Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 310 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Politikada Kafkaslar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 310
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Kafkasya bölgesinin dinamiklerini etnik ve dini grupları, enerji kaynakları ve güzergahları, donmuş anlaşmazlıklarıyla açıklamak ve bölgesel güçlerin dış politikalarını bölgeyi dikkate alarak incelemek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kafkaslar'daki tarihsel aktörler, bölgenin çok-etnik ve çok-dinli yapısı hakkında kapsayıcı bir görüşe sahip olur
  • Büyük güçlerin bölgeyi ilgilendiren dış politikalarının tarihi perspektifini anlayabilir.
  • Türkiye-Kafkaslar ilişkilerinin dününü ve bugününü değişimler ve süreklilikleriyle anlayabilir.
  • Geç dönem Osmanlı’nın ve Cumhuriyet dönemi Türkiyesi’nin bölgedeki dış politikalarını birbiriyle ve Türk diplomasisinin diğer bölgelerdeki politikalarıyla karşılaştırabilir
  • Kafkaslar’daki enerji politikalarının dinamiklerini anlayabilir.
  • Abhazya, Güney Osetya, Çeçenistan ve Karabağ çatışmalarının tarihsel kökenlerini tanımlayabilir.
Ders Tanımı Uluslararası Politikada Kafkaslar dersi Kafkaslar’ın beşeri, siyasi ve ekonomik dinamiklerini bölgesel güçlerin yöreye dönük dış politikalarına vurguyla inceler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin ve ders araçlarının tanıtımı
2 Kafkaslar Tarihine Genel Bakış Charles King, The Ghost of Freedom: a History of the Caucasus, Oxford University Press, New York, 2008.
3 Ermenistan (Hayastan) Ronald Grigor Suny, The Making of the Georgian Nation, Indiana University Press, 1994.
4 Gürcistan (Sakartvelo) Richard Hovannisian, The Armenian People from Ancient to Modern Times, 2 vols., St. Martin's Press, New York, 1997. Ronald Grigor Suny, The Making of the Georgian Nation, Indiana University Press, 1994.
5 Azerbaycan Altstadt, Audrey L., The Azerbaijani Turks, Power and Identity under Russian Rule. California: Hoover Institution Press, 1992.
6 Çeçenya, Kuzey Kafkasya ve federal cumhuriyetleri Mike Bowker, “Russia and Chechnya, the Issue of Secession”, Nations and Nationalism, Vol. 10, No. 4, 2004. Robert Bruce Ware, Dagestan: Russian hegemony and Islamic resistance in the North Caucasus, M.E. Sharpe, New York, 2010.
7 Arasınav
8 Kafkaslara yönelik Türk Dış Politikası (geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi) Mustafa Aydın, “Foucault's Pendelum: Turkey in Central Asia and the Caucasus”, Turkish Studies, Vol. 5, No. 2, 2004.
9 Kafkaslarda Boru Hattı Politikaları Anush Begoyan, “United States Policy in the South Caucasus: Securitisation of the Baku-Ceyhan Project”, Iran and the Caucasus, Vol. 8, No. 1, 2004.
10 Transkafkaslar’da Ağustos 2008 Beş Gün Savaşı ve Bölgesel ve Büyük Güçlerin İlgili Politikaları Svante E. Cornell and S. Frederick Starr, The Guns of August 2008: Russia's War in Georgia, M.E. Sharpe, New York, 2009.
11 Dağlık Karabağ Çatışması Thomas de Waal, Black Garden: Armenia and Azerbaijan Through Peace and War, NYU Press, New York, 2013.
12 Sunumlar
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Charles King, The Ghost of Freedom: a History of the Caucasus, Oxford University Press, New York, 2008.

Ronald Grigor Suny, The Making of the Georgian Nation, Indiana University Press, 1994.

Ronald Grigor Suny, Looking toward Ararat: Armenia in Modern History, Indiana University Press, Bloomington, 1993.

Richard Hovannisian, The Armenian People from Ancient to Modern Times, 2 vols. New York: St. Martin's Press, 1997.

Altstadt, Audrey L., The Azerbaijani Turks, Power and Identity under Russian Rule. Hoover Institution Press, Stanford, 1992.

Thomas de Waal, Black Garden: Armenia and Azerbaijan Through Peace and War, NYU Press, New York, 2013.

Mike Bowker, “Russia and Chechnya, the Issue of Secession”, Nations and Nationalism, Vol. 10, No. 4, 2004.

Robert Bruce Ware, Dagestan: Russian hegemony and Islamic resistance in the North Caucasus, M.E. Sharpe, New York, 2010.

Mustafa Aydın, “Foucault's Pendelum: Turkey in Central Asia and the Caucasus”, Turkish Studies, Vol. 5, No. 2, 2004.

Anush Begoyan, “United States Policy in the South Caucasus: Securitisation of the Baku-Ceyhan Project”, Iran and the Caucasus, Vol. 8, No. 1, 2004.

Svante E. Cornell and S. Frederick Starr, The Guns of August 2008: Russia's War in Georgia, M.E. Sharpe, New York, 2009.


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
1
20
Ara Sınav
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
1
20
20
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
31
31
    Toplam
169

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.