Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 450 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Güvenlik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 450
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Uluslararası güvenliğe ait kavramsal yaklaşımlarının irdelenmesi ve uluslararası güvenliğin belli başlı güncel konuları ile sorunlarının eleştirel yaklaşımla incelenmesi hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası ilişkilerin klasik ve güncel kuramlarının uluslararası güvenlik bağlamındaki yaklaşım farklılıklarını ve aralarındaki etkileşimi tespit edebilecektir.
  • Yakın tarihteki önemli gelişmelerin ve süreçlerin uluslararası güvenlik üzerindeki etki ve yansımalarını irdeleyebilecektir.
  • Önemli devlet ve devlet dışı aktörlerin uluslararası güvenlik bağlamındaki gündemlerini ve hedeflerini karşılaştırabilecektir.
  • Uluslararası güvenliğin öncelikli güncel sorunlarını ve altında yatan sebepleri eleştirel yaklaşımla tanımlayabilecektir.
  • Uluslararası camianın önümüzdeki dönemde karşılaşması muhtemel yeni güvenlik risk ve tehditleri hakkında öngörülerde bulunabilecektir.
  • Uluslararası güvenliğin karşı karşıya bulunduğu konu ve zorluklardan en azından bazıları hakkında kendi bakış açıları ve yorumlarını geliştirebilecektlerdir.
Ders Tanımı Bu derste uluslararası güvenliğin belli başlı güncel konularını ve sorunlarını anlamaya ve incelemeye yönelik olarak öncelikle uluslararası güvenliğin kavramsal altyapısı irdelenecek, ardından güncel ve geleceğe yönelik belli başlı güvenlik sorunları incelenecektir. Dersin öğretim sistematiği, her hafta için belirlenen okuma materyalinin öğrencilerce derse girmeden okunması; bahse konu okuma materyali temel alınarak öğretim görevlisince konuların sınıfta işlenmesi ve öğrencilerin de katılımıyla ders sırasında tartışılması şeklinde olacaktır. Ayrıca her öğrencinin uluslararası güvenliği alakadar eden konu, kuruluş veya düzenlemelerden birisi hakkında yazılı ödev hazırlaması istenecektir. Öğrencilerin bu derste başarılı olmak için yapılacak ara sınav ve final sınavında iyi bir performans sergilemeleri, derste öğrendiklerini kullanacakları yazılı bir ödev sunmaları, dersin haftalık okuma materyalini okumaları ve tüm derslere iştirak ederek tartışmalarda yer almaları gerekmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin amaçları, kapsamı, metodolojisi Dersin sunumu ve içeriğin tanıtımı.
2 Kavramsal ve teorik altyapı–I: Uluslararası Güvenlik kavramı, paradigmaların önemi, Gerçekçilik Browning Ch1 (p.1-3); Browning Ch3 (p.18-25); Hough Ch2 (p.12-19); Stephen M. Walt, “The World Wants You to Think Like a Realist”, Foreign Policy, 30 May 2018.
3 Kavramsal ve teorik altyapı–II: Liberalizm, Feminist Güvenlik Teorisi, İnşacılık Hough Ch.2 (p.19-23); Stephen M. Walt, “How to get a B.A. in International Relations in 5 Minutes?”,Foreign Policy, 19 May 2014; G. John Ikenberry, “The Next Liberal Order,” Foreign Affairs, July/August 2020; Rachel Vogelstein et.al., “The Best Foreign Policy Puts Women at the Center,” Foreign Affairs, 9 March 2020..
4 Güvenlik rejimleri, uluslararası örgütler, kolektif savunma ve Birleşmiş Milletler Browning Ch3 (p.26-32), Ch4 (p.33-46); Séverine Autesserre, “The Crisis of Peacekeeping, Foreign Affairs, 11 December 2018.
5 İnsani güvenlik, doğal kaynaklar, çevresel güvenlik, nüfus hareketleri Browning Ch6 (p.62-76), Ch7 (p.77-85), Ch8 (p.91-98); Matteo Fagotto, “West Africa is being swallowed by the sea”, Foreign Policy, 21 October 2016; Joshua Busby, “Warming World”, Foreign Affairs, 14 June 2018; “Who counts as a refugee?” The Economist, 27 July 2021; Lant Pritchett, “Only Migration Can Save the Welfare System,” Foreign Affairs, 24 February 2020.
6 Güvenliğin değişen çehresi (1): sivil/etnik çatışmalar, “Yeni Savaş”, başarısız devletler Hough Ch8 (p.104-118); Browning Ch5 (p.47-54); Azam Ahmed, “Penetrating Every State of Afghan Opium Chain, Taliban Become a Cartel,” The New York Times, 16 February 2016; “Russian mercenaries in Central African Republic accused of rape, torture and executions,” UAWire, 6 May 2021.
7 Güvenliğin değişen çehresi (2): teknolojik savaş, özel ordular, silah ticareti Browning Ch5 (p.58-61); Tanisha M. Fazal and Sarah Kreps, “The United States’ Perpetual War in Afghanistan,” Foreign Affairs, 20 August 2018; Amos Fox, “Precision Fires Hindered by Urban Jungle,” AUSA, 16 April 2018; “Making a killing”, balkaninsight.com, 21 July 2016;.
8 Ara Sınav
9 Askeri Güvenlik – I: Soğuk Savaş’ta, sonrasında ve günümüzde Rusya ve Batı’da güvenlik Dmitri Trenin, “The revival of the Russian military”, Foreign Affairs, 18 April 2016; Fiona Hill, “Putin: The one-man show the West doesn’t understand,” Bulletin of the Atomic Scientists, April 2016; Julia Ioffe, “The end of the end of the Cold War”, Foreign Policy, 21 December 2016; “If a NATO member comes under attack – Article of Faith”, The Economist, 1 July 2015;; Danforth, “Russia and Turkey Make Nice,” Foreign Affairs, 11 August 2016; Akın Ünver, “Russia Has Won the Information War in Turkey,” Foreign Policy, 21 April 2018.
10 Askeri Güvenlik – II: Asya-Pasifik bölgesinde güvenlik ve Çin Elizabeth C. Economy, “History With Chinese Characteristics”, Foreign Affairs, 13 June 2017; Kevin Rudd, “How Xi Kinping Views the World”, Foreign Affairs, 10 May 2018; Kurt M. Campbell and Mira Rapp-Hooper, “China Is Done Biding Its Time, “ Foreign Affairs, 15 July 2020; Hal Brands and Michael Beckley, “China Is a Declining Power – and That’s the Problem,” Foreign Policy, 24 September 2021; Kevin Rudd, “Why the Quad Alarms China,” Foreign Affairs, 6 August 2021.
11 Askeri Güvenlik – III: Kitle imha silahları Melissa Gillis, Disarmament – A Basic Guide, 3rd ed., p.17-27, 39-49; “The New Nuclear Age”, The Economist, 7 March 2015; “Nuclear Weapons – The Unkicked Addiction”, The Economist, 7 March 2015.
12 Terörizm Browning Ch9 (s.104-117); Michael P. Dempsey, “How ISIS’ strategy Is Evolving”, Foreign Affairs, 18 January 2018Raphael Minder, “Crackdowns on free speech rise across a Europe wary of terror”, The New York Times, 24 February 2016; Barbara F. Walter, “The Jihadist Threat Won’t End With ISIS’ Defeat”, Foreign Affairs, 22 December 2017; Robert Malley and Jon Finner, “The Long Shadow of 9/11,1 Foreign Affairs, 14 June 2018; H.A. Hellyer, “Where We Go Wrong in Comparing White Supremacy With ISIS,” Time, 21 March 2019.
13 Siber güvenlik [Ödevlerin teslim edilmesi] “Something Wrong With Our Chips Today”, The Economist, 7 April 2011; Martin Belam, “We’re living through the first world cyberwar,” The Guardian, 30 December 2016; AlperBaşaran, “Turkey under cyber fire”, Turkish Policy Quarterly, Spring 2017, pp.95-102; David E. Sanger, “U.S. Cyberattacks Target ISIS in a New Line of combat”, The New York Times, 24 April 2016David E. Sanger, “U.S. and China Seek Arms Deal for Cyberspace”, The New York Times, 19 September 2015; Amy Zegart, “The NSA Confronts a Problem of Its Own Making,” The Atlantic, 29 June 2017; Tarah Wheeler, “In Cyberwar, There Are No Rules,” Foreign Policy, 12 September 2018.
14 Gelecek: yeni riskler, yeni çatışma eksenleri Stephen M. Walt, “What Will 2050 Look Like?”, Foreign Policy, 12 May 2015; Loren Thompson, “Gene Wars”, The Forbes, 29 January 2016; Frans von der Dunk, “So who really owns the Moon?” Military Times, 9 July 2019; Kevin Drum, “Tech World,” Foreign Affairs, 14 June 2018.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı
Dersin belirli bir kitabı bulunmamaktadır. Ancak, takip eden kitaptan bazı bölümler daha ağırlıklı olarak kullanılacaktır:
Christopher S. Browning, International Security – A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2013. ISBN: 978-0-19-966853-3
İlaveten, uluslararası güvenliğin güncel konularının ele alındığı kitap bölümü, makale, rapor, yazı ve haberler okuma materyali olarak kullanılacaktır (*). Dersin izlencesinde yer alan okuma materyali dönem boyunca güncellenebileceğinden, bu derse kaydolan öğrencilerin dersin Blackboard sayfasını her hafta ziyaret ederek, o haftaya ait okuma materyalini indirmeleri ve derslere girmeden okumaları beklenmektedir. 
* Derse ait okuma materyalinin tamamı dersin Blackboard sayfası üzerinden öğrencilerin erişimine açık olacaktır. 
 
Önerilen Okumalar/Materyaller
Uluslararası güvenliğin güncel konularının ele alındığı dergi, gazete, sanal yayınlar vb.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
24
24
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.