Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Diplomasi Tarihi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 204
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Uluslararası sistemdeki büyük güçlerin yükseliş ve çöküşlerini döngüsel bir sistemde açıklamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan barış anlaşmalarındaki revizyonizmi, 1815 Viyana ve 1919 Paris düzenleri ile karşılaştırarak eleştirebilir
  • Totaliter rejimlerin politik ve askeri yükselişini, Batı demokrasilerinin görece düşüşünü ve iki savaş arası dönemdeki “yatıştırma politikası” ile Milletler Cemiyeti’nin başarısızlığını açıklayabilir.
  • İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasını ve farklı dönemlerini inceleyebilir
  • İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupalı Büyük Güçler’in zayıflamasını, “Soğuk Savaş”ın ortaya çıkışını ve farklı dönemlerini ve iki süper gücün güçlerini ve büyük krizlerdeki küresel pozisyonlarını belirleyebilir.
  • 1980’lerdeki ekonomik ve askeri yarış sonunda Sovyetlerin Amerika karşısındaki çöküşünün nedenlerini, Soğuk Savaş’ın sona ermesini ve iki kutuplu uluslararası ilişkiler sistemini açıklayabilir
Ders Tanımı Siyasi Tarih uluslara, devletlere, siyasalara, karar alıcılara ve onların çağlar boyunca yaşadığı etkileşim ve anlaşmazlıklara odaklanır. Devletlerarası veya sınırlararası bir uluslararası ilişkiler çalışmasıdır ve tarihin en önemli biçimidir. Siyasi Tarih II dersi uluslararası ilişkilerde 1919-1991 dönemini kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders ve ders araçlarının tanıtımı
2 Paris Barış Konferansı, Paris Sözleşmesi’nin Eksiklikleri ve Almanya’nın 1920’lerdeki Durumu Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Preindustrial World” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 275-291. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 13-37.
3 1929 Büyük Buhranı ve Totaliter Rejimlerin ve Revizyonizmin Yükselişi Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Preindustrial World” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 291-320. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 38-45.
4 Milletler Cemiyeti’nin Ortak Güvenlik İlkesinin Başarısızlığı, Yatıştırmatırma Politikası, İspanya İç Savaşı, Çin-Japon Savaşı, Münih Antlaşması ve Yatıştırma Politikasının Çöküşü Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Preindustrial World” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 291-343. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 45-65.
5 İkinci Dünya Savaşı’nın Başlangıcı, Mihver Devletleri’nin Hızlı Zaferleri 1939-1942, Mihver Devletleri’nin Yorgunluğu, ABD Faktörü ve Müttefiklerin ezici gücü Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Industrial Era” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 333-357. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 101-169.
6 İkinci Dünya Savaşı Sonrası Antlaşmalar, İkikutuplu Dünyanın Ortaya Çıkışı, Avrupa’da Demir Perde, Soğuk Savaşın Başlangıcı, Kore Savaşı, Berlin Krizi Paul Kennedy, “Strategy and Economics, Today and Tomorrow” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 357-395. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 170-253.
7 Ara Sınav
8 Süper Güçler’in 1960’lardaki Rekabeti, Nükleer Savaş Tehdidi: Küba Füze Krizi; AET ve Bağlantısızlık Hareketi Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Industrial Era” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 395-413. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 253-295.
9 Süper Güçlerin Güç Dengesi ve Yumuşama Paul Kennedy, “Strategy and Economics, Today and Tomorrow” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 413-437. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 297-478.
10 Yumuşama Döneminin Sonu, İkinci Soğuk Savaş ve Doğu Bloku ve SSCB’nin Çöküşü Paul Kennedy, “Strategy and Economics, Today and Tomorrow” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 437-535. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 494-520.
11 Yumuşama Döneminin Sonu, İkinci Soğuk Savaş ve Doğu Bloku ve SSCB’nin Çöküşü Paul Kennedy, “Strategy and Economics, Today and Tomorrow” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 437-535. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 494-520.
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, Fontana Press (any edition).

Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, İmge Kitabevi Yayınları (any edition).


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

R.R. Palmer, Joel Colton, Lloyd Kramer, A History of the Modern World, McGraw Hill, New York (any edition)

Eric Hobsbawm, Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914-1991, London, 1994.

Derek Urwin, A Political History of Western Europe Since 1945, Longman, London, 1997 (the fifth edition).

Henry Kissinger, Diplomacy, Simon&Schuster, New York, 1994.

Robin George Collingwood, The Idea of History, Oxford University Press, Berkshire, 1994.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
27
27
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.