Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 440 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Birliği'nde Politika Yapımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 440
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı AB politikalarının ve siyasi yapısını oluşturan, şekillendiren ve değiştiren faktörlerin anlaşılmasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Avrupa bütünleşmesi teorilerinin temellerini ve tercihlerin oluşumu ile etkileşim konularını açıklayabileceklerdir
  • AB politikalarının içerik ve işlemesi hakkında tartışabilecek ve ilgili aktörlerin etkileşimini analiz edebileceklerdir
  • Bu teori ve kavramları AB’nin siyasi yapısı ve politikalarının oluşumunun incelenmesi konusuna uygulayabileceklerdir
  • Teorik/analitik bilgilerini diğer uluslararası ilişkiler ve iç politika alanlarına da uygulayabileceklerdir
  • Belirli bir araştırma konusunu değerlendirebilecekleri iyi hazırlanmış bir sunum oluşturabileceklerdir
  • Belirli bir araştırma konusu üzerine iyi hazırlanmış bir ödev oluşturabileceklerdir
Ders Tanımı (1) Teorilerin ve politika yapımında analitik yaklaşımların değerlendirilmesi: İlgili aktörler kimlerdir? Nasıl etkileşimde bulunurlar? Tercihlerini hangi faktörler belirler? Kurumsal ve normatif faktörler tarafından nasıl kısıtlanırlar? (2) Seçilen politikalara bu kavram ve soruların uygulanması.(3) Etkili sunum tekniklerinin öğrenilmesi. Bu nedenle dersin bazı kısımları öğrenci sunumlarına ayrılacaktır. Sonrasında öğrencilere öğretim elemanı tarafından kapsamlı bir geribildirim verilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş/İyi bir sunum nasıl hazırlanır? Sunum teknikleri konusunda çevrimiçi bilgiler ve power point konusunda rehberlik
2 AB’de Politika Yapımı: Kurumsal Üçgen Michelle Cini (2005): European Union Politics, bölüm. 9, 10,11
3 Politika Yapımı Teorileri Helen Wallace, William Wallace and Marck A. Pollack (2005): Policy Making in the EU, bl. 2
4 Yürütme Politikalarının Analiz Edilmesi: Analysing Executive Politics: Gündem oluşturma, “principalagent” teorisi ve pazarlık gücü. Simon Hix (2005): The political system of the European Union, blm. 2
5 Yasama Politikalarının Analizi: Karar verme prosedürleri, normlar ve çıkar gruplarının rolü Simon Hix (2005): The political system of the European Union, blm. 3
6 Ortak Tarım Politikası Michelle Cini (2005): European Union Politics, bl. 16
7 Tek Pazar Simon Hix (2005): The political system of the European Union, bl. 6
8 Arasınav
9 Ekonomik ve Parasal Birlik Helen Wallace, William Wallace and Marck A. Pollack (2005): Policy Making in the EU, blm. 6
10 İstihdam Politikası Helen Wallace, William Wallace and Marck A. Pollack (2005): Policy Making in the EU, blm. 11
11 AB’nin Doğu Genişlemesi Helen Wallace, William Wallace and Marck A. Pollack (2005): Policy Making in the EU, blm. 16
12 Dış ve Güvenlik Politikası Helen Wallace, William Wallace and Marck A. Pollack (2005): Policy Making in the EU, blm. 17
13 Adalet ve İçişleri Helen Wallace, William Wallace and Marck A. Pollack (2005): Policy Making in the EU, blm. 18
14 Avrupalılaşma ve Uygulamalar Michelle Cini (2005): European Union Politics, blm. 21 ve 22
15 Tekrar
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Yukarıda listelenen yazılı kaynaklar ve power point sunumları


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller Ulusal ve uluslararası haber kaybakları, AB'nin kurumsal web kaynakları ve akademik makaleler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.