Ders İçerikleri - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 436 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Milliyetçilik ve Kimlik Politikaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 436
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, milliyetçilik ve çağdaş ulusal kimlik politikaları üzerine çalışmaların üretimi ve performansı üzerine temel kavramları, teorileri ve temel soruları tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu derste başarılı olan öğrenciler: Çağdaş siyaset teorisinin (toplumsal cinsiyet, bölge, sosyal sınıf, din / kültür) kimlik üzerine temel farklılıklarını ayırt edebilirler;;
  • Modern ulusların ve milliyetçiliğin ortaya çıkmasına neden olan tarihsel süreçleri açıklayabilirler;
  • Yanal ve dikey etniler arasındaki farkları açıklabilirler (kimlik toplulukları ve rıza toplulukları);
  • Milleti "hayali cemaat" olarak açıklayabilirler ve ulusal kimliklerin oluşma yollarını açıklayabilirler;
  • Etnosit (etnik kırım) ve soykırım kavramlarını açıklayabilirler;
  • Baskın ulusal vatandaşlık tanımlarının aksine Avrupa vatandaşlığının çağdaş oluşumunu açıklayabilirler.
Ders Tanımı Bu ders başlıca milliyetçilik kuramları ışığında milliyetçiliğin anlamı, içeriği ve işlevlerini açıkladıktan sonra milliyetçilik ile uluslarası ilişkiler arasındaki dikkat çekici ilişkiye tarihsel ve kuramsal açılardan yoğunlaşır. Bu derste Anthony Smith, Ernest Gellner, Anthony Giddens, Benedict Anderson ve diğer değerli akademisyenlerin çalışmalarına yer verilecektir. Öğrencilerin 1) tüm derslere katılması, 2)makaleleri okuması, 3) sunum hazırlamaları ve 4) sınavlara eksiksiz bir biçimde hazırlanmaları beklenir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin genel tanıtımı Explanation of the course syllabus and of the main bibliography (for additional bibliography, see KAYNAKLAR/SOURCES below): ANDERSON, Benedict. 2006. Imagined Communities. London: Verso. ANDERSON, Benedict. 2001. Western nationalism and Eastern nationalism: is there a difference that matters? New Left Review [online], 9, 31-42. Available at: http://newleftreview.org/?page=article&view=2320 GROSBY, Steven. 2005. Nationalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. SMITH, Anthony D. 2003. Nationalism and Modernism. London and New York: Routledge.
2 Milletin ve Milli Kimliğin Tanımı (1) SMITH, Anthony D. 1991. National Identity. London: Penguin, Chapter 1. GROSBY, Steven. 2005. Nationalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, pp. 1-26. RELEVANT SECTIONS FROM THE OPTIONAL BIBLIOGRAPHY.
3 Milletin ve Milli Kimliğin Tanımı (2) SMITH, Anthony D. 1991. National Identity. London: Penguin, Chapter 1. GROSBY, Steven. 2005. Nationalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, pp. 1-26. RELEVANT SECTIONS FROM THE OPTIONAL BIBLIOGRAPHY.
4 Milli kimliğin dayanak noktaları: sosyal, etnik, yurttaşlığa dayalı ve toprağa dayalı milli kimlik (1) SMITH, Anthony D. 1991. National Identity. London: Penguin, Chapter 2. GROSBY, Steven. 2005. Nationalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, pp. 27-56. RELEVANT SECTIONS FROM THE OPTIONAL BIBLIOGRAPHY.
5 Milli kimliğin dayanak noktaları: sosyal, etnik, yurttaşlığa dayalı ve toprağa dayalı milli kimlik (2) SMITH, Anthony D. 1991. National Identity. London: Penguin, Chapter 2. GROSBY, Steven. 2005. Nationalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, pp. 27-56. RELEVANT SECTIONS FROM THE OPTIONAL BIBLIOGRAPHY.
6 Tarihte Millet (1) .SMITH, Anthony D. 1991. National Identity. London: Penguin, Chapter 3. GROSBY, Steven. 2005. Nationalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, pp. 57-79. RELEVANT SECTIONS FROM THE OPTIONAL BIBLIOGRAPHY.
7 Tarihte Millet (2) SMITH, Anthony D. 1991. National Identity. London: Penguin, Chapter 3. GROSBY, Steven. 2005. Nationalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, pp. 57-79. RELEVANT SECTIONS FROM THE OPTIONAL BIBLIOGRAPHY.
8 Ara Sınav
9 Milliyetçilik ve Hayali Milli Kimlik Oluşumu ANDERSON, Benedict. 2006. Imagined communities. London: Verso, Introduction. GENTILE, Emilio. 2000. ‘The sacralisation of politics: definitions, interpretations and reflections on the question of secular religion and totalitarianism.’ Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 1, No. 1, pp. 18-55. Available via: Academic Search Complete. GENTILE, E. 2004. ‘Fascism, totalitarianism and political religion: Definitions and critical reflections on criticism of an interpretation.’ Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 5, No. 3, pp. 326–375. Available via: Academic Search Complete. IOANID, Radu. 2004. ‘The sacralised politics of the Romanian Iron Guard.’ Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 5, No. 3, 419-453. Available via: Academic Search Complete. MATEESCU, Dragoş C. 2006. ‘Kemalism in the era of totalitarianism: A conceptual analysis.’ Turkish Studies, Vol. 7, No. 2, pp. 225-241. Available via: Academic Search Complete.
10 Milliyetçilik ve Milli Kimliğin Kültürel Temeli SMITH, Anthony D. 1991. National Identity. London: Penguin, Chapter 4.
11 Milli Yurttaşlık ve Yabancılık: Modern Ulus-Devletin Kimlik İnşası DUMBRAVA, Costica, 2015. ‘Super-foreigners and sub-citizens: Mapping ethno-national hierarchies of foreignness and citizenship in Europe’, Ethnopolitics, Vol. 14, No. 3, pp. 296–310.
12 Post-ulusal Türk Siyasi Kimliğine Doğru? KADIOĞLU, A., 2007. Denationalisation of citizenship? The Turkish experience. Citizenship Studies, Vol. 11, No. 3, pp. 283-299. ÇAYIR, K., 2009. Preparing Turkey for the European Union: nationalism, national identity and ‘otherness’ in Turkey’s new textbooks. Journal of Intercultural Studies, Vol. 30, No. 1, pp. 39-55.
13 Milli Kimlik-Avrupalı Kimliği LEHNING, P.B., 2001. European citizenship: Towards a European identity? Law and Philosophy, Vol. 20, No. 3, pp. 239-282. CAREY, S., 2002. Undivided loyalties: Is national identity an obstacle to European integration? European Union Politics, Vol. 3, No. 4, pp. 387-413.
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Öğretim görevlisinin sunumları ve öğretim görevlisi tarafından elektronik ortamda dersin web sayfasında paylaşılan ders dökümanları.

SMITH, Anthony D. 1991. National Identity. London: Penguin.

GROSBY, Steven. 2005. Nationalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

ANDERSON, Benedict. 2006. Imagined Communities. London: Verso.

ANDERSON, Benedict. 2001. Western nationalism and Eastern nationalism: is there a difference that matters? New Left Review [online], 9, 31-42. Available at: http://newleftreview.org/?page=article&view=2320

 


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

SMITH, Anthony D. 2003. Nationalism and Modernism. London and New York: Routledge.

SMITH, Anthony D. 1971. Theories of Nationalism. London: Gerald Duckworth & Co.

SMITH, Anthony D. 2000. The Nation in History: Historiographical Debates about Ethnicity and Nationalism. Cambridge: Polity Press.

GIDDENS, Anthony. 1985. The Nation-state and Violence. Cambridge: Polity Press.

GIDDENS, Anthony. 1990. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press.

GIDDENS, Anthony. 1991. Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford, CA: Stanford University Press.

GILBERT, Peter. 1998. The Philosophy of Nationalism. Boulder, CO: Westview Press.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
14
14
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
164

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.