Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası İlişkilere Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 102
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Uluslararası İlişkiler ile ilgili temel kavramları, uluslararası alandaki olguları ve aktörleri tanıtmaktır. Bu amaç doğrultusunda uluslararası toplumun tarihsel evrimi, disiplinin temel kavramları, olguları ve kuramsal yaklaşımları eleştirel bir çerçevede ele alınacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası ilişkiler disiplinin temel niteliklerini ve ilgi sahalarını tanımlayabilir.
  • Uluslararası ilişkilerin klasik kuramlarını ve bunların uluslararası ilişkileri ele alış tarzını karşılaştırabilir.
  • Uluslararası alandaki temel aktörleri tanımlayabilir.
  • Yakın tarihteki önemli gelişmelerin uluslararası ilişkiler üzerindeki etki ve yansımalarını irdeleyebilir.
  • Güç unsurunun, güç kullanımının farklı aşama ve şekillerinin uluslararası ilişkiler ve uluslararası sistem üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
  • Uluslararası ilişkiler yazımı ve tartışmalarında sıklıkla kullanılan İngilizce terim ve kavramlar dağarcığına hakim olur.
Ders Tanımı Bu ders, sınıfta anlatılanlar ve ders kitabı içeriği üzerinden işlenecektir. Öğrencilerin sınıfta anlatılanlarla ders kitabının programda belirtilen bölümlerinin içeriği hakkındaki bilgi düzeyini ölçen bir adet ara sınav ve bir adet yılsonu sınavı yapılacaktır. Öğrenciler derslere devam-katılımları oranında da değerlendirilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı + Uİ’in temel nosyonları – I Pevehouse and Goldstein, International Relations, Bölüm 1)
2 Uİ’in temel nosyonları – II Chapter 1 (pp.10-19)
3 Uİ’in evrimi – I Chapter 1 (pp.19-28)
4 Uİ’in evrimi – II Chapter 1 (pp.28-33)
5 Realizm ve Güç Chapter 2 (pp.38-43)
6 Uluslararası Sistem Chapter 2 (pp.43-49)
7 İttifaklar, Devlet Yönetimi Chapter 2 (pp.54-64)
8 Ara sınav
9 Liberalizm Chapter 3 (pp.73-81)
10 Uluslararası Çatışma Chapter 5 (pp. 129-134, 156-157)
11 Askeri Kuvvetler; Terörizm Chapter 6 (pp. 164-183)
12 Uluslararası Örgütler Chapter 7 (pp.198-203; 209-216)
13 Uluslararası Siyasi Ekonomi – I: Ticaret, Finans, Enerji Chapter 8 (pp.241, 250-251); Chapter 9 (pp.273, 282-283); Chapter 11 (pp.345-347)
14 Uluslararası Siyasi Ekonomi – II: Kürsel Kuzey ve Güney, Çevre, Göç Chapter 11 (pp.333-337); Chapter 12 (pp.363-364,370-374)
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

John C.W. Pevehouse and Joshua S. Goldstein, International Relations (11th edition), Harlow, Pearson Education Ltd, 2017. ISBN-13: 978-0134301570.


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
80
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
19
19
Final Sınavı
1
19
19
    Toplam
166

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.