Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 436 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Milliyetçilik ve Kimlik Politikaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 436
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, milliyetçilik ve ulusal kimlik siyaseti araştırmalarındaki temel kavramları, teorileri ve güncel tartışmaları sunmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Etnisite, ırk, ulus ve milliyetçilik gibi temel kavramlardaki farklılıkları kavrayabilecektir
  • Modern milletlerin ve milliyetçiliğin ortaya çıkmasına neden olan tarihsel süreçleri anlayabilecektir
  • Milliyetçiliği farklı teorik çerçevelerde tanımlayabilecektir
  • Etnik ve sivil milletler arasındaki farkları açıklayabilecektir
  • Milleti “hayali cemaat” olarak ve milli kimliklerin inşa edilme biçimlerini tanımlayabilecektir
  • Milliyetçiliğin bugünü ve geleceği üzerine düşünebilecektir
Ders Tanımı Milliyetçilik, modern dünya siyasetinde en kalıcı güçlerden biri olmuştur. Milliyetçiliği çevreleyen tartışmalar vatandaşlık, kimlik, azınlıklar ve göç politikalarını etkiliyor. Bu ders, milliyetçilik araştırmalarındaki temel kavramları, teorileri ve yaklaşımları dünyadaki tarihsel ve güncel vakalara referansla tartışacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Temel Kavramlar: Irk, Etnisite, Ulus, Milliyetçilik Renan, Ernest. [1882]. “What is a Nation?” http://ucparis.fr/files/9313/6549/9943/What_is_a_Nation.pdf ; Chandra, Kanchan. 2006. "What is ethnic identity and does it matter?" Annual Review of Political Science 9: 397-424; Smith, Anthony D. 2010. Nationalism – Theory, Ideology, History. Cambridge: Polity, pp.5-24.
3 Milliyetçiliğin Temel Teorileri: İlkel ve Modernist Yaklaşımlar-I Spencer, Philip and Howard Wollman. 2002. Nationalism – A Critical Introduction. London: Sage Publications, pp.26-56; Smith, Anthony D. 2010. Nationalism – Theory, Ideology, History. Cambridge: Polity, pp.47-65; Leoussi, A. 2016. "Nationalism." In: The Blackwell Encyclopedia of Sociology.
4 Milliyetçiliğin Temel Teorileri: İlkel ve Modernist Yaklaşımlar-II Spencer, Philip and Howard Wollman. 2002. Nationalism – A Critical Introduction. London: Sage Publications, pp.26-56; Smith, Anthony D. 2010. Nationalism – Theory, Ideology, History. Cambridge: Polity, pp.47-65; Mylonas, Harris and Maya Tudor. 2021. “Nationalism: What We Know and What We Still Need to Know.” Annual Review of Political Science, 24:1, 109-132.
5 Milliyetçilik Çeşitleri: Sivil ve Etnik Tanımlar Spencer, Philip and Howard Wollman. 2002. Nationalism – A Critical Introduction. London: Sage Publications, pp.94-104; Smith, Anthony D. 2010. Nationalism – Theory, Ideology, History. Cambridge: Polity, pp.39-46; Anderson, Benedict. May/June 2001. “Western Nationalism and Eastern Nationalism – Is There a Difference That Matters?” New Left Review No. 9, pp. 31-42, https://newleftreview.org/issues/II9/articles/benedict-anderson-western-nationalism-and-eastern-nationalism; Al, Serhun (2019) Patterns of Nationhood and Saving the State in Turkey, Routledge, Chapter 2.
6 Ulus İnşası ve Vatandaşlık Spencer, Philip and Howard Wollman. 2002. Nationalism – A Critical Introduction. London: Sage Publications, pp.105-120; Turner, Bryan S. 2006. “Citizenship, Nationalism and Nation-building”. In Gerard Delanty and Krishan Kumar (eds.) The Sage Handbook of Nations and Nationalism. London, Thousand Oaks and New Delhi: Sage Publications, pp. 225–36; Rogers M. Smith (2001) Citizenship and the Politics of People-Building, Citizenship Studies, 5:1, 73
7 Ara Sınav
8 Milliyetçilik, Uluslararası İlişkiler ve Devlet Siyaseti Posen, Barry. 1993. Nationalism, the Mass Army, and Military Power. International Security, 18(2), 80–124; Tilly, Charles. 1994. “States and Nationalism in Europe: 1492–1992”. Theory and Society 23 (1): 131–146; Levi-Faur, David. 1997. Economic Nationalism: From Friedrich List to Robert Reich. Review of International Studies 23: 359–70; Landau, Jacob M. 2000.
9 Milliyetçilik ve Şiddet: Etnik Temizlik ve İç Savaş Brubaker, Rogers and Laitin, David. 1998. Ethnic and Nationalist Violence. Annual Review of Sociology, 24(1): 423-452; Bulutgil, Zeynep. 2015. “Social cleavages, wartime experience, and ethnic cleansing in Europe,” Journal of Peace Research, Volume: 52.5: 577-590; Wimmer, Andreas, Lars-Erik Cederman, and Brian Min. 2009. "Ethnic politics and armed conflict: A configurational analysis of a new global data set." American Sociological Review 74.2: 316-337.
10 Kimlik Politikaları ve Azınlık Hakları Gutman, Amy. 2004. Identity in Democracy. Princeton and Oxford: Princeton University Press, pp. 1–37; Bishai, Linda S. 1998. Sovereignty and Minority Rights. Interrelations and Implications. Global Governance 4: 157–82; Kymlicka, W. ve Rubio Marín, R. (1999), ‘Liberalism and Minority Rights. An Interview.’ Ratio Juris, 12: 133-152.;
11 Milliyetçilik, Popülizm ve Göç De Cleen, B. (2017). Populism and nationalism. In C. Rovira Kaltwasser, P. Taggart, P. Ostiguy, & P. Ochoa Espejo (Eds.), Handbook of populism (pp. 342-362). Oxford: Oxford University Press; Cynthia Miller-Idriss (2019) The Global Dimensions of Populist Nationalism, The International Spectator, 54:2, 17-34; Shehaj, Albana, Adrian J Shin, and Ronald Inglehart. “Immigration and Right-Wing Populism: An Origin Story.” Party Politics 27, no. 2 (March 2021): 282–93.
12 Vaka Çalışmaları Al, Serhun (2015) Elite Discourses, Nationalism and Moderation: A Dialectical Analysis of Turkish and Kurdish Nationalisms, Ethnopolitics, 14:1, 94-112; Al, Serhun (2015), An Anatomy of Nationhood and the Question of Assimilation: Debates on Turkishness Revisited, Studies in Ethnicity and Nationalism, 15: 83-101
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Smith, Anthony D. 2010. Nationalism – Theory, Ideology, History. Cambridge: Polity
Spencer, Philip and Howard Wollman. 2002. Nationalism – A Critical Introduction. London: Sage Publications.
 
*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

GELLNER, Ernest. 1983. Nations and Nationalism. Oxford: Basil Blackwell.

ANDERSON, Benedict. 1983. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso. 

GIDDENS, Anthony. 1985. The Nation-state and Violence. Cambridge: Polity Press.

HOBSBAWM, Eric J. 1990. Nations and nationalism since 1780: programme, myth, reality. New York, NY: Cambridge University Press.
Smith, Anthony D. 1991. National Identity. London: Penguin.

BRUBAKER, Rogers. 1992. Citizenship and Nationhood in France and Germany. Harvard University Press. 

SOYSAL, Yasemin. 1994. Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe. University of Chicago Press. 

SMITH, Anthony D. 2003. Nationalism and Modernism. London and New York: Routledge.

WIMMER, Andreas. 2013. Waves of War: Nationalism, State Formation, and Ethnic Exclusion in the Modern World. Cambridge University Press. 

WIMMER, Andreas. 2018. Nation Building: Why Some Countries Come Together While Others Fall Apart. Princeton University Press. 

AL, Serhun. 2019. Patterns of Nationhood and Saving the State in Turkey: Ottomanism, Nationalism and Multiculturalism. Routledge. 

JOPPKE, Christian. 2021. Neoliberal Nationalism: Immigration and the Rise of the Populist Right. Cambridge University Press. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
56
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
4
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
14
14
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
169

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.