PSIR 420 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Göç
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 420
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı uluslararası göçün farklı açılarını ve göçmenlerin gittikleri ülkelerdeki entegrasyonlarını analiz etmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • göç alanında ve bütünleşme politikası konusunda temel kavram ve tanımları açıklayabileceklerdir.
  • göç yönetimi ve bütünleşme politikaları konusundaki farklı kavramları ayırt edebileceklerdir.
  • Avrupa Birliği’nin göç konusundaki rolünü açıklayabileceklerdir.
  • göç hareketlerinin göç alan ve göç veren ülkeler üzerindeki, sosyal, ekonomik ve kültürel etkileri üzerine analiz yapabileceklerdir.
  • göç alanını ilgilendiren belirli bir araştırma konusunda kapsamlı bir sunum hazırlayabileceklerdir.
  • göç alanını ilgilendiren belirli bir araştırma konusunda kapsamlı bir ödev hazırlayabileceklerdir.
Ders Tanımı Dersin içeriği şu kısımlardan oluşmaktadır: (1) Göç teorilerinin incelenmesi (2) değişik göç hareketlerinin incelenmesi: işçi göçü, mülteciler ve düzensiz göç (3) Ulusal ve uluslararası göç yönetimi (4) Farklı entegrasyon tanımlarının incelenmesi (5) Entegrasyonun sosyoekonomik ve kültürel boyutlarının incelenmesi.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Uluslararası göç ve akademik sunum teknikleri
2 Göç hareketlerinin açıklanması Castles, Stephen/Miller, Mark (2009) The Age of Migration, MacMillan, chapter 2
3 İşçi göçü 1: Tarihsel süreç Castles, Stephen/Miller, Mark (2009) The Age of Migration, MacMillan, chapter 5
4 İşçi göçü 2: Demografik değişim ve kalifiye göçmene olan ihtiyaç Carrera, S. (2007) Building a common Policy on Labour Immigration. Towards a Comprehensive and Global Approach in the EU; Centre for European Policy Studies, Working Paper No. 256
5 Mülteciler FischerLescano, A. / Löhr, T. /Tohidipur, T. (2009) Border Controls at Sea: Requirements under International Human Rights and Refugee Law; International Journal of Refugee Law 21(2): 256/296 Hamood, S. (2008) EU–Libya Cooperation on Migration: A Raw Deal for Refugees and Migrants? Journal of Refugee Studies 21(1): 19/42
6 Yasadışı Göç ve Sınır Kontrolü Coluccello, S. /Massey, S. (2007) Out of Africa: The human trade between Libya and Lampedusa, Trends in Organized Crime 10(4): 77/90. Papadopoulou, A. (2005) Regularization programmes: an effective instrument of migration policy? Global Commission on International Migration, Global Migration Perspectives No. 33. Lavenex, Sandra (2004) The External Dimension of Europeanisation: The case of immigration policy; Cooperation and Conflict, vol.39(4), 417/443.
7 Göç ve gelişim Newland, K. /Rannveig Agunias, D. /Terrazzas, A. (2008) Learning by Doing: Experiences of Circular Migration Policy Institute Trauner, F./Kruse, I. (2008) EC Visa Facilitation and Readmission Agreements: Implementing a New EU security Approach in the Neighbourhood, Centre for European Policy Studies, Working Document No. 290/April 2008 Castles, Stephen/Miller, Mark (2009) The Age of Migration, MacMillan, chapter 3
8 Türkiye’nin göç politikası Kirisci, Kemal (2009) Harmonisation of Migration Policy and Turkey’s Security Challegenes, EDAM Discussion Paper Series 2009/1
9 Arasınav
10 Entegrasyon politikası: Farklı favramların karşılaştırılması Boswick, W./Heckmann, F. (2006) Integration of Migrants: Contributions of local and regional authorities; European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, www.eurofound.de Green, Simon (2007): Divergent Traditions, converging responses: Immigration and Integration Policy in the UK and Germany; German Politics, 16:1, 95/115 Avci, Gamze (2007): Comparing Integration Policies and Outcomes: Turks in the NL and Germany; Turkish Studies, (7)1, 67/84
11 Sosyoekonomik bütünleşme Castles, Stephen/Miller, Mark (2009) The Age of Migration, MacMillan, chapter 10 OECD (2007) Jobs for immigrants labour Market integration in Australia, Denmark, Germany and Sweden Florida, Richard (2003) The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life BasicBooks New York
12 Vatandaşlık yasası ve siyasi katılım Naujoks, D. (2009) Dual citizenship. The discourse on ethnic and political boundarymaking in Germany, Focus Migration, policy brief no. 14 A. Holmes Coopper (2002) Party sponsored protest and movement society: The CDU/CSU mobilizes against citizenship law reforms; German Politics 11:2, 88/104
13 Bütünleşme ve kimlik Castles, Stephen/Miller, Mark (2009) The Age of Migration, MacMillan, , chapter 11 Jopke, Christian (2010) Citizenship and Migration, Cambridge, chapter 4
14 Bütünleşme ve Güvenlik Castles, Stephen/Miller, Mark (2009) The Age of Migration, MacMillan, chapter 9 Dietmar Loch (2009) Immigrant Youth and Urban Riots: A comparison of France and Germany; Journal of Migration Studies, vol.35, 5; 791/814
15 Tekrar
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı Yukarıda adı geçen kaynaklar, power point sunumlar, AB web sitesinden alınan kaynaklar, uluslararası organizasyonlar
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
25
Final Sınavı
1
30
    Toplam
161

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest