PSIR 436 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Milliyetçilik ve Kimlik Politikaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 436
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders milliyetçilik ve kimlik politikalarına ilişkin başlıca kavramları, kuramları ve güncel tartışmaları tanıtmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ulusal çağda siyasi kimliklerin inşası ile ilgili temel kavramları, kuramsal bakış açılarını ve sorularını açıklayabilirler.
  • Siyasi kimliklerin oluşma sürecini anlayabilirler.
  • Milliyetçilik ile ilgili önemli kuramları ve milli ideolojilerin nasıl oluştuğunu açıklayabilirler.
  • Ulus-devletin siyasi kimliklerinin nasıl oluştuğuna dair bilgi sahibi olurlar.
  • Ulus-devletin siyasi modernitesi değerlendirebilirler.
  • Dersin konuları hakkında entellektüel ve eleştirel tartışmalar yapabilirler.
Tanımı Bu ders başlıca milliyetçilik kuramları ışığında milliyetçiliğin anlamı, içeriği ve işlevlerini açıkladıktan sonra milliyetçilik ile uluslarası ilişkiler arasındaki dikkat çekici ilişkiye tarihsel ve kuramsal açılardan yoğunlaşır. Bu derste Anthony Smith, Ernest Gellner, Anthony Giddens, Benedict Anderson ve diğer değerli akademisyenlerin çalışmalarına yer verilecektir. Öğrencilerin 1) tüm derslere katılması, 2)makaleleri okuması, 3) sunum hazırlamaları ve 4) sınavlara eksiksiz bir biçimde hazırlanmaları beklenir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin genel tanıtımı Explanation of the course syllabus and of the main bibliography (for additional bibliography, see KAYNAKLAR/SOURCES below): ANDERSON, Benedict. 2006. Imagined Communities. London: Verso. ANDERSON, Benedict. 2001. Western nationalism and Eastern nationalism: is there a difference that matters? New Left Review [online], 9, 31-42. Available at: http://newleftreview.org/?page=article&view=2320 GROSBY, Steven. 2005. Nationalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. SMITH, Anthony D. 2003. Nationalism and Modernism. London and New York: Routledge.
2 Milletin ve Milli Kimliğin Tanımı (1) SMITH, Anthony D. 1991. National Identity. London: Penguin, Chapter 1. GROSBY, Steven. 2005. Nationalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, pp. 1-26. RELEVANT SECTIONS FROM THE OPTIONAL BIBLIOGRAPHY.
3 Milletin ve Milli Kimliğin Tanımı (2) SMITH, Anthony D. 1991. National Identity. London: Penguin, Chapter 1. GROSBY, Steven. 2005. Nationalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, pp. 1-26. RELEVANT SECTIONS FROM THE OPTIONAL BIBLIOGRAPHY.
4 Milli kimliğin dayanak noktaları: sosyal, etnik, yurttaşlığa dayalı ve toprağa dayalı milli kimlik (1) SMITH, Anthony D. 1991. National Identity. London: Penguin, Chapter 2. GROSBY, Steven. 2005. Nationalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, pp. 27-56. RELEVANT SECTIONS FROM THE OPTIONAL BIBLIOGRAPHY.
5 Milli kimliğin dayanak noktaları: sosyal, etnik, yurttaşlığa dayalı ve toprağa dayalı milli kimlik (2) SMITH, Anthony D. 1991. National Identity. London: Penguin, Chapter 2. GROSBY, Steven. 2005. Nationalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, pp. 27-56. RELEVANT SECTIONS FROM THE OPTIONAL BIBLIOGRAPHY.
6 Tarihte Millet (1) .SMITH, Anthony D. 1991. National Identity. London: Penguin, Chapter 3. GROSBY, Steven. 2005. Nationalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, pp. 57-79. RELEVANT SECTIONS FROM THE OPTIONAL BIBLIOGRAPHY.
7 Tarihte Millet (2) SMITH, Anthony D. 1991. National Identity. London: Penguin, Chapter 3. GROSBY, Steven. 2005. Nationalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, pp. 57-79. RELEVANT SECTIONS FROM THE OPTIONAL BIBLIOGRAPHY.
8 Milliyetçilik ve Hayali Milli Kimlik Oluşumu ANDERSON, Benedict. 2006. Imagined communities. London: Verso, Introduction. GENTILE, Emilio. 2000. ‘The sacralisation of politics: definitions, interpretations and reflections on the question of secular religion and totalitarianism.’ Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 1, No. 1, pp. 18-55. Available via: Academic Search Complete. GENTILE, E. 2004. ‘Fascism, totalitarianism and political religion: Definitions and critical reflections on criticism of an interpretation.’ Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 5, No. 3, pp. 326–375. Available via: Academic Search Complete. IOANID, Radu. 2004. ‘The sacralised politics of the Romanian Iron Guard.’ Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 5, No. 3, 419-453. Available via: Academic Search Complete. MATEESCU, Dragoş C. 2006. ‘Kemalism in the era of totalitarianism: A conceptual analysis.’ Turkish Studies, Vol. 7, No. 2, pp. 225-241. Available via: Academic Search Complete.
9 Milliyetçilik ve Milli Kimliğin Kültürel Temeli SMITH, Anthony D. 1991. National Identity. London: Penguin, Chapter 4.
10 Milli Yurttaşlık ve Yabancılık: Modern Ulus-Devletin Kimlik İnşası DUMBRAVA, Costica, 2015. ‘Super-foreigners and sub-citizens: Mapping ethno-national hierarchies of foreignness and citizenship in Europe’, Ethnopolitics, Vol. 14, No. 3, pp. 296–310.
11 Post-ulusal Türk Siyasi Kimliğine Doğru? KADIOĞLU, A., 2007. Denationalisation of citizenship? The Turkish experience. Citizenship Studies, Vol. 11, No. 3, pp. 283-299. ÇAYIR, K., 2009. Preparing Turkey for the European Union: nationalism, national identity and ‘otherness’ in Turkey’s new textbooks. Journal of Intercultural Studies, Vol. 30, No. 1, pp. 39-55.
12 Milli Kimlik-Avrupalı Kimliği LEHNING, P.B., 2001. European citizenship: Towards a European identity? Law and Philosophy, Vol. 20, No. 3, pp. 239-282. CAREY, S., 2002. Undivided loyalties: Is national identity an obstacle to European integration? European Union Politics, Vol. 3, No. 4, pp. 387-413.
13 Review
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

Power point presentations and other course documents provided by the instructor in electronic format on the course webpage.

SMITH, Anthony D. 1991. National Identity. London: Penguin.

GROSBY, Steven. 2005. Nationalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

ANDERSON, Benedict. 2006. Imagined Communities. London: Verso.

ANDERSON, Benedict. 2001. Western nationalism and Eastern nationalism: is there a difference that matters? New Left Review [online], 9, 31-42. Available at: http://newleftreview.org/?page=article&view=2320

Diğer Kaynaklar

SMITH, Anthony D. 2003. Nationalism and Modernism. London and New York: Routledge.

SMITH, Anthony D. 1971. Theories of Nationalism. London: Gerald Duckworth & Co.

SMITH, Anthony D. 2000. The Nation in History: Historiographical Debates about Ethnicity and Nationalism. Cambridge: Polity Press.

GIDDENS, Anthony. 1985. The Nation-state and Violence. Cambridge: Polity Press.

GIDDENS, Anthony. 1990. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press.

GIDDENS, Anthony. 1991. Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford, CA: Stanford University Press.

GILBERT, Peter. 1998. The Philosophy of Nationalism. Boulder, CO: Westview Press.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
14
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
164

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve kuramları bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, ilgili verileri toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek

X
3

Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen çok boyutlu sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek

X
4

Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler/ ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek

X
7

Küresel siyasette, yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri kapsayan kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek, uluslararası sistemin temel dinamiklerindeki süreklilikler ve değişiklikleri tespit edebilmek

X
8 Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve ilişkileri değerlendirebilmek X
9

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanınan katkı sağlayan diğer disiplinlerden (hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, vs.) yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak

X
10

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
11

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

X
13

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirebilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest