PSIR 444 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sinema Yoluyla Uluslararası İlişkiler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 444
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı uluslararası sistemin doğası, yapısı, işleyişi ve dönüşümünü göz önünde bulundurarak öğrencilere Uluslararası İlişkilerin güncel bazı konuları, olguları ve sorunlarını tanıtmaktır. İşlenen konuların öğrencilere görsel olarak sunulmasında sinema filmlerinden yararlanılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; Uluslararası ilişkilerin temel niteliği ve güncel bazı konularını kavrayacaktır.
  • Uluslararası ilişkilerin farklı konularını nesnel ve eleştirel bakış açısıyla irdeleyecektir.
  • Uluslararası ilişkilerin farklı konuları arasında bağıntı ve ilişkiler kurabilecektir.
  • Yakın tarihteki önemli olay ve gelişmelerin uluslararası ilişkiler üzerindeki etki ve yansımalarını irdeleyebilecektir.
  • Önde gelen uluslararası oyuncuların çeşitli uluslararası konulara yönelik bakış açıları ve politikalarını tartışabilecektir.
  • Uluslararası camianın önümüzdeki yıllarda karşılaşması olası yeni sorunlar hakkında öngörülerde bulunabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, uluslararası siyasetin belli başlı konuları ve sorunlarını sinema filmleri üzerinden ve filmlere referansla tartışılacaktır. Uluslararası ilişkilerin güncel temalarının sınıfta irdelenmesinde, öğrencilerin derse gelmeden önce seyretmeleri istenecek sinema filmlerinden istifade edilecektir. Kitle imha silahları, teknolojik savaş, silah ticareti, siber savaş, terörizm gibi günümüz uluslararası siyasetini meşgul eden konulara öncelik tanınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin amaçları, içeriği, metodolojisi, lojistik hususlar Dersin sunulması ve gözden geçirilmesi.
2 Uluslararası İlişkilerde Geleneksel ve İnşacılık paradigmaları Filmler: The Lord of the Flies (1990), Wag the Dog (1996). Okuma: Edward Smith, “Realism and Liberalism” in Hough et.al. International Security Studies – Theory and Practice, Routledge, 2015.
3 Soğuk Savaş perspektifinde iki kutuplu, tek kutuplu, çok kutuplu sistemler Filmler: Charlie Wilson’s War (2007), The Fog of War (2003). Okuma:Stephen M. Walt, “I Knew the Cold War”, Foreign Policy, 12 March 2018.
4 Kitle İmha Silahları Filmler: Hiroshima (2006), Thirteen Days (2000). Okuma: Melissa Gillis, Disarmament – A Basic Guide, 3rd ed., p.17-27, 39-49.
5 Teknolojik savaş Filmler: Good Kill (2014); Intimate Enemies (2007). Okuma: Chapter-5, “The Changing Face of Conflict” of Peter S. Browning, International Security – A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2013.
6 Silah ticareti ve silahlanmanın kontrolü Filmler: Lord of War (2005); Dealing and Wheeling in Small Arms (2007). Okuma: Bruce Pillbeam, “The international arms trade in conventional weapons” in Hough et.al. Chapter 16.
7 İnternet ve siber devrimin etkileri Filmler: The Defenders (2018); Zero Days (2016). Okuma: Michele Flournoy and MichealSulmeyer, “Battlefield Internet”, Foreign Affairs, 14 August 2018.
8 Ara Sınav
9 Terörizm Filmler: Traitor (2008), The Gatekeepers (2012). Okuma: “The Politics of fear and control"in Browning, Chapter 9.
10 “Yeni Savaş” kavramı ve çökmüşdevletler Filmler: Beasts of No Nation (2015); Hotel Rwanda (2004). Okuma: Bruce Pillbeam, “New wars, globalization and failed states” in Hough et.al, Chapter 8.
11 R2P, dış müdahale, barışı koruma Filmler: Siege at Jadotville (2016); No Man’s Land (2001). Okuma: Bruce Pillbeam, “United Nations and Responsibility to Protect”, in Hough et.al. Chapter 20.
12 Gelişmemişlik ve insani güvenlik Filmler:Kandahar (2001); Tambien La Lluvia (2010). Okuma: “Human security and development” in Browning, Chapter 6.
13 Uluslararası Perspektifte Çevre Sorunları Filmler: Before the Flood (2016), An Inconvenient Truth (2006). Okuma:Keith Johnson, “The Meltdown of the Global Order”, Foreign Policy, 23 July 2015.
14 Uluslararası ilişkilerin geleceği Filmler: Splice (2009); I, Robot (2004). Okuma: Stephen M. Walt, “What Will 2050 Look Like?”, Foreign Policy, 12 May 2015.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Dersin kitabı bulunmamakta, onun yerine öğrencilerin her hafta eğitmen tarafından belirlenen sinema filmlerini seyretmeleri ve önerilen okumaları yapmaları beklenmektedir. Bu amaçla eğitmen tarafından dönem başında ilan edilecek ve dönem içerisinde tadil edilebilecek filmlerin ve okuma materyalinin listesi “Haftalık Konular” altında verilmiştir.

Önerilen Okumalar/Materyaller

İlave görsel ve basılı materyal dönem içerisinde önerilebilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
16
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
22
Final Sınavı
1
22
    Toplam
156

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest