Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 480 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Cinsiyet Politikaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 480
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri toplumsal cinsiyetin temel kavramlarıyla tanıştırmaktır. Kadınların siyasi yaşamdan uzaklaştırılmaları ve kadınlara ekonomik hayatta marjinal rollerin verilmesi cinsiyeti akademik tartışmaların merkezine oturtmuştur. Bu ders cinsel eşitsizlik, ataerkil toplum ve kadınlaron siyasal temsili gibi konuları tartışmaya açacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • cinsiyet ile toplumsal cinsiyet arasındaki farkı anlayabilirler.
  • toplumsal cinsiyetin neden sosyal bir yapı olduğunu açıklayabilirler
  • toplumsal cinsiyetin küresel yönetişim içindeki yerini kavrayabilirler
  • toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü ve siyasi temsili açıklayabilirler
  • toplumsal cinsiyet ve devlet arasındaki ilişkiyi analiz edebilirler
  • birinci, ikinci ve üçüncü dalga feminizmi arasında karşılaştırma yapabilirler
  • Birleşmiş Milletler'in cinsiyet eşitliğine olan katkısını analiz edebilirler
Ders Tanımı Bu ders, temel araştırma nesnesi olarak ulusu odağına almak suretiyle, ulusinşasının farklı boyutlarını ve ulusal aidiyet (yurttaşlık) sorunlarını küresel bağlamda ve sınıf, toplumsal cinsiyet, etnisite ve ırk gibi kavramlarla ilişkisi içinde incelemektedir. Ders okumaları, ulusal aidiyet ve toplumsal cinsiyet sorunlarının karmaşıklığı düşünülerek karşılaştırmalı bir anlayış çerçevesinde tasarlanmıştır. Ders, ayrıca, cinsiyet ile bağlantılı ulusal kimliklerin popüler müzikten roman, mimari, sanat, sinema ve kitlesel kültüre uzanan çeşitli ortaya konuş biçimlerini ve temsillerini de kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Kavramsal Çerçeve Lorber, Part I, Producing Gender, Chapters 1 & 4
3 Günlük Hayatta Cinsiyet Lorber Part II, Gender in Practice, Chapters 6 & 9
4 Cinsiyet Politikaları Lorber Part III, The Politics of Gender, Chapters 10 & 11
5 Cinsiyet ve Küresel Yönetişim Meyer and Prugl, Chapter 1 Gender Politics and Global Governance
6 Cinsiyet ve Devlet Gender and the State – R.W. Connell, Citizenship and Gender – Ruth Lister
7 Feminist Hareket Meyer and Prugl, Chapter 6 Nongovernmental Organizations: An Alternative Power Base for Women? (Irene Tinker) Meyer and Prugl, Chapter 17 Of Roots, Leaves, and Trees: Gender, Social Movements, and Global Governance (Deborah Stienstra)
8 Feminist Hareket II Meyer and Prugl, Chapter 8 International Women’s Activism and the 1994 Cairo Population Conference (Amy J. Higer), Meyer and Prugl, Chapter 11 The United Nations Women’s Conferences and Feminist Politics (Lois A. West)
9 Arasınav
10 İnsan Hakları Olarak Kadın Hakları Meyer and Prugl, Chapter 9 Shaping the Human Rights Agenda: The Case of Violence Against Women (Jutta Joachim), Meyer and Prugl, Chapter 10 Realizing Women’s Human Rights: Nongovernmental Organizations and the United Nations Treaty Bodies (Alice M. Miler)
11 Ekonomide Kadın Meyer and Prugl, Chapter 12 What Is a Worker? Gender, Global Restructuring, and the ILO Convention on Homework (Elisabeth Prugl), Meyer and Prugl, Chapter 13 Women in the Neoliberal “Frame” (Anne Sisson Runyan) nge
12 Cinsiyet ve İslam Moghadam, Chapter 3 Modernizing Women, Reforms, Revolutions, and the Woman Question, Zurayk and Saadeh, Women as Mobilizers of Human Resources in Arab Countries, Mernissi, Muslim Women and Fundamentalism
13 Türkiye'de Cinsiyet Hollows and Moseley, Ch. 3The Feminist in the Kitchen: Martha, Martha and Nigella Hollows and Moseley, Ch. 5 ‘Ally McBeal’, ‘Sex and the City’ and the Tragic Success of Feminism
14 Popüler Kültürde Feminizm Marshall, Ideology, Progress and Dialogue: A Comparison of Feminist and Islamist Women’s Approaches to the Issue of Head Covering and Work in Turkey, Kagitcibasi, Status of Women in Turkey: A CrossCultural Perspective
15 Sonuç ve Tartışma
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Okuma materyallerinin sunumları

 


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller ACADEMIC HONESTY: Honesty and trust are the most fundamental pillars of learning and are necessary foundation for success and academic freedom in a university. Hence, any behavior that jeopardizes the learning environment by violating the rules of academic honesty will not be tolerated or condoned. Violations of academic honesty include but are not limited to: *Cheating or facilitating cheating *looking or attempting to look at another student's answers or allowing others to copy one's answers *copying other student’s in-class or take-home exam answers or letting others use take-home exam answers *using "cheat sheet", pre-programmed calculator if not allowed by the instructor *having someone else prepare the term project or homework or letting others use one’s homework/term project/paper *Assistance of another person in preparation of a term paper/homework/project if not allowed by the instructor *Taking an exam for another student *Purchasing term projects or homework or other assignments *Signing in place of another student using their name/signature/student id number *Plagiarism *Showing the work of another as one's own *Not properly citing an earlier own work *Submitting the same homework/paper/term project in one more one course if not allowed by the instructor *Inaccurately or inadequately citing sources including those from the Internet. Violations of academic honesty can result in disciplinary action, as stated in the "Student Disciplinary Rules and Regulation" of the University. http://www.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/13 and http://kariyer.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/81\ By enrolling in the University, each student is assumed to have read the rules and regulations regarding academic dishonesty, and lack of knowledge of this policy is not an acceptable defense.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
17
17
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
17
17
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
169

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.