Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 420 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Göç
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 420
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere dünya genelinde karşılaşılan temel sosyal problemleri ve sosyolojik fikirler ile günlük deneyimler arasındaki bağlantıları sunmayı amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • göç alanında ve bütünleşme politikası konusunda temel kavram ve tanımları açıklayabileceklerdir.
  • göç yönetimi ve bütünleşme politikaları konusundaki farklı kavramları ayırt edebileceklerdir.
  • Avrupa Birliği’nin göç konusundaki rolünü açıklayabileceklerdir.
  • göç hareketlerinin göç alan ve göç veren ülkeler üzerindeki, sosyal, ekonomik ve kültürel etkileri üzerine analiz yapabileceklerdir.
  • göç alanını ilgilendiren belirli bir araştırma konusunda kapsamlı bir sunum hazırlayabileceklerdir.
  • göç alanını ilgilendiren belirli bir araştırma konusunda kapsamlı bir ödev hazırlayabileceklerdir.
Ders Tanımı Dersin içeriği şu kısımlardan oluşmaktadır: (1) Göç teorilerinin incelenmesi (2) değişik göç hareketlerinin incelenmesi: işçi göçü, mülteciler ve düzensiz göç (3) Ulusal ve uluslararası göç yönetimi (4) Farklı entegrasyon tanımlarının incelenmesi (5) Entegrasyonun sosyoekonomik ve kültürel boyutlarının incelenmesi.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Sunumu ve Genel Bakış
2 Göç Türleri ve Teorileri de Haas, Castles, Miller, pp. 21-41
3 Göç Teorileri II de Hass Castles, Miller, pp. 55-83.
4 1945 Öncesi Uluslararası Göç de Haas, Castles, Miller, pp. 93-116
5 1945'ten Günümüze Avrupa'da Göç de Haas, Castles, Miller, pp. 117-144
6 Amerika'da Göç de Haas, Castles, Miller, pp. 145-172
7 Ara Sınav
8 Afrika ve Orta Doğu'da Göç de Haas, Castles, Miller, pp. 198-224
9 Devlet, Siyaset ve Göç de Haas, Castles, Miller, pp. 248-274
10 İşgücünde Göçmenler ve Azınlıklar de Haas, Castles, Miller, pp. 275-296
11 Göç ve Entegrasyon Tartışması Pennix, & Garcés-Mascareñas (2016)
12 Film Gösterimi - ‘‘Entre Nos’’ Gloria La Morte & Paola Mendoza (2009)
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi.
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

de Hass, H., Castles, S., & Miller, M. J. (2020). The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. Red Globe Press. ISBN 978–1–352–00712–1.

Pennix, R. & Garcés-Mascareñas, B. (2016). ‘‘The Concept of Integration as an Analytical Tool and as a Policy Concept’’

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
16
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
24
24
Final Sınavı
1
34
34
    Toplam
169

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.