Political parties & Ch 16 Elections & Ch 17 Voters
10 Siyasette Devlet Dışı Aktörler Hague et al. Ch 18 Interest groups
11 Siyaset ve Ekonomi Acemoglu, Daron and James Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Crown Business, 2012.
12 Politikaya Kültürel Müdahale Kastoryano, R. Multiculturalism and interculturalism: redefining nationhood and solidarity. CMS 6, 17 (2018).
13 Siyasal Katılım ve Siyasal İletişim Hague et al. Ch 13 Political participation & Ch 14 Political communication
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Hague, R, Harrop, M, and McCormick J. 2016. Comparative Government and Politics: An Introduction, Tenth Edition, Palgrave Macmillan, Basingstoke and New York.

Acemoglu, Daron and James Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Crown Business, 2012.

Kastoryano, R. Multiculturalism and interculturalism: redefining nationhood and solidarity. CMS 6, 17 (2018).


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ljiphart, Arend, "Comparative Politics and The Comparative Method." American Political Science Review 65, No. 03 (1971): 682-693. 

Landman, Todd, Issues and Methods in Comparative Politics, Routledge, 2006.

Held, David, Political Theory and the Modern State, Stanford UP, 1989.

Berberoglu, Berch, Political Sociology in a Global Era: An Introduction to the State and Society, Routledge, 2013.

Tilly, Charles, Democracy, CUP, 2007.

Laclau, Ernesto, and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, Verso, 2014.       

Held, David, Models of Democracy, Standford UP, 1997.

Linz, Juan J., Totalitarian and Authoritarian Regimes, Rienner Publishers, 2000.

Atwood, Margaret, Handmaid’s Tale, Anchor Books, 1998.

Orwell, George, 1984, Samaira Book Publishers, 2017.

Ljiphart, Arend, Patterns of Democracy, Yale UP, 2012.

Della Porta, Donatella, and Mario Diani, Social Movements: An Introduction, Wiley and Blackwell, 2006.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
5
60
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
32
32
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.