Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 490 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çevre Politikaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 490
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı devletlerin, sivil toplum örgütlerinin ve uluslararası örgütlerin çevre ile ilgili problemlere çözüm arayışları esnasında karşılaştıkları meseleleri belirlemektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; küresel çevre politikalarının ortaya çıkış sürecini açıklayabilir.
  • Çevre alanındaki ulusdevlet, uluslararası örgütler, sivil toplum örgütleri, şirketler gibi aktörleri saptayabilir.
  • Çevre yönetimi sistemlerinin gelişimini açıklayabilir.
  • Ekonomi, kalkınma ve çevre politikalarının geleceğini açıklar.
  • Çevre üzerinde etkisi olan aktörlerin kararlarını eleştirebilir.
Ders Tanımı Çevre ile ilgili problemlerin ve krizlerin her geçen gün sayı ve önem olarak artmasıyla, sivil toplum örgütleri ve uluslararası örgütler, uluslararası antlaşmalar, çevre standartlarının uygulanması ve 'orta malların trajedisi' nin dünyanın dört bir yanındaki insan yaşamını nasıl etkilediğini göz önünde bulundurarak kararlar almak durumundalar. Bu ders, çevre konularıyla ilgili sorular, siyasi, ekonomik ve sosyolojik bakış açısıyla ve bugün dünyadaki bütün ulusları karşı karşıya getiren çevresel ortak çıkarları göz önüne alarak 'tutuklunun ikilemi' çıkmazında olan ülkeler arasındaki gerilimi işaret ederek değerlendirilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin tanıtımı
2 Küresel Çevre Politikalarının Ortaya Çıkışı Pamela S. Chasek, Janet Welsh Brown and David Leonard Downie (2006) Global Environmental Politics (Dilemmas in World Politics) (Boulder, Colorado: Westview) s.116
3 Küresel Çevre Politikalarının Ortaya Çıkışı: Çevre Politikalarında Uluslararası yönetim sistmeleri, Çevre Politikaları ve paradigma değişimi Pamela S. Chasek, Janet Welsh Brown and David Leonard Downie (2006) Global Environmental Politics (Dilemmas in World Politics) (Boulder, Colorado: Westview) s.1640.
4 Çevre Alanındaki Aktörler I:Ulusdevlet aktörleri, Uluslararası Örgütler Pamela S. Chasek, Janet Welsh Brown and David Leonard Downie (2006) Global Environmental Politics (Dilemmas in World Politics) (Boulder, Colorado: Westview), s. 4173
5 Çevre Alanındaki Aktörler II: Sivil toplum örgütleri, firmalar Pamela S. Chasek, Janet Welsh Brown and David Leonard Downie (2006) Global Environmental Politics (Dilemmas in World Politics) (Boulder, Colorado: Westview), s. 7395.
6 Çevre Yönetimi Sistemlerinin Gelişimi: Örnek Olaylar I Hava kirliliği, Ozon tabakasının yırtılması, İklim Değişimi Pamela S. Chasek, Janet Welsh Brown and David Leonard Downie (2006) Global Environmental Politics (Dilemmas in World Politics) (Boulder, Colorado: Westview), s. 97128
7 Çevre Yönetimi Sistemlerinin Gelişimi: Örnek Olaylar IIUluslar arası zehirli atık, zehirli kimyasallar, balina avcılığı Pamela S. Chasek, Janet Welsh Brown and David Leonard Downie (2006) Global Environmental Politics (Dilemmas in World Politics) (Boulder, Colorado: Westview), s. 128158
8 Çevre Yönetimi Sistemlerinin Gelişimi: Örnek Olaylar I Biyolojik çeşitliliğin yok oluşu, Balık türlerinin yok olması, Çölleşme Pamela S. Chasek, Janet Welsh Brown and David Leonard Downie (2006) Global Environmental Politics (Dilemmas in World Politics) (Boulder, Colorado: Westview), s. 159195
9 Ara sınav
10 Etkili Çevre Yönetimi Sistemleri: Fırsatlar ve Engeller Pamela S. Chasek, Janet Welsh Brown and David Leonard Downie (2006) Global Environmental Politics (Dilemmas in World Politics) (Boulder, Colorado: Westview), s. 197232
11 Ekonomi, Kalkınma ve Çevre Politikalarının Geleceği IKuzeyGüney eşitsizliği, eşitsizlikler ve çevre, Ticaret ve çevre Pamela S. Chasek, Janet Welsh Brown and David Leonard Downie (2006) Global Environmental Politics (Dilemmas in World Politics) (Boulder, Colorado: Westview), s. 233261
12 Ekonomi, Kalkınma ve Çevre Politikalarının Geleceği IIÇevre ve Kalkınma, çevre politikalarının geleceği Pamela S. Chasek, Janet Welsh Brown and David Leonard Downie (2006) Global Environmental Politics (Dilemmas in World Politics) (Boulder, Colorado: Westview), s. 261278
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Dönemin özetlenmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, power point sunumlar

 


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.