Ders İçerikleri - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 450 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Güvenlik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 450
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Uluslararası güvenliğe ait kavramsal yaklaşımlarının irdelenmesi ve uluslararası güvenliğin belli başlı güncel konuları ile sorunlarının eleştirel yaklaşımla incelenmesi hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası ilişkilerin klasik ve güncel kuramlarının uluslararası güvenlik bağlamındaki yaklaşım farklılıklarını ve aralarındaki etkileşimi tespit edebilecektir.
  • Yakın tarihteki önemli olay ve gelişmelerin uluslararası güvenlik üzerindeki etki ve yansımalarını irdeleyebilecektir.
  • Önemli devlet ve devlet dışı aktörlerin uluslararası güvenlik bağlamındaki gündem, öncelik ve politikalarını karşılaştırabilecektir.
  • Uluslararası güvenliğin öncelikli güncel sorunlarını ve altında yatan sebepleri eleştirel yaklaşımla tanımlayabilecektir.
  • Uluslararası camianın önümüzdeki dönemde karşılaşması muhtemel yeni güvenlik risk ve tehditleri hakkında öngörülerde bulunabilecektir.
  • Uluslararası güvenlik yansıması bulunan sorunlardan en az bir tanesini inceleyerek kendi bakış açısı ve yorumlarını geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste uluslararası güvenliğin belli başlı güncel konularını ve sorunlarını anlamaya ve incelemeye yönelik olarak öncelikle uluslararası güvenliğin kavramsal altyapısı irdelenecek, ardından güncel ve geleceğe yönelik belli başlı güvenlik sorunları incelenecektir. Dersin öğretim sistematiği, her hafta için belirlenen okuma materyalinin öğrencilerce derse gelmeden okunması; bahse konu okuma materyali temel alınarak öğretim görevlisince konuların sınıfta işlenmesi; öğrencilerin de katılımıyla sınıfta tartışmaya açılması şeklinde olacaktır. Ayrıca her öğrencinin uluslararası güvenliği alakadar eden konu veya sorunlardan birisi hakkında yazılı ödev sunması istenecektir. Öğrencilerin bu derste başarılı olmak için okuma materyalini zamanında okumaları, tüm derslere iştirak etmeleri, derste öğrendiklerini kullanacakları yazılı ödev sunmaları, ayrıca ara sınav ve final sınavında iyi bir performans sergilemeleri gerekmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin amaçları, kapsamı, metodolojisi | Kavramsal ve teorik altyapı–I: Uluslararası Güvenlik kavramı, paradigmaların önemi, Gerçekçilik Browning Ch1 (p.1-3), Ch2 (p.9-17); Browning Ch3 (p.18-25).
2 Kavramsal ve teorik altyapı–II: Gerçekçilik, Liberalizm, Eleştirel Teoriler perspektifinden Uluslararası Güvenlik Stephen M. Walt, “How to get a B.A. in International Relations in 5 Minutes?”,Foreign Policy, 19 May 2014; Stephen M. Walt, “The World Wants You to Think Like a Realist”, Foreign Policy, 30 May 2018; Daniel Duedney andG. John Ikenbery, “Liberal World,” Foreign Affairs, 14 June 2018.
3 Güvenlik rejimleri, uluslararası örgütler, kolektif savunma ve Birleşmiş Milletler Browning Ch3 (p.26-32), Ch4 (p.33-46); Séverine Autesserre, “The Crisis of Peacekeeping,” Foreign Affairs, 11 December 2018.
4 İnsani Güvenlik: doğal kaynaklar, çevre, iktisadi güvenlik, göç Browning Ch6 (p.62-76), Ch7 (p.77-85), Ch8 (p.91-98); Matteo Fagotto, “West Africa is being swallowed by the sea”, Foreign Policy, 21 October 2016; Joshua Busby, “Warming World”, Foreign Affairs, 14 June 2018; Damian Carrington, “Extreme sea level events will hit once a year by 2050,” The Guardian, 25 September 2019.
5 Güvenliğin değişen çehresi (1): sivil/etnik çatışmalar, “Yeni Savaş”, başarısız devletler Hough Ch8 (p.104-118); Browning Ch5 (p.47-54); Azam Ahmed, “Penetrating Every Stage of Afghan Opium Chain, Taliban Become a Cartel,” The New York Times, 16 February 2016.
6 Güvenliğin değişen çehresi (2): teknolojik savaş, özel ordular, silah ticareti Browning Ch5 (p.58-61 “Making a killing”, balkaninsight.com, 21 July 2016; “State of Military Spending”, Defense News, 25 June 2018; World military expenditures grows to $1.8 trillion in 2018,” SIPRI for the Media, 29 April 2019.
7 Ara Sınav
8 Askeri Güvenlik – I: Soğuk Savaş’ta sonrasında ve günümüzde Avrupa güvenliği Dmitri Trenin, “The revival of the Russian military”, Foreign Affairs, 18 April 2016; Julia Ioffe, “The end of the end of the Cold War”, Foreign Policy, 21 December 2016; Gregory Feifer, “Putin’s Past Explains Russia’s Future,” Foreign Affairs, 16 March 2018; “If a NATO member comes under attack – Article of Faith”, The Economist, 1 July 2015; Gregory Feifer, “Putin’s Past Explains Russia’s Future”, Foreign Affairs, 16 March 2018; Akın Ünver, “Russia Has Won the Information War in Turkey,” Foreign Policy, 21 April 2019.
9 Askeri Güvenlik – II: Asya-Pasifik bölgesi Elizabeth C. Economy, “History With Chinese Characteristics”, Foreign Affairs, 13 June 2017; Kevin Rudd, “How Xi Jinping Views the World”, Foreign Affairs, 10 May 2018; Pete Cobus, “Conflict and Diplomacy on the High Seas,” Voice of America; Ryan Pickrell, “The US’s top commander in the Pacific is sounding the alarm over China’s wall of SAMs in the South China Sea,” Business Insider, 19 November 2018; Evans Osmos, “Making China Great Again,” The New Yorker, 8 January 2018.
10 Askeri Güvenlik – III: Kitle imha silahları Melissa Gillis, Disarmament – A Basic Guide, 3rd ed., p.17-27, 39-49; “The New Nuclear Age”, The Economist, 7 March 2015; “Nuclear Weapons – The Unkicked Addiction”, The Economist, 7 March 2015; Adam Mount, “Trump’s Troubling Nuclear Plan,” Foreign Affairs, 2 February 2018.
11 Terörizm, inanç savaşları Browning Ch9 (s.104-117); Barbara F. Walter, “The Jihadist Threat Won’t End With ISIS’ Defeat”, Foreign Affairs, 22 December 2017; Michael P. Dempsey, “How ISIS’ strategy Is Evolving”, Foreign Affairs, 18 January 2018; Raphael Minder, “Crackdowns on free speech rise across a Europe wary of terror”, The New York Times, 24 February 2016; Sylvie Kauffmann, “Europe’s New Normal”, The New York Times, 23-24 January 2016; H.A. Hellyer, “Where We Go Wrong in Comparing White Supremacy With ISIS,” Time, 21 March 2019.
12 Siber güvenlik Martin Belam, “We’re living through the first world cyberwar,” The Guardian, 30 December 2016; “Something Wrong With Our Chips Today”, The Economist, 7 April 2011; “A worm in the centrifuge”, The Economist, 30 September 2010; Alper Başaran, “Turkey under cyber fire”, Turkish Policy Quarterly, Spring 2017, pp.95-102; “U.S. Cyberattacks Target ISIS in a New Line of combat”, The New York Times, 24 April 2016; “Ukraine says Russian hackers preparing massive strike”, Reuters, 26 June 2018; “UAE orchestrated hacking of Qatari government sites, sparking regional upheaval“, The Washington Post, 16 July 2017; David E. Sanger, “U.S. and China Seek Arms Deal for Cyberspace”, The New York Times, 19 September 2015.
13 Final sınavı
14 Dönemin gözden geçirilmesi  
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Dersin belirli bir kitabı bulunmamaktadır. Ancak, takip eden kitaptan bazı bölümler daha ağırlıklı olarak kullanılacaktır:

Christopher S. Browning, International Security – A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2013. ISBN: 978-0-19-966853-3

Peter Hough, Shahin Malik, Andrew Moran, Bruce Pilbeam, International Security Studies – TheoryandPractice, Routledge, 2015. ISBN: 978-0-415-73437-0

İlaveten, uluslararası güvenliğin güncel konularının ele alındığı çok sayıda makale, rapor, yazı ve haber okuma materyali olarak kullanılacaktır. Derse kaydolan öğrencilerin dersin Blackboard sayfasını her hafta ziyaret ederek, o haftaya ait okuma materyalini indirmeleri ve derse gelmeden okumaları beklenmektedir. 

* Dersin okuma materyali dersin BB sayfasına yüklenecek ve öğrencilerce indirilebilecektir.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Uluslararası güvenliğin güncel konularının ele alındığı dergi, gazete, sanal yayınlar vb.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
24
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.