Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 212 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Anayasal Siyaset
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 212
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere hem anayasa kavramının tarihsel ve teorik temellerine dair genel bir bilgi vermeyi hem de Türkiye Anayasa’larını tanıtmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Anayasal siyaset kavramını tanımlayabilecekler,
 • Farklı siyasal düşünce akımları içerisinde anayasa konusunun ele alınış biçimlerini açıklayabilecekler,
 • Farklı ülkelerdeki anayasalar ve anayasa yargısı uygulamaları arasındaki farkları gösterebilecekler,
 • Türkiye anayasalarının yapılış süreçlerini karşılaştırabilecekler,
 • Türkiye anayasalarının temel özelliklerini tartışabilecekler,
 • Akademik araştırma yapma becerilerini geliştireceklerdir
Ders Tanımı Dersin ilk kısmı anayasalara, anayasa yargısına ve anayasa yapımına dair teorik ve ampirik tartışmalar içermektedir. Dersin ikinci kısmı ise Türkiye anayasalarının yapım süreçlerine ve içeriklerine odaklanmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Anayasal siyasetin tarihsel kökenleri Grimm, D. (2016). Constitutionalism: Past, Present and Future: Oxford University Press. [pp.3-37]
3 Tarihsel perspektiften anayasa kavramı Grimm, D. (2016). Constitutionalism: Past, Present and Future: Oxford University Press. [pp.89-126]
4 Anayasallaşmanın demokratik maliyeti Grimm, D. (2016). Constitutionalism: Past, Present and Future: Oxford University Press. [pp.295-314]
5 Anayasa yapım süreçleri Arato, A. (2016). Post-Sovereign Constitutional Making: Oxford University Press [pp.107-142]
6 Anayasa yargısı (I): teorik tartışmalar Freeman, S. (1990). Constitutional democracy and the legitimacy of judicial review. Law and Philosophy, 9(4), 327–370
7 Anayasa yargısı (II): ampirik tartışmalar Stone-Sweet, A. (2000). Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe: Oxford University Press. [pp.31-60]
8 ARA SINAV
9 Türkiye siyasetinde anayasa yapımı (I) Özbudun, E. & Gençkaya Ö. F. (2009). Democratization and the Politics of Constitution-Making in Turkey: CEU Press. [pp.7-29]
10 Türkiye siyasetinde anayasa yapımı (II) Özbudun, E. & Gençkaya Ö. F. (2009). Democratization and the Politics of Constitution-Making in Turkey: CEU Press. [pp.97-111]
11 Türkiye Anayasaları (I) Özbudun, E. (2011). The Constitutional System of Turkey: Palgrave Macmillan. [pp.1-37]
12 Türkiye Anayasaları (II) The texts of Turkish Constitutions
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı
 • Grimm, D. (2016). Constitutionalism: Past, Present and Future: Oxford University Press.; Arato, A. (2016). Post-Sovereign Constitutional Making: Oxford University Press [pp.107-142];
 • Freeman, S. (1990). Constitutional democracy and the legitimacy of judicial review. Law and Philosophy, 9(4), 327–370;
 • Stone-Sweet, A. (2000). Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe [pp.31-60];
 • Özbudun, E. & Gençkaya Ö. F. (2009). Democratization and the Politics of  Constitution-Making in Turkey: CEU Press. [pp.7-29];
 • Özbudun, E. & Gençkaya Ö. F. (2009). Democratization and the Politics of  Constitution-Making in Turkey: CEU Press. [pp.97-111];
 • Özbudun, E. (2011). The Constitutional System of Turkey: Palgrave Macmillan. [pp.1-37];
 • M. Öden & S. Esen “Fundamental Rights and Freedoms in Turkey and the Turkish Constitutional Court” in Arnold, R. The Convergence of the Fundamental Rights Protection in Europe [pp 127-162]
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
-
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
15
15
    Toplam
141

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.