PSIR 309 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Örgütler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 309
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, uluslararası kapsamda dönüşen uluslarararası örgütlerin yapısını tanıtmayı amaçlamaktadır. Öncelikle, uluslararası örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü analiz etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, küresel problemleri çözmek için önemli rol oynayan Birleşmiş Milletler sistemi içindeki hükümet ve hükümet dışı örgütlere odaklanılacaktır. Ders, uluslararası örgüt türlerini tanımlayacak ve onların önemli özelliklerini kolektif ve insani güvenlik, insan hakları ve insani yardım, ticaret ve kalkınma ve çevresel koruma başlıkları altında inceleyecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Uluslararası örgütlerin ortaya çıkış tarihi ile ilgili bilgi sahibi olabileceklerdir
 • Uluslararası örgütlerin, uluslararası ilişkiler kuramları kapsamındaki rolünü anlayabileceklerdir
 • Uluslararası örgütlerin işlevlerini uluslararası hukuk bakış açısından öğrenebileceklerdir
 • Birleşmiş Milletler sistemi içindeki uluslararası örgütlerin işlevlerini anlayabileceklerdir.
 • Uluslararası örgütlerin güvenlik, insan hakları, kalkınma, ticaret ve çevre konularındaki rollerini analiz edebileceklerdir
Ders Tanımı Bu derste en önemli uluslararası örgütler tarihsel ve kuramsal bir bakış açısından açıklanacaktır. Ayrıca, uluslararası örgütlerin güvenlik, insan hakları ve insanı konular, kalkınma, ticaret ve çevre konularına yaptığı katkı incelenecektir. Öğrencilerden, (1) haftalık okumaları yapmaları, (2) dersteki tartışmalara katkıda bulunmaları ve sunum yapmaları, (3) derste verilen bilgileri ve akademik literatürdeki konuları analiz ederek içselleştirmeleri, ve (4) arasınav ve final sınavındaki sorulara uygun yanıtlar vermeleri beklenmektedir. Aşağıda, haftalık muhtemel konu ve kaynaklar listelenmiştir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş - Syllabus tanıtımı ve açıklanması. Syllabus ve ders kaynakçası - Öğretim üyesinin sunumu.
2 Küresel komünite - Tarihsel arkaplan Akira Iriye, 2002, Global Community: The Role of International Organizations in the Making of the Contemporary World, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, Chapters 1, 2, 3.
3 Küresel komünite - Tarihsel arkaplan Akira Iriye, 2002, Global Community: The Role of International Organizations in the Making of the Contemporary World, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, Chapters 1, 2, 3.
4 Rejimler ve kurumlar J. Samuel Barkin, 2006, International Organization: Theories and Institutions, New York, Palgrave Macmillan, Chapter 3. J. Samuel Barkin, 2013, International Organization: Theories and Institutions, New York, Palgrave Macmillan, Chapter 3. Kelly-Kate S. Pease, 2003, International Organizations: Perspectives on Governance in the Twenty-First Century, Second Edition, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
5 Birleşmiş Milletler (BM) ve Sistemi J. Samuel Barkin, 2013, International Organization: Theories and Institutions, Second Edition, New York, Palgrave Macmillan, Chapter 5. Kelly-Kate S. Pease, 2003, International Organizations: Perspectives on Governance in the Twenty-First Century, Second Edition, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
6 Kolektif ve İnsani Güvenlik J. Samuel Barkin, 2013, International Organization: Theories and Institutions, Second Edition, New York, Palgrave Macmillan, Chapters 6 and 7. Kelly-Kate S. Pease, 2003, International Organizations: Perspectives on Governance in the Twenty-First Century, Second Edition, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
7 İnsan Hakları ve İnsani Yardım J. Samuel Barkin, 2013, International Organization: Theories and Institutions, Second Edition, New York, Palgrave Macmillan, Chapter 8. Kelly-Kate S. Pease, 2003, International Organizations: Perspectives on Governance in the Twenty-First Century, Second Edition, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
8 Ticaret ve Kalkınma J. Samuel Barkin, 2006, International Organizations, Theories and Institutions, New York: Palgrave-MacMillan, Chapters 8 and 9. Kelly-Kate S. Pease, 2003, International Organizations: Perspectives on Governance in the Twenty-First Century, Second Edition, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. Guy Fiti Sinclair, 2017, To Reform the World: International Organizations and the Making of Modern States, Oxford: Oxford University Press, Part III.
9 Arasınav
10 Çevresel Koruma J. Samuel Barkin, 2013, International Organization: Theories and Institutions, Second Edition, New York, Palgrave Macmillan, Chapter 12. Kelly-Kate S. Pease, 2003, International Organizations: Perspectives on Governance in the Twenty-First Century, Second Edition, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
11 Avrupa Birliği Charlotte Bretherton and John Vogler, 2006, The European Union as a global actor, New York: Routledge. Knud Erik Jørgensen (ed.), 2009, The European Union and International Organizations, New York: Routledge.
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
 • Akira Iriye, 2002, Global Community: The Role of International Organizations in the Making of the Contemporary World, Berkeley and Los Angeles, University of California Press. ISBN-13: 9780520231276.
 • Charlotte Bretherton and John Vogler, 2006, The European Union as a global actor, New York: Routledge. ISBN-13: 9780415282444.
 • J. Samuel Barkin, International Organizations, Theories and Institutions, New York: Palgrave-MacMillan, 2013 ISBN-13: 9781137356734.
 • Kelly-Kate S. Pease, International Organizations, Fifth Edition, USA: Pearson Education, 2012. ISBN-13: 978-0205075874.
 • Kelly-Kate S. Pease, International Organizations: Perspectives on Governance in the Twenty-First Century , Second Edition, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2003. ISBN-13: 978-0132285339.
 • Knud Erik Jørgensen (ed.), 2009, The European Union and International Organizations, New York: Routledge. ISBN-13: 978-0415599535. 
 •  
 •  
Önerilen Okumalar/Materyaller
İlgili uluslararası örgütlerin (Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, NATO, AGİT, Avrupa Konseyi, Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Yeşil Barış gibi) resmi internet siteleri. Öğretim üyesinin sunumları, öğrenci sunumları.


 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
30
Final Sınavı
1
30
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest