Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Diplomasi Tarihi I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 203
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Uluslararası sistemdeki büyük güçlerin yükseliş ve çöküşlerini döngüsel bir sistemde incelemek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Aydınlanma çağının başlarında Avrupa’nın askeri güç ve deniz gücü olarak yükselişinin kökenleri ve nedenleri ile Avrupalı denizaşırı kolonyal imparatorlukların doğuşunu betimleyebilir.
  • Habsburg İspanyası, Bourbon ve sonrasındaki Napolyon Fransası, Victoria dönemi Britanyası ve Wilhelm Almanyası gibi Avrupalı Tarihi Büyük Güçlerin güçlü ve zayıf yanlarını belirleyebilir.
  • Büyük aktörlerin askeri, endüstriyel ve finansal güçlerini karşılaştırabilir.
  • Uluslararası İlişkilerde gücün göreliliğini değerlendirebilir.
  • Uluslararası İlişkiler tarihindeki finansal, askeri ve diplomatik “devrimler” ile Orta ve Batı Avrupa’da seküler ‘realpolitik’in ve ulus-devletlerin yükselen gücünün tarihsel gelişimini belirleyebilir ve inceleyebilir.
  • Avrupalı ulusların yüksek maliyetli savaşları finance etmekteki başarısının nedenleri ile ‘modern’ ve ‘küresel’ bir finans sisteminin ortaya çıkışını tartışabilir.
Ders Tanımı Siyasi Tarih uluslara, devletlere, siyasalara, karar alıcılara ve onların çağlar boyunca yaşadığı etkileşim ve anlaşmazlıklara odaklanır. Devletlerarası veya sınırlararası bir uluslararası ilişkiler çalışmasıdır ve tarihin en önemli biçimidir. PSIR 203 Siyasi Tarih I dersi uluslararası ilişkilerde 1492-1918 dönemini kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders ve ders araçlarının tanıtımı
2 Avrupa'nın Yükselişi Kennedy, 1989, pp. 3-30 Sander, 2012, pp. 51-70.
3 Habsburg Hanedanının Hegemonya Olma Hamlesi ve 30 Yıl Savaşları ve Askeri Devrim Kennedy, 1989, pp. 31-72 Sander, 2012, pp. 70-74 Kissinger, 1994, pp: 56-65.
4 Westphalia Düzeni, Finansal Devrim ve Fransa Krallığı'nın Yükselişi Kennedy, 1989, pp. 73-100 Sander, 2012, pp. 74-77.
5 İspanya ve Avusturya Veraset Savaşları, Fransız-İngiliz Küresel Mücadelesi ve Yedi Yıl Savaşları Kennedy, 1989, pp. 100-115 Sander, 2012, pp. 77-109.
6 Amerikan Bağımsızlık Savaşı, Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşları Kennedy, 1989, pp. 115-142 Kramer, Palmer and Colton, 2020, Chapter 9 Sander, 2012, pp. 110-128.
7 Arasınav
8 Viyana Kongresi; Sanayi Devrimi; 1830 ve 1848 Devrimleri Kennedy, 1989, pp. 143-158 and pp. 170-177 Kissinger, 1994, pp. 78-102.
9 İtalyan ve Alman Birleşmeleri; İttifaklar Sistemi, Emperyal Çatışmalar, Üçlü İtilafa karşı Üçlü İttifak Kennedy, 1989, pp. 182-249 Sander, 2012, pp. 159-210.
10 Birinci Dünya Savaşı: Merkez Güçlerinin Çabuk Zafer Çabaları Kennedy, 1989, pp. 250-274 Sander, 2012, pp. 259-285 Kramer, Palmer and Colton, 2020, Chapter 17.
11 Rus Devrimi, ABD'nin Savaşa Girmesi ve İtilafın Zaferi Kennedy, 1989, pp. 250-274 Sander, 2012, pp. 259-285 Kramer, Palmer and Colton, 2020, Chapter 17.
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
  • Kennedy, Paul. 1989. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. London: Unwin Hyman
  • Kramer, Llyod., Palmer R. R. and Colton, Joel. 2020. A History of Europe in the Modern World. New York: McGraw-Hill.
  • Kissinger, Henry. 1994. Diplomacy. New York: Simon & Schuster.
  • Oral Sander. 2012. Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e. İmge Kitabevi.


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

Norman Rich, Great Power Diplomacy, 1814-1914, McGraw-Hill, New York, 1992.

Robin George Collingwood, The Idea of History, Oxford University Press, Berkshire, 1994.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
-
-
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
-
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
148

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.