PSIR 400 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çatışma Çözümlemesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 400
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı uluslararası çatışma çözümlemesini anlamaktır. Ders uluslararası çatışma yönetimi ve çözümlemesi hakkındaki kuramsal ve ampirik literatüre yoğunlaşacaktır. Öğrencilerin uluslararası etnik, dini ve askeri çatışmaları analiz etmek için gerekli kuramsal arkaplanla donatılması ve konuyla ilgili özgün araştırmalar yapmaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • etnik ve dini grupların veya devletlerin neden savaştığını anlayabilecektir.
  • çatışma çözümlemesinin farklı yöntemlerini tanımlayabilecektir.
  • kriz anlaşmalarının amaçlarını tartışabilecektir.
  • farklı siyasi sistemlerin çatışma çözümleme sürecini nasıl etkilediğini betimleyebilecektir.
  • çatışma çözümlemesinde rol alan uluslararası ve yerel aktörleri tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Ders kitlelerin ve devletlerin birbirleriyle neden savaştıkları ve küresel ve yerel aktörlerin bu çatışmaları nasıl çözümlediğine yoğunlaşacaktır. Ders ayrıca askeri olmayan çatışmaları ve bunları çözme yöntemlerini de vurgulayacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Çatışma Çözümlenmesini Anlamak / Silahlı Çatışmalar ve Barış Anlaşmaları Peter Wallensteen, Understanding Conflict Resolution: War Peace and the Global System, SAGE Publications, London, 2002. pp. 312/331.
3 Çatışma Çözümlenmesine Yaklaşım Wallensteen, pp.33/60.
4 Çatışma Çözümlenmesini İnceleme Wallensteen, pp.61/86.
5 Arasınav I
6 Devletlerarası Çatışmaların Çözümlenmesi Wallensteen, pp.87/130.
7 İç savaşlarda Çatışma Çözümlenmesi Wallensteen, pp. 131/162.
8 Devlet Oluşumu Çatışmalarının Çözümlenmesi Wallensteen, pp. 163/202.
9 Çatışma Güçlükleri ve Çatışma Çözümlenmesi Wallensteen, pp. 203/230.
10 Arasınav II
11 Çatışma Çözümlenmesinde BM Wallensteen pp. 231/262.
12 Çatışma Çözümlenmesinde Uluslararası Topluluklar Wallensteen pp. 263/296.
13 Vaka Analizi Film Analizi / Hotel Rwanda
14 Belgesel Film Analizi / Twelve Angry Man
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı Peter Wallensteen, Understanding Conflict Resolution: War Peace and the Global System, SAGE Publications, London, 2002.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
20
Final Sınavı
1
30
    Toplam
154

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest