Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 300 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Politikasında Güncel Konular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 300
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı AB’nin siyaset, özel siyasal alanları ve yönetim şeklini ilgilendiren güncel sorunsallarını tanımlamak, analiz etmek ve çözüm önerileri getirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Lizbon Anlaşması sonrası AB yönetimindeki farklılıkları anlayabileceklerdir.
  • AB’nin dış politika stratejilerini tanımlayabileceklerdir.
  • AB’nin çeşitli politika alanlarındaki güncel tartışmaları açıklayabileceklerdir.
  • AB’nin geleceği hakkındaki tartışmaları özetleyebileceklerdir.
  • Güncel sorunsallar hakkında gelecek senaryoları önerebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilerin güncel AB siyaseti hakkındaki anlayışlarını geliştirmek için tasarlanmıştır. AB siyasetindeki güncel konuları tarihsel, kuramsal ve güncel gelişmeleri göz önünde bulundurarak incelemektedir. Bu amaçla, AB’nin mevcut konumunu etkileyen sorunların genel bir çerçevesini sağlamakta ve 21. yüzyılda AB’nin karşılaştığı temel sorunları analiz etmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş https://europarlamentti.info/en/European-union/organisation-of-the-EU/ Michelle Cini and Nieves Pérez-Solórzano Borragán,“Introduction” in European Union Politics (Oxford, Oxford University Press, 2009).
2 Yeni AB Yönetişimi? “Theories and Conceptual Frameworks” in European Union Politics eds. Michelle Cini and Nieves Perez,Solorzano Borragan (Oxford, Oxford University Press, 2010): 69-122. Ian Bache, Stephen George, Simon Bulmer, Politics in the European Union, (Oxford, Oxford University Press, 2011): 211-222. The Treaty of Lisbon, EU website, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=celex:12007L/TXT
3 Avrupa Birliği, Uluslararası ilişkilerde bir dış politika aktörü müdür? Karen E. Smith "The European Union: A distinctive actor in international relations." The Brown Journal of World Affairs 9, no. 2 (2003): 103-113. Schmidt, J. (2009). Common Foreign And Security Policy And European Security And Defence Policy After The Lisbon Treaty: Old Problems Solved?. Croatian Yearbook of European Law & Policy, 5(1), 239-259. Kateryna Koehler, " European Foreign Policy after Lisbon: Strenghtening the EU as an International Actor”, Caucasian Review of International Affairs 4, no. 1 (2010). “Common foreign and security policy”, Fact Sheets on the European Union, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/159/common-security-and-defence-policy
4 Avrupa ve Ortadoğu / Avrupa'nın Arap Ayaklanmalarına Tepkisi Raymond Hinnebush, "Europe and the Middle East: from imperialism to liberal peace." Rev. Eur. Stud. 4 (2012) Sergio Fabbrini, "The European Union and the Libyan crisis." International politics 51, no. 2 (2014): 177-195. Çiğdem Nas, "The EU’s Approach to the Syrian Crisis: Turkey as a Partner?" Uluslararası İlişkiler Dergisi 16, no. 62: 45-64.
5 Avrupa ve Ortadoğu / Avrupa'nın Mülteci Krizine Tepkisi Ana-Maria Bolborici, From the Arab Spring to the Arab Exodus in Europe, Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series VII: Social Sciences • Law , Vol. 8 (57) No. 2 – 2015 Peter Seeber, "The Arab uprisings and the EU's migration policies—The cases of Egypt, Libya, and Syria." Democracy and security 9, no. 1-2 (2013): 157-176. “How to manage the migrant crisis,” The Economist, Feb. 6, 2016, pp. 1-4. Elizabeth Collet (2017), The Paradox of the EU-Turkey Refugee Deal https://www.migrationpolicy.org/news/paradox-eu-turkey-refugee-deal “EU-Turkey statement, 18 March 2016”, European Council Press Release, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/ European Stability Initiative (2015) The devil in the detail Why the EU-Turkey deal will fail and how to get to a deal that works (http://www.esiweb.org/rumeliobserver/2015/11/29/the-devil-in-the-detail-eu-turkey-refugee-summit-in-november-2015/)
6 Avrupa ve Ortadoğu / Avrupa'nın Nükleer Anlaşmaya Yönelik Politikaları Lynne Dryburgh, "The EU as a global actor? EU policy towards Iran." European security 17, no. 2-3 (2008): 253-271. Moritz Pieper,"The transatlantic dialogue on Iran: the European subaltern and hegemonic constraints in the implementation of the 2015 nuclear agreement with Iran." European Security 26, no. 1 (2017): 99-119. Cronberg, Tarja. "No EU, no Iran deal: the EU's choice between multilateralism and the transatlantic link." The Nonproliferation Review 24, no. 3-4 (2017): 243-259.
7 Arasınav
8 Eurozone Krizi ve Avrupa'nın Ekonomik Geleceği Amy Verdun, "Economic and monetary union” in European Union Politics eds. Michelle Cini and Nieves Peres-Solorzano Borragan (Oxford:Oxford University Press, 2003). “A decade on from the crisis: main responses and remaining challenges”, the European Parliament, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642253/EPRS_BRI(2019)642253_EN.pdf The Eurozone Crisis, CIVITAS Report 2010, http://www.civitas.org.uk/content/files/TheEurozoneCrisisOct2010.pdf Shimon Stein. " The European Union: Going the Way of the Titanic?" Institute for National Security Studies (2011). Andrew Glencross, The EU response to the eurozone crisis: Democratic contestation and the New Fault Lines in European Integration, Discussion Paper, No. 3/13, 2013. Ben Clements, Kyriaki Nanou, and Susannah Verney. "‘We no longer love you, but we don’t want to leave you’: the Eurozone crisis and popular Euroscepticism in Greece." Journal of European Integration 36, no. 3 (2014): 247-265.
9 Avrupa Şüpheciliği ve Popülizmin Yükselişi Nathalie Brack and Nicholas Startin. "Introduction: Euroscepticism, from the margins to the mainstream." (2015): 239-249. Marianne Kneuer, "The tandem of populism and Euroscepticism: a comparative perspective in the light of the European crises." Contemporary Social Science 14, no. 1 (2019): 26-42.
10 Avrupa Şüpheciliği ve Brexit Simon Bulmer & Lucia Quaglia (2018) The politics and economics of Brexit, Journal of European Public Policy, 25:8, 1089-1098. Corbett Steve Corbett. "The social consequences of Brexit for the UK and Europe: Euroscepticism, populism, nationalism, and societal division." The International Journal of Social Quality 6, no. 1 (2016): 11-31. Paul Taggart and Aleks Szczerbiak. "Putting Brexit into perspective: the effect of the Eurozone and migration crises and Brexit on Euroscepticism in European states." Journal of European Public Policy 25, no. 8 (2018): 1194-1214. Matthias Matthijs "Europe after Brexit: A less perfect union." Foreign Affairs 96 (2017)
11 Avrupa'nın Uluslararası Siyaseti / AB-ABD İlişkileri Tim Oliver and Michael John Williams (2016) "Special relationships in flux: Brexit and the future of the US—EU and US—UK relationships." International Affairs 92, no. 3 (2016): 547-567. Yakoviyk, I. V., O. Y. Tragniuk, and D. S. Boichuk. "Strategic Autonomy of the European Union: On the Way to" European Sovereignty" in Defense?." Probs. Legality 149 (2020): 223. Effie GH Pedaliu. "The Biden era: what can Europe expect from America’s new President?." LSE European Politics and Policy (EUROPP) blog (2020). Relations with Turkey Başak Alpan (2019) The Impact of EU-based Populism on Turkey-EU Relations, The International Spectator, 54:4, 17-31. Beken Saatçioğlu (2019): The European Union’s refugee crisis and rising functionalism in EU-Turkey relations, Turkish Studies,1-19. Özer, Yonca. "External differentiated integration between Turkey and the European Union: the customs union and its revision." Turkish Studies 21, no. 3 (2020): 436-461.
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

​Michelle Cini and Nieves Perez Solorzano Borragan (ed) European Union Politics, (Oxford, Oxford University Press, 2010).

Ian Bache, Stephen George, Simon Bulmer, Politics in the European Union, (Oxford, Oxford University Press, 2011)

Önerilen Okumalar/Materyaller

Uluslararası yayın yapan gazetelerin haberleri, AB'nin kurumsal web siteleri

--

AB Çalışmaları Sertifika Programı: Program, İEÜ bünyesindeki tüm lisans programlarının üçüncü sınıf öğrencilerine açık ve AB üzerine zorunlu bir giriş dersi ile (PSIR 201 – AB’nin Tarihi ve Kurumları) üç adet seçmeli uzmanlık dersini kapsıyor.  Bu dersleri alıp az 2.00/4.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciler Sertifika almaya hak kazanacaklar.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
1
15
15
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
24
24
    Toplam
151

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.