Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 470 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çağdaş Siyaset Teorisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 470
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, çağdaş siyaset teorisindeki tartışmaları incelemeyi ve öğrencilere siyasal yaşamı eleştirel bir bakış açısından değerlendirebilmeleri için gerekli olan kuramsal donanımı kazandırmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Çağdaş siyasal yaşamı kuramsal bir bakış açısından yorumlayıp değerlendirebilecekler;
  • Çağdaş siyaset teorisindeki temel kavramları ve tartışmaları karşılaştırmalı olarak yorumlayabilecekler;
  • Çağdaş siyasal problemler üzerine eleştirel ve yaratıcı bir tarzda düşünebilecekler;
  • Bireysel veya grup üyesi olarak rapor/sunum hazırlayabilme ve argümanlarını sözlü olarak sunabilme becerilerini geliştirebilecekler;
  • Çağdaş siyaset teorisinde karşılaştıkları yaklaşımları kamusal tartışmalara uygulayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders çağdaş siyaset teorisindeki temel tartışmaları incelemeyi amaçlıyor. Ele alınacak konuların başında özgürlük ve demokrasi kuramları; kamusal alan; popülizm; şiddet ve politika arasındaki ilişki/karşıtlık yer alıyor.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Çağdaş Siyaset Teorisindeki Temel Tartışmalar
2 Liberal Özgürlük Isaiah Berlin, “Two Concepts of Liberty”, Four Essays on Liberty (Oxford University Press, 1990)
3 Özgürlük ve Kamusal Alan Hannah Arendt, “What is Freedom?” Between Past and Future (Penguin); Hannah Arendt, The Human Condition (University of Chicago Press, 1998), 175-247
4 Anayasal Demokrasi John Rawls, “The Idea of an Overlapping Consensus”, Political Liberalism (Columbia University Pres, 2005).
5 Tanınma Mücadeleleri Jürgen Habermas, “Struggles for Recognition in the Democratic Constitutional State” in Gutmann, Multiculturalism (Princeton University Press, 1994), 107-147.
6 Radikal/Katılımcı Demokrasi Sheldon Wolin, “Fugitive Democracy”, Fugitive Democracy and Other Essays (Princeton University Press, 2016), 100-115.
7 Ara Sınav I
8 Demokrasiye karşı Popülizm Jan-Werner Müller, What is Populism? (University of Pennsylvania Press, 2016), 1-60.
9 Radikal Demokrasi olarak Popülizm? Chantal Mouffe, For a Left Populism (Verso, 2018), 1-60.
10 Şiddet ve Politika Frantz Fanon, “On Violence”, Wrethched of the Earth (Grove Press, 2004), 1-60.
11 Politika versus Şiddet Hannah Arendt, “On Violence”, Crises of the Republic (Harcourt Brace & Company, 1972), 103-183.
12 Ara Sınav II
13 Demokratik Etik Ella Myers, Worldly Ethics: Democratic Politics and Care for the World (Duke University Press, 2013), 85-139.
14 Belgesel Film Gösterimi ve Tartışma
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Yukarıda anılan metinler.

 


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
36
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
30
60
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
169

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.