PSIR 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Diplomasi Tarihi I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 203
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Uluslararası sistemdeki büyük güçlerin yükseliş ve çöküşlerini döngüsel bir sistemde açıklamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Aydınlanma çağının başlarında Avrupa’nın askeri güç ve deniz gücü olarak yükselişinin kökenleri ve nedenleri ile Avrupalı denizaşırı kolonyal imparatorlukların doğuşunu açılklayabilir.
  • Habsburg İspanyası, Bourbon ve sonrasındaki Napolyon Fransası, Victoria dönemi Britanyası ve Wilhelm Almanyası gibi Avrupalı Tarihi Büyük Güçlerin güçlü ve zayıf yanlarını belirleyebilir.
  • Büyük aktörlerin askeri, endüstriyel ve finansal güçlerini karşılaştırabilir.
  • Uluslararası İlişkilerde gücün göreliliğini değerlendirebilir.
  • Uluslararası İlişkiler tarihindeki finansal, askeri ve diplomatik “devrimler” ile Orta ve Batı Avrupa’da seküler ‘realpolitik’in ve ulus-devletlerin yükselen gücünün tarihsel gelişimini belirleyebilir ve inceleyebilir.
  • Avrupalı ulusların yüksek maliyetli savaşları finance etmekteki başarısının nedenleri ile ‘modern’ ve ‘küresel’ bir finans sisteminin ortaya çıkışını açıklayabilir.
Ders Tanımı Siyasi Tarih uluslara, devletlere, siyasalara, karar alıcılara ve onların çağlar boyunca yaşadığı etkileşim ve anlaşmazlıklara odaklanır. Devletlerarası veya sınırlararası bir uluslararası ilişkiler çalışmasıdır ve tarihin en önemli biçimidir. PSIR 203 Siyasi Tarih I dersi uluslararası ilişkilerde 1492-1918 dönemini kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders ve ders araçlarının tanıtımı/Avrupa'nın Kara ve Deniz Gücü Yükselişi Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Pre-industrial World” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 3-30. Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, pp. 51-70.
2 Habsburg Hanedanının Avrupa'ya Hükmetme Çabası, 30 Yıl Savaşları ve Askeri Devrim Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Preindustrial World” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 31-72. Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, pp. 70-74.
3 Westphalia Düzeni, Finansal Devrim ve Fransa Krallığı'nın Yükselişi Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Preindustrial World” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 73-100. Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, pp. 74-77.
4 İspanya ve Avusturya Veraset Savaşları, Fransız-İngiliz Küresel Mücadelesi ve Yedi Yıl Savaşları Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Preindustrial World” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 100-115. Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, pp. 77-109.
5 Arasınav I
6 Amerikan Bağımsızlık Savaşı, Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşları Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Preindustrial World” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 115-142. Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, pp. 110-128
7 Viyana Kongresi, Sanayi Devrimi ve Avrupa'da 1830 ve 1848 Devrimleri Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Industrial Era” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 143-169. Norman Rich, “Peacemaking 1814-1815” and “Peacekeeping 1815-1823: The Concert of Europe” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 1-43. Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, pp. 128-143.
8 Kırım Savaşı ve Amerikan İç Savaşı Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Industrial Era” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 170-193. Norman Rich, “The Crimean War” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 101-121. Norman Rich, “The Great Powers and the American Civil War” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 147-164.
9 İtalyan ve Alman Birleşmeleri Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Industrial Era” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 182-193. Norman Rich, “The Unification of Italy” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 123-144. Norman Rich, “The Unification of Germany” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 184-215. Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, pp. 159-165.
10 Arasınav II
11 İttifaklar Sistemi, Emperyal Çatışmalar, Üçlü İtilafa karşı Üçlü İttifak Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Industrial Era” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 194-249. Norman Rich, “The Breakdown of Bismarck’s Alliance System” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 251-262. Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, pp. 171-210.
12 Birinci Dünya Savaşı I: Merkez Güçlerinin Çabuk Zafer Çabaları Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Industrial Era” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 250-264. Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, pp. 259-279. Norman Rich, “Confrontational Diplomacy” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 408-420. Norman Rich, “The Coming of World War I” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 440-461.
13 Birinci Dünya Savaşı II: Rus Devrimi, ABD'nin Savaşa Girmesi ve İtilafın Zaferi Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Industrial Era” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 264-274. Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, pp. 279-285.
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Ders programında belirtilen kitap bölümleri.
Önerilen Okumalar/Materyaller Tavsiye edilen okumalar (ulusal ve uluslararası yayınlanmış siyasi tarih kitapları)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
25
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest