Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türk Siyasi Hayatı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 202
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere Türk siyasetinin tarihsel arka planını, yapısını, temel aktörlerini, ideolojilerini ve dinamiklerini tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarındaki süreklilikleri açıklayabilecekler
  • Tek Parti Dönemi’nde yapılan sekülerleşme reformları, milli kimlik oluşturma çabaları ve ekonomi politikalarını açıklar, bu dönemin ne tür yönetim biçimi olduğunu açıklayabilecekler
  • Çok partili hayata geçiş ve Demokrat Parti döneminde yaşanan siyasal toplumsal ve ekonomik değişimleri değerlendirebilecekler
  • 1960 Askeri Müdahalesi’nin nedenleri ve sonuçlarını 1980 Askeri Müdahalesi ile karşılaştırmalı olarak inceleyebilecekler
  • 1961 Anayasa yapım sürecini ve maddelerini 1982 Anayasası ile karşılaştırmalı olarak açıklayabilecekler
  • Bireysel ve yaratıcı akademik araştırma yapabilecekler.
  • Akademik yazma becerileri geliştirebilecekler.
Ders Tanımı Ders konuları, tarihsel arkaplan, erken Cumhuriyet dönemi, tek parti dönemi, çok partili hayata geçiş ve Demokrat parti dönemi, 1960 askeri darbesi, ve 1960 ve 1970’li yıllardaki siyasal ortamdır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve konulara ön bakış
2 Tarihsel arka plan I Kemal H. Karpat, "The Stages of Ottoman History: A Structural Comparative Approach", in: Karpat, Kemal H., editor, The Ottoman State and Its Place in World History (Leiden: E. J. Brill, 1974), 79-98. Feroz Ahmad, "The Ottoman Legacy", and "From Empire to Nation 1908-1923", chapters 2-3 in: The Making of Modern Turkey (London and New York: Routledge, 1993), 15-51.
3 Tarihsel arkaplan II Erik J. Zürcher, "The Second Constitutional Period, 1908-18", chap. 8 in: Turkey: A Modern History, 3rd edn (London and New York: I. B. Tauris, 2005), 93-132. Donald Quataert, "Inter-communal co-operation and conflict", and "Legacies of the Ottoman Empire", chapters 9-10 in: The Ottoman Empire, 1700-1922 (New Approaches to European History) (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 172-198.
4 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu Erik J. Zürcher, "The Struggle for Independence", and "The Emergence of the One-Party State 1923-27", bölüm 9-10 in: Turkey: A Modern History, 3rd edn (London and New York: I.B. Tauris, 2005), 133-175. Şerif Mardin, "Religion and Secularism in Turkey", in: Kazancıgil, Ali and Ergun Özbudun, editors, Atatürk: Founder of a Modern State, (London: C. Hurst and Co., 1997), 191-219. İlter Turan, "Stages of Political Development in the Turkish Republic", in: Özbudun, Ergun, editor, Perspectives on Democracy in Turkey (Ankara: Turkish Political Science Association, 1988), 59-112.
5 Tek Parti Dönemi I Erik J. Zürcher, "The Kemalist One-Party State 1925-45", chap. 11 in: Turkey: A Modern History (London and New York: I. B. Tauris, 2005), 176-205. Cemil Koçak, "Siyasal Tarih 1923--1950", in: Akşin, Sina, editor, Çağdaş Türkiye 1908-1980 (İstanbul: Cem Yayınevi, 2002), 127-211. Secularism: The Turkish Experience, by Ömer Barıştıran, University of Pennsylvania, 2004.
6 Tek Parti Dönemi II Ergun Özbudun, "The Nature of the Kemalist Political Regime", in: Kazancıgil, Ali and Ergun Özbudun, editors, Atatürk: Founder of a Modern State (London: C. Hurst and Co., 1997), 79-102. Kemal Karpat, "The Republican People's Party, 1923-1945", in: Heper, Metin and Jacob Landau, editors, Political Parties and Democracy in Turkey (London: I. B.Tauris, 1991), 42-64.
7 Ara sınav
8 Çok Partili Hayata Geçiş Cem Eroğul, "The Establishment of Multiparty Rule: 1945-71", in: Schick, C. and E. Ahmet Tonak, editors, Turkey in Transition: New Perspectives (New York: Oxford University Press, 1987), 101-118. Feroz Ahmad, "The Multi-Party Conundrum, 1945-1960", bölüm 6 in: The Making of Modern Turkey (London and New York: Routledge, 1993), 102-120.
9 Demokrat Parti Dönemi Ali Yaşar Sarıbay, "The Democratic Party, 1946-1960", in: Heper, Metin and Jacob Landau editors, Political Parties and Democracy in Turkey (New York: St. Martin Press, 1991), 119-133. Sina Akşin, "The Democrat Party Era", chap. 29 in: Turkey from Empire to Revolutionary Republic: The Emergence of the Turkish Nation from 1789 to Present (New York: New York University Press, 2007), 253-267.
10 1960 Askeri Müdahalesi Erik J. Zürcher, "The Second Turkish Republic, 1960-80", chap. 14 in: Turkey: A Modern History, 3rd edn (London and New York: I. B. Tauris, 2005), 241-250. Cem Eroğul, "The Establishment of Multiparty Rule: 1945-71", in: Schick, C. and E. Ahmet Tonak, editors, Turkey in Transition: New Perspectives (New York: Oxford University Press, 1987), 118-129. William Hale, "The Turkish Army in Politics, 1960-73", in: Finkel, Andrew and Nükhet Sirman, editors, Turkish State Turkish Society (London and New York: Routledge, 1990), 53-77.
11 Anayasa Yapımı Siyaseti Ergun Özbudun, "The Politics of Constitution Making", chap. 3 in: Contemporary Turkish Politics: Challenges to Democratic Consolidation (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2000), 49-71. Karpat, Kemal H. "Political Developments in Turkey, 1950-1970", in: Studies on Turkish Politics and Society: Selected Articles and Essays (Leiden: Brill, 2003), 33-70.
12 1970’lerde Din ve Siyaset Binnaz Toprak, "The Religious Right", in: Schick, C. and E. Ahmet Tonak, editors, Turkey in Transition: New Perspectives (New York: Oxford University Press, 1987), 218-233. İlkay Sunar and Binnaz Toprak, "Islam in Politics: The Case of Turkey", Government and Opposition 18:4 (1983), 421-441.
13 1970’lerde Aşırı Sol ve Aşırı Sağ Hareketler Kemal Karpat, "The Turkish Left", in: Studies on Turkish Politics and Society: Selected Articles and Essays (Leiden: Brill, 2003), 337-352. Ahmet Samim, "The Tragedy of the Turkish Left", New Left Review I/126 (1981), 60-85. Mehmet Ali Ağaoğulları, "The Ultranationalist Right", in: Schick, C. and E. Ahmet Tonak, editors, Turkey in Transition: New Perspectives (New York: Oxford University Press, 1987), 177-217.
14 1980 Askeri Müdahalesi ve Türkiye’de Demokratikleşme Sorunu İlkay Sunar and Sabri Sayarı, "Democracy in Turkey: Problems and Prospects", in: O'Donnell, Guillermo and Philippe C. Schmitter, editors, Transitions from Authoritarian Rule: Southern Europe (Baltimore and London: John Hopkins University Press, 1986), 165-186. Erik J. Zürcher, "The Second Turkish Republic, 1960-80", bölüm 14 in: Turkey: A Modern History, 3rd edn (London and New York: I. B. Tauris, 2005), 250-277. İlter Turan, "Stability versus Democracy: The Dilemmas of Turkish Politics", Dünü ve Bugünüyle Toplum ve Ekonomi 2 (1991), 31-53.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

The textbook is Erik J. Zürcher's Turkey: A Modern History, 3rd edition (London and New York: I. B. Tauris, 2005), and it will be supplemented by a course reader. The textbook is available at the University Bookstore, and the reader will be available at the Ekonomik Copy Centre across the back entrance of the campus.

 


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller The following list consists of books on the general history of modern Turkey, some of which are available at the University Library. • Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey (London: Oxford University Press, 1961). • Stanford J. and Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Volume 2: Reform, Revolution and Republic: The Rise of Modern Turkey, 1908–1975 (Cambridge: Cambridge University Press, 1977). • Feroz Ahmad, The Making of Modern Turkey (London and New York: Routledge, 1993). • Geoffrey Lewis, Modern Turkey (London and Tonbridge: Ernest Benn, 1974). • Roderic Davison, Turkey: A Short History, 2nd edn (Huntingdon: Eothen, 1988). Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey (Montreal: McGill University Press, 1964). • Çağlar Keyder, State and Class in Turkey: A Study in Capitalist Development (London: Verso, 1987). • Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, 6 volumes (İstanbul: İletişim Yayınları, 1986). • Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 10 volumes (İstanbul: İletişim Yayınları, 1983). • Sina Akşin, editor, Türkiye Tarihi, Volumes 4–5: Çağdaş Türkiye, 1908–1980, and Bugünkü Türkiye, 1980–2003 (İstanbul: Cem Yayınevi, 1989–2003). • Ergun Özbudun, Contemporary Turkish Politics: Challenges to Democratic Consolidation (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2000). • Ersin Kalaycıoğlu, Turkish Dynamics: Bridge Across Troubled Lands (New York: Palgrave Macmillan, 2005). • Sina Akşin, Turkey from Empire to Revolutionary Republic: The Emergence of the Turkish Nation from 1789 to the Present (New York: New York University Press, 2007). • Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce, 8 volumes (İstanbul: İletişim Yayınları, 2001–2007)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
2
4
Portfolyo
0
Ödev
1
30
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.