PSIR 300 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Politikasında Güncel Konular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 300
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı AB’nin siyaset, özel siyasa alanları ve kurumsal yapılarını ilgilendiren güncel sorunsalların tespit edebilmek, inceleyebilmek ve çözüm önerileri getirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • AB’de yükselmekte olan AB karşıtlığının nedenlerini ve göstergelerini anlayabilecektir
  • AB’nin geleceği hakkındaki tartışmaları özetleyebilecektir
  • AB’nin çeşitli politika alanlarındaki güncel tartışmaları açıklayabilecektir
  • Güncel sorunsallar hakkında gelecek senaryolar önerebilir
Ders Tanımı Bu ders öncelikle AB genelinde yüğkselmekte olan AB karşıtlığının nedenlerini ve göstergelerini araştıracaktır. Ardından, AB’ye kamuoyu desteğini yeniden kurmak üzere katkıda bulunabilecek olan çeşitli politika alanlarında daha iyi performans göstermenin yollarını inceleyecektir. Bu amaçla, her politika alanındaki güncel sorunlar ve çözüm önerileri incelenecektir. Bu derste, sınıf içinde ve Blackboard vasıtasıyla yürütülecek grup çalışmaları ve tartışmalar yoluyla öğrencileri de öğretim sürecine dahil eden bir öğretme yöntemi kullanılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Yükselen AB Karşıtlığı Dersin okumaları ilan edilecektir.
3 Reform Tartışmaları: AB'nin geleceği hangisi? Dersin okumaları ilan edilecektir.
4 Sığınma Politikası Dersin okumaları ilan edilecektir.
5 Avro Bölgesinin Reformu Dersin okumaları ilan edilecektir.
6 İstihdam ve Sosyal Politika Dersin okumaları ilan edilecektir.
7 Arasınav
8 Çevre Politikası Dersin okumaları ilan edilecektir.
9 İklim Politikası Dersin okumaları ilan edilecektir.
10 Kurumsal Reform Dersin okumaları ilan edilecektir.
11 Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Dersin okumaları ilan edilecektir.
12 Ticaret Politikası Dersin okumaları ilan edilecektir.
13 Öğrenci Sunumları
14 Muhtemel Sonuçlar
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı Michelle Cini and Nieves Perez Solorzano Borragan (ed) European Union Politics, UK: Oxford University Press, 2010.
Önerilen Okumalar/Materyaller

Uluslararası yayın yapan gazetelerin haberleri, AB'nin kurumsal web siteleri

--

AB Çalışmaları Sertifika Programı: Program, İEÜ bünyesindeki tüm lisans programlarının üçüncü sınıf öğrencilerine açık ve AB üzerine zorunlu bir giriş dersi ile (PSIR 201 – AB’nin Tarihi ve Kurumları) üç adet seçmeli uzmanlık dersini kapsıyor.  Bu dersleri alıp az 2.00/4.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciler Sertifika almaya hak kazanacaklar. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
25
Final Sınavı
1
35
    Toplam
161

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest