Stajlar

Staj Raporu Yazım Kuralları

  • Staj raporunu hazırlamaya başlamadan önce Staj Kılavuzunu okuduğunuzdan emin olun.
  • Staj raporları, staj bitimini takip eden 7 gün içinde FUNDA SARICI’ya (C Blok 9. Kat – Açık Ofis) imza karşılığında teslim edilmelidir. Posta yoluyla gönderilen ya da masanın üzerine bırakılan raporlar kabul edilmemektedir.
  • Staj raporları İngilizce yazılmalıdır.
  • Times New Roman, 12 punto ve 1,5 satır aralığı
  • Sayfa kenar boşlukları: (Sol, Sağ, Alt ve Üst): 2,5 cm – İki yana yaslanmış
  • En az 1700 kelime (ilk iki soru hariç)
  • Rapora yalnızca yanıtlar yazılmalı, sorular yazılmamalıdır.
  • Raporun her bir sayfası ayrı dosyaya konulmamalı, bütün rapor tek bir dosya içinde teslim edilmelidir.