Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 390 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Amerikan Dış Politikası
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 390
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı Amerikan dış politikası hakkında tarihi ve teorik bir kavrayış sağlamaktır. Öğrenciler Amerikan dış politikasında tekrarlayan davranışları değerlendirebilecek ve Amerikan dış politikasının kapsamını kuramsal bir çerçevede analiz edebilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Amerikan dış politikasının tarihi gelişimini tartışabilecektir.
  • Amerikan dış politikasının yerel ve uluslararası kaynaklarını tanımlayabilecektir.
  • Amerikan dış politikasındaki güncel konuları tartışabilecektir.
  • Amerikan dış politikasının geleneklerini anlayabilecektir.
  • Amerikan dış politikasında karar alma sürecini tartışabilecektir.
Ders Tanımı Ders öğrencilere Amerikan dış politikasının tarihi gelişimini ve geleneklerini tanıtarak Amerikan dış politikasında güncel konu ve sorunlara odaklanmaktadır.Ayrıca bu derste öğrencilerin Amerikan dış politikası ile ilgili güncel bir konuda 2000-2500 kelimelik "politika belgesi" yazmaları gerekmektedir. Bu bir grup çalışması olup gruplar ve konular dönemin ilk haftalarında dersi veren öğretim üyesi tarafından dağıtılacaktır.Ders ile ilgili ek okuma ve duyurular Blogy'den takip edilebilir (http://blogy.ieu.edu.tr).

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Kaufman Ch 1
2 Amerikan Dış Politikasını Anlamak Kaufman Ch 1
3 Kuruluştan İkinci Dünya Savaşı'na Kaufman Ch 2 and Ch 3
4 Soğuk Savaş I Kaufman Ch 4
5 Soğuk Savaş II Kaufman Ch 4
6 Soğuk Savaş III Kaufman Ch 4
7 I. Ara Sınav
8 Soğuk Savaş Sonrası Kaufman Ch 5 and Ch 6
9 Amerikan Dış Politikasında Güncel Konular I Kaufman Ch 7
10 Amerikan Dış Politikasında Güncel Konular II Kaufman Ch 8
11 Amerikan Dış Politikası'nın Geleceği Ek okumalar daha sonra ilan edilecektir
12 Politika Metinlerinin Sunumu
13 Politika Metinlerinni Sunumu
14 II. Ara Sınav
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

A Concise History of U.S. Foreign Policy (3rd Edition) by Joyce P. Kaufman. I expect you to do the readings as well as follow newspapers (such as The New York Times and Washington Post) and magazines (such as Foreign Affairs, Foreign Policy, Economist, The National Interest etc.) about current issues in American foreign policy.


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller Suggested Readings I also suggest you to have a look at one or more of the following books on American Foreign Policy for relevant chapters if you need additional sources/readings for particular subjects (such as AFP during the Founding or Post-Cold War era etc.). They are all available in the library. Strategies of Containment: A Critical Appraisal of American National Security Policy during the Cold War by John Lewis Gaddis The Domestic Sources of American Foreign Policy: Insights and Evidence (6th Edition) edited by James M. McCormick Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the World by Walter Russell Mead American foreign policy in a new era by Robert Jervis American foreign policy since World War II by Steven Hook American foreign policy: the dynamics of choice in the 21st century by Bruce Jentleson US foreign policy by Michael Cox and Doug Stokes Notes: You have to present a policy brief on a contemporary issue in American foreign policy. It will be a group project. Your groups and issues will be assigned by lecturer in the first couple weeks of the semester. More information will be provided about policy briefs during the semester. Additional readings and announcement about the course will be done via Blackboard http://ieu.blackboard.com ACADEMIC HONESTY: Honesty and trust are the most fundamental pillars of learning and are necessary foundation for success and academic freedom in a university. Hence, any behavior that jeopardizes the learning environment by violating the rules of academic honesty will not be tolerated or condoned: Violations of academic honesty include but are not limited to: • Cheating or facilitating cheating • looking or attempting to look at another student's answers or allowing others to copy one's answers • copying other student’s in-class or take-home exam answers or letting others use take-home exam answers • using "cheat sheet," pre-programmed calculator if not allowed by the instructor • having someone else prepare the term project or homework or letting others use one’s homework/term project/paper • Assistance of another person in preparation of a tem paper/homework/project if not allowed by the instructor 3 • Taking an exam for another student • Purchasing term projects or homework or other assignments • Signing in place of another student using their name/signature/student id number • Plagiarism • showing the work of another as one's own • Not properly citing an earlier own work • Submitting the same homework/paper/term project in one more one course if not allowed by the instructor • Inaccurately or inadequately citing sources including those from the Internet Violations of academic honesty can result in disciplinary action, as stated in the "Student Disciplinary Rules and Regulation" of the University. http://www.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/13 and http://kariyer.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/81 By enrolling in the University, each student is assumed to have read the rules and regulations regarding academic dishonesty, and lack of knowledge of this policy is not an acceptable defense.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
9
5
45
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
21
21
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
169

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.