Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 444 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sinema Yoluyla Uluslararası İlişkiler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 444
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı uluslararası sistemin doğası, yapısı, işleyişi ve dönüşümünü göz önünde bulundurarak öğrencilere Uluslararası İlişkilerin güncel bazı konuları, olguları ve sorunlarını tanıtmaktır. İşlenen konuların öğrencilere görsel olarak sunulmasında sinema filmlerinden yararlanılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası ilişkilerin niteliği ve güncel bazı konularını kavrayacaktır.
  • Uluslararası ilişkilerin farklı konularını nesnel ve eleştirel bakış açısıyla irdeleyebilecektir.
  • Uluslararası ilişkilerin farklı konuları arasında bağıntı ve ilişkiler kurabilecektir.
  • Yakın tarihteki önemli olay ve gelişmelerin uluslararası ilişkiler üzerindeki etki ve yansımalarını irdeleyebilecektir.
  • Önde gelen uluslararası oyuncuların çeşitli uluslararası konulara yönelik bakış açıları ve politikalarını tartışabilecektir.
  • Uluslararası camianın önümüzdeki yıllarda karşılaşması olası yeni sorunlar hakkında öngörülerde bulunabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, uluslararası siyasetin belli başlı konuları ve sorunlarını sinema filmleri üzerinden ve filmlere referansla tartışılacaktır. Uluslararası ilişkilerin güncel temalarının sınıfta irdelenmesinde, öğrencilerin derse gelmeden önce seyretmeleri istenecek sinema filmlerinden istifade edilecektir. Küresel ısınma, nüfus hareketleri ve göç, başarısız devletler ve yeni savaş olgusu, kitle imha silahları, teknolojik savaş, siber tehditler ve terörizm gibi günümüz uluslararası siyasetini meşgul eden konulara öncelik tanınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin amaçları, içeriği, metodolojisi, lojistik hususlar. Uluslararası İlişkilerin anlamı ve kapsamı Ders içeriğinin ve Uluslararası İlişkilerin (Uİ) gözden geçirilmesi.
2 Realist paradigma The Lord of the Flies (1963). Okuma: Cynthia Weber, “International Relations Theory, New York: Routledge, 2010, Chapter 2.
3 Liberal paradigma Independence Day (1996) Okuma:Alexander Cooley and Daniel H. Nexon, “The Illiberal Tide,” 26 March 2021.
4 Birleşmiş Milletler, Koruma Sorumluluğu, Barışı Koruma Siege of Jadotville (2016). Okuma: Bruce Pillbeam, “United Nations and Responsibility to Protect”, in Hough et.al., Chapter 20.
5 Uluslararası İlişkilerde Çevre Sorunları Before the Flood (2016). Okuma:Joshua Busby, “Warming World,” Foreign Affairs, 14 June 2018.
6 Yeni Savaş ve başarısız devletler Beasts of No Nation (2015) Önerilen okuma: Bruce Pillbeam, “New wars, globalization and failed states” in Hough et.al, Chapter 8.
7 İnsani güvenlik, nüfus hareketleri Adu (2020). Okuma: Chapters 6 and 8 in Christopher S. Browning, International Security – A Very Short Introduction, Oxford UP, 2013.
8 Ara Sınav
9 Teknolojik savaş A Good Kill (2014) Okuma: Chapter-5, “The Changing Face of Conflict” in Browning, International Security; Neta C. Crawford, “Afghanistan’s Rising Civilian Deaths Toll Due to Air Strikes, 2017-2020,” Costs of War, 2021.
10 Soğuk Savaş; iki kutuplu ve çok kutuplu Dünya düzeni Thirteen Days (2000). Okuma: Stephen M. Walt, “I Knew the Cold War”, Foreign Policy, 12 March 2018.
11 Kitle İmha Silahları The Sum of All Fears (2002). Okuma: Melissa Gillis, Disarmament – A Basic Guide, 3rd ed., United Nations, pp.17-27, 39-49.
12 Terörizm Traitor (2008). Okuma: Robert Malley and Jon Finer, “The Long Shadow of 9/11,” Foreign Affairs, 14 June 2018.
13 Siber tehditler [Dönem ödevlerinin teslim edilmesi] Zer0Day (2016). Okuma: Sydney J. Freedberg and Theresa Hitchens, “Calling SolarWinds Hack Act of War Just Makes It Worse,” Breaking Defense, 21 December 2020; Michele Flournoy and Micheal Sulmeyer, “Battlefield Internet”, Foreign Affairs, 14 August 2018.
14 Uluslararası İlişkilerin geleceğine ilişkin düşünceler Gattaca (1997). Okuma: Espen Barth Eide, et.al.,”10 trends for the future of warfare,” World Economic Forum, 3 November 2016; Loren Thompson, “Gene Wars,” Forbes, 29 January 2016.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Dersin belirli bir kitabı bulunmamakta, onun yerine öğrencilerin her hafta belirlenen filmleri ve belgeselleri dersin oturumlarına girmeden evvel seyretmeleri beklenmektedir. Belirlenen filmlerin taslak listesi, bu izlencenin Haftalık Konular ve Hazırlık bölümünde verilmiş olup, nihai olmayan bu liste filmlerin çevrimiçi erişilebilrliğindeki değişikliklere bağlı olarak dönem süresince güncellenebilecektir. Dolayısıyla, öğrencilerin dersin Blackboard hesabını her hafta ziyaret ederek muhtemel güncellemeleri ve talimatları kontrol etmeleri gerekmektedir. Derste kullanılacak film ve belgesellerin tamamı internet üzerinden görüntü paylaşım platformlarından (youtube, Netflix, itunes, vb) seyredilebilir nitelikte olacaktır. Bu paylaşım platformlarından bazılarına erişim için talep edilebilen üyellik, abonelik veya ücretlerin sorumluluğu ise öğrencilere aittir.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Önerilen yazılı materyalin tamamı öğrencilerce dersin Blackboard hesabında erişime açık olacak ve indirilebilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
18
18
Final Sınavı
1
22
22
    Toplam
167

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.