Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 215 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Siyasi Düşünce Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 215
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri siyasal düşünce tarihinin temel kavramları ve sorularıyla tanıştırmak; etik ve politik meseleler üzerine eleştirel düşünebilme kapasitesini geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Siyasal düşünce tarihinde Antik Yunan’dan erken modern döneme kadar uzanan dönemin temel kavram ve yaklaşımlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirebilecekler
  • Siyaset teorisinin temel metinlerini kendi tarihsel bağlamları çerçevesinde yorumlayabilecekler
  • Etik ve politik problemler üzerine eleştirel ve yaratıcı bir tarzda düşünebilecekler
  • Adalet, özgürlük, demokrasi, yurttaşlık ve insan hakları gibi kavramları açıklayıp değerlendirebilecekler
  • Siyasal düşünce tarihinde karşılaştıkları yaklaşımları çağdaş kamusal tartışmalara uygulayabileceklerdir
Ders Tanımı Bu ders siyaset felsefesi tarihinin kanonik metinlerini tartışmayı amaçlamaktadır. Ele alınacak düşünürler arasında Platon, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes ve Locke yer almaktadır. Adalet, demokrasi, özgürlük, yurttaşlık, egemenlik, iktidar, devlet, meşruiyet gibi kavramlar irdelenecek ve insan hakları bildirgelerinin incelenmesiyle sona erecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Siyaset Felsefesi nedir? Siyaset nedir? Demokrasi nedir?
2 Sokratik İroni ve Sokratik Yurttaşlık: Sokrates'in Yargılanması ve Ölümü Plato, Apology
3 Adalet Nedir? Plato, Republic (Books 1 & 2)
4 Kim yönetici olmalıdır? Plato, Republic (Books 3, 4)
5 Politikanın amacı nedir? Plato, Republic (Book 5)
6 Yurttaşlık nedir? Aristotle, Politics (Books I-III)
7 En iyi yönetim biçimi nedir? Aristotle, Politics (Books IV, VI, VII)
8 Ara Sınav - I
9 Yönetim Sanatı Machiavelli, Prince (Chapters I-XI)
10 Yönetim Sanatı Machiavelli, Prince (Chapters XII-XXVI)
11 Devletin kapsamı ne olmalıdır? Hobbes, Leviathan (Chapters XIII-XVI)
12 Devletin kapsamı ne olmalıdır? Hobbes, Leviathan (Chapters XVII-XXI)
13 Ara Sınav - II
14 Özgürlük nedir? Locke, Second Treatise of Government (Chapters 1-5, 7-10)
15 Özgürlük nedir? Locke, Second Treatise of Government (Chapters 11-14, 19)
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Required Texts

1. Plato, Apology

2. Plato, Republic (Books 1-6) (Cambridge University Press, 2000).

3. Aristotle, Politics (Book I; Book II, ch 1-5; Book III, ch 1-14; Book IV, ch 1-14; Book VI, ch 1-5; Book VII; Book VIII) (Cambridge University Press, 1996).

4. Machiavelli, Prince (Cambridge University Press, 1988).

5. Hobbes, Leviathan (Chapters XIII-XXI) (Cambridge University Press).

6. Locke, Second Treatise of Government (Chapters 1-5, 7-14, 19).

*All required texts are available at the University Bookstore, except Apology, Leviathan and Locke’s Second Treatise. A copy of these writings will be available for purchase at Ekonomik Kirtasiye. All required texts, including references below, are also available at the University Library.

References

1. David Boucher and Paul Kelly, Political Thinkers (Oxford Univerrsity Press, 2003).

 

Further Required Readings

1. Herman Melville, Billy Budd, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

2. The American Declaration of Independence (1776)

3. The French Declaration of the Rights of Man and Citizen (1789)

4. The Universal Declaration of Human Rights (1948)

Önerilen Okumalar/Materyaller

Diğer Kaynaklar

1. Janet Coleman, History of Political Thought (Blackwell, 2000). 

2. Iain Hampsher-Monk, AHistory of Modern Political Thought (Blackwell, 1992). 

3. Leo Strauss and Joseph Cropsey, History of Political PhilosophyUniversity of Chicago Press, 1987. 

4. David Miller, Janet Coleman, William Connolly and Alan Ryan (ed), The Blackwell Encyclopaedia of Political Thought (Blackwell, 1987)

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
36
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
20
40
Final Sınavı
1
16
16
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.