Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 426 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kozmopolitanizm ve Küresel Adalet
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 426
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, “hak” ve “adalet” kavramlarını küresel bağlamda incelemeyi ve öğrencilere küresel siyaseti normatif bir bakış açısından değerlendirebilmeleri için gerekli olan kuramsal donanımı kazandırmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kozmopolitanizm ve küresel adaletin kuramsal, siyasal ve etik temellerini değerlendirebilecekler;
  • Kozmopolitanizm ve küresel adalet üzerine olan çağdaş tartışmaları yorumlayabilecekler;
  • Çağdaş siyasal problemler üzerine eleştirel ve yaratıcı bir tarzda düşünebilecekler;
  • Bireysel veya grup üyesi olarak rapor/sunum hazırlayabilme ve argümanlarını sözlü olarak sunabilme becerilerini geliştirebilecekler;
  • Siyaset teorisinde karşılaştıkları yaklaşımları çağdaş kamusal tartışmalara uygulayabileceklerdir.
Ders Tanımı Ders üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrenciler, modern kozmopolitliğin teorik temellerini ahlaki felsefe ve siyaset teorisi ışığında keşfedecekler. Yoksulluk ve dağıtıcı adalet, uluslar ve milliyetçiliğin rolü, 21. yüzyılın popülist ve otoriter eğilimleri, ırkçılık, insan hakları, insanlığa karşı işlenen suçlar ve küreselleşme çağında vatandaşlık, öğrencilerin kozmopolitanizm ve küresel adalet üzerine eleştirel tartışmalara katılacağı dersin ikinci bölümünde ele alınacak. Dersin üçüncü bölümünde, gezegensel krizlerle ilişkisi açısından kozmopolit siyaset teorisinin teorik ve pratik önemi tartışılacak.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Kozmopolitanizmin Önemi | Dersin ve İzlencenin Tanıtımı
2 Kant'ın Kozmopolitan Projesi Immanuel Kant, 2007, “On the Common Saying: ‘This may be true in theory, but it does not apply in practice’,” Political Writings, Cambridge University Press: 61-92. Supplementary Readings: Immanuel Kant, 2007, “Idea for a Universal History with a Cosmopolitan Purpose,” Political Writings, Cambridge University Press: 41-53. Immanuel Kant, 2007, “Perpetual Peace: A Philosophical Sketch,” Political Writings, Cambridge University Press: 93-130.
3 Kant'çı Projenin mirası - I Jürgen Habermas, 1998, “Kant’s Idea of Perpetual Peace: At Two Hundred Years’ Historical Remove,” The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory, The MIT Press: 165-202.
4 Kant'çı Projenin mirası - II John Rawls, 1999, “The First Part of Ideal Theory,” The Law of Peoples, Harvard University Press: 11-58.
5 Ara Sınav
6 Açlık ve Dağıtıcı Adalet Thomas Pogge, 2005, “A Cosmopolitan Perspective on the global economic order,” in G. Brock & H. Brighouse (eds.), The Political Philosophy of Cosmopolitanism, Cambridge University Press: 92-109. Craig Calhoun, 2008, “Cosmopolitanism in the Modern Social Imaginary,” Daedalus, 137 (3): 105-114.
7 Ulus ve Milliyetçilik | Tartışma Konusu: "Brexit" David Miller, 1988, “The Ethical Significance of Nationality,” Ethics, 98 (4): 647 – 662. Robert E. Goodin, 1988, “What is So Special About of Fellow Countrymen?,” Ethics, 98 (4): 663 – 686.
8 Popülizm ve Otoriterlik | Tartışma Konusu: "Uluslararası Uç Sağ" James D. Ingram, 2017, “Populism and Cosmopolitanism,” in Oxford Handbook on Populism, P. O. Espejo et. al. (eds.), Oxford University Press: 644-660. Lauren Langman, 2020, “The Dialectic of Populism and Cosmopolitanism,” in Cosmopolitanism in Hard Times, V. Cicchelli & S. Mesure (eds.), Brill: 339–354. Supplementary Reading: S. Childs, 2019, “The Far-Right International,” The New International, 29.03.2019 https://newint.org/features/2019/02/11/far-right-international
9 Irkçılık | Tartışma Konusu: "Black Lives Matter" Paul Bagguley & Yasmin Hussain, 2020, “Cosmopolitanism in an Age of Xenophobia and Ethnic Conflict,” in Cosmopolitanism in Hard Times, V. Cicchelli & S. Mesure (eds.), Brill: 317–327. Gurminder K. Bhambra, 2016, “Whither Europe? Postcolonial versus Neocolonial Cosmopolitanism,” Interventions, 18 (2): 187-202.
10 İnsan Hakları ve İnsanlığa Karşı Suçlar Costas Douzinas, 2007, “Human Rights: Values in a Valueless World?,” in Human Rights and Empire: The Political Philosophy of Cosmopolitanism, Routledge: 177-197. Robert Fine, 2007, “Cosmopolitanism and Punishment: Prosecuting Crimes against Humanity,” in Cosmopolitanism, Routledge: 96-114. Supplementary Reading: Michael Goodhart, 2020, “Forget cosmopolitanism: the future of human rights is local,” Open Global Rights, https://www.openglobalrights.org/forget-cosmopolitanism-the-future-of-human-rights-is-local/
11 Vatandaşlık ve Göç Etienne Balibar, 2012, “Citizenship of the World Revisited,” in Routledge Handbook of Cosmopolitan Studies, G. Delanty (ed.), Routledge, 291-301. Jürgen Habermas, 2013, “Democracy, Solidarity and the European Crisis,” http://www.kuleuven.be/communicatie/ evenementen/evenementen/jurgenhabermas/democracy-solidarity-and-the-european-crisis.
12 Ödev için görüşme haftası
13 Çevre Vatandaşlığı Patrick Hayden, 2010, “The Environment, Global Justice and World Environmental Citizenship,” in The Cosmopolitanism Reader, G. W. Brown & D. Held (eds.), Polity: 351-372.
14 Kovid-19 Peter Holley, 2020, “Being Cosmopolitan and Anti-Cosmopolitan – The Covid-19 Pandemic as a Cosmopolitan Moment,” The European Sociologist, no. 45. https://www.europeansociologist.org/issue-45-pandemic-impossibilities-vol-1/being-cosmopolitan-and-anti-cosmopolitan-covid-19-pandemic Gillian Brock, 2020, “Cosmopolitanism, Nationalism and Closed Borders in the Covid-19 Era,” fifteen eightyfour, http://www.cambridgeblog.org/2020/06/cosmopolitanism-nationalism-and-closed-borders-in-the-covid-19-era/
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Yukarıda anılan metinler.


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
36
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
169

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.