Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 309 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Örgütler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 309
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, uluslararası kapsamda dönüşen uluslarararası örgütlerin yapısını tanıtmayı amaçlamaktadır. Öncelikle, uluslararası örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü analiz etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, küresel problemleri çözmek için önemli rol oynayan Birleşmiş Milletler sistemi içindeki hükümet ve hükümet dışı örgütlere odaklanılacaktır. Ders, uluslararası örgüt türlerini tanımlayacak ve onların önemli özelliklerini kolektif ve insani güvenlik, insan hakları ve insani yardım, ticaret ve kalkınma ve çevresel koruma başlıkları altında inceleyecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası örgütlerin ortaya çıkış tarihi ile ilgili bilgi sahibi olabileceklerdir
  • Uluslararası örgütlerin, uluslararası ilişkiler kuramları kapsamındaki rolünü anlayabileceklerdir
  • Uluslararası örgütlerin işlevlerini uluslararası hukuk bakış açısından öğrenebileceklerdir
  • Birleşmiş Milletler sistemi içindeki uluslararası örgütlerin işlevlerini anlayabileceklerdir.
  • Kapsamları, işlevleri ve amaçları açısından farklı türdeki uluslararası örgütleri kıyaslamak ve karşılaştırmak.
Ders Tanımı Bu derste en önemli uluslararası örgütler tarihsel ve kuramsal bir bakış açısından açıklanacaktır. Ayrıca, uluslararası örgütlerin güvenlik, insan hakları ve insanı konular, kalkınma, ticaret ve çevre konularına yaptığı katkı incelenecektir. Öğrencilerden, (1) haftalık okumaları yapmaları, (2) dersteki tartışmalara katkıda bulunmaları ve sunum yapmaları, (3) derste verilen bilgileri ve akademik literatürdeki konuları analiz ederek içselleştirmeleri, ve (4) arasınav ve final sınavındaki sorulara uygun yanıtlar vermeleri beklenmektedir. Aşağıda, haftalık muhtemel konu ve kaynaklar listelenmiştir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Karns, Mingst and Stiles, 2015, Ch. 1 pp: 3-21 K.S. Pease, 2003, Ch.2, pp.19-38 Kelly-Kate S. Pease, International Organizations, Second Edition, pp. 1-5
2 Sınıflandırma ve Uluslararası Örgütler Teorileri Karns, Mingst and Stiles, 2015 Ch.2 pp: 43-72 K.S. Pease, 2003, Ch.3 pp.39-96
3 Uluslararası Örgütler Teorileri Karns, Mingst and Stiles, 2015 Ch.2 pp: 43-72 K.S. Pease, 2003, Ch.3 pp.39-96
4 BM-I Güvenlik: BM'nin Kökenleri ve Ortaya Çıkması Karns, Mingst and Stiles, 2015 Ch.4 pp: 109-160
5 BM-II Yapı ve organlar: GA, SC, Sekreterya, ECOSOC, ICJ Kelly-Kate S. Pease, 2003, Ch.2 and Ch.3 pp.97-127 Joshua S.Goldstein and Jon C.Pevehouse, International Relations, 10th Edition, (Pearson, 2014): 236-254; 256-259.
6 BM-III Barış ve Güvenliğin Korunması: Güvenlik Konseyi ve Vaka Çalışmaları Kelly-Kate S. Pease, 2003, Ch.2 and Ch.3 pp.97-127 Karns, Mingst and Stiles, 2015 Ch.7 pp: 279-352
7 Arasınav
8 Bölgesel Güvenlik: NATO, Tarihi ve Yapısı Kelly-Kate S.Pease, Ch.6, pp.128-154 Joshua S.Goldstein and Jon C.Pevehouse, International Relations, 10th Edition, (Pearson, 2014): 65-67.
9 Ekonomik Kurumlar ve Ticaret: WTO Kelly-Kate S.Pease, Ch.6, pp.155-176 Joshua S.Goldstein and Jon C.Pevehouse, International Relations, 10th Edition, (Pearson, 2014): 294-298.
10 Uluslararası Finans: IMF ve Dünya Bankası Kelly-Kate S.Pease, Ch.6, pp.177-207 Karns, Mingst and Stiles, 2015 Ch.8 pp: 379-424 Joshua S.Goldstein and Jon C.Pevehouse, International Relations, 10th Edition, (Pearson, 2014): 331-333.
11 İnsan Hakları ve İnsani Yardım Kelly-Kate S.Pease, Ch.6, pp.234-260 Joshua S.Goldstein and Jon C.Pevehouse, International Relations, 10th Edition, (Pearson, 2014): 264-274.
12 İnsan Hakları ve İnsani Müdahale (Koruma Sorumluluğu) Kelly-Kate S.Pease, Ch.6, pp.244-260 James Pattison, Humanitarian Intervention and Responsibility to Protect: Who should Intervene? (Oxford: Oxford University Press, 2010), Ch.1, pp.1-41
13 Çevre Kelly-Kate S.Pease, Ch.9, pp.208-233 Joshua S.Goldstein and Jon C.Pevehouse, International Relations, 10th Edition, (Pearson, 2014): 390-400.
14 Diğer Bölgesel Kuruluşlar- Küresel Yönetişimin Diğer Sivil Toplum Aktörleri Karns, Mingst and Stiles, 2015 Ch.5 pp: 161-238 Karns, Mingst and Stiles, 2015 Ch.6 pp: 239-278
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Karns, M. P. Mingst, K. A. and Stiles, K. 2010. International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance. (2nd ed.) London: Lynne Rienner Publishers.

Pease, K.S. 2019. International Organizations: Perspectives on Global Governance. (6th ed.) NY: Routledge

James Pattison, Humanitarian Intervention and Responsibility to Protect: Who should Intervene?  (Oxford: Oxford University Press, 2010)

Joshua S.Goldstein and Jon C.Pevehouse, International Relations, 10th Edition, (Pearson, 2014)

 

*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

Önerilen Okumalar/Materyaller
Ulusal ve uluslararası basında yayınlanan haberler ve ilgili uluslararası kuruluşların kurumsal web sayfaları.​

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
3
6
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
7
7
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
143

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.