Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 400 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çatışma Çözümlemesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 400
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, çatışmaların çözümü etrafında dönen karmaşık dinamikleri anlamaktır. Ders, çatışma yönetimi ve çözümünde teorik ve ampirik literatüre odaklanacaktır. Amaç, öğrencilere etnik, dini ve askeri çatışmaları analiz etmek ve bu alanda özgün araştırmalar üretmek için gerekli teorik altyapıyı kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Etnik ve dini grupların veya devletlerin neden savaştığını anlayabilecektir
  • Farklı çatışma çözme ve çatışma dönüştürme yöntemlerini tanımlayabilecektir
  • hem doğrudan hem de dolaylı aktörlerin doğasını ve rolünü tartışabilecektir (medya gibi)
  • Çatışmayla mücadele yöntemlerini tartışabilecektir (örneğin müzakere)
  • Şiddetli çatışmadan sonra uzlaşmanın etrafını saran ana sorunları tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Ders, toplulukların ve devletlerin neden birbirleriyle şiddetli çatışmalara girdiğine ve bu tür çatışmaları çözmek için küresel ve yerel aktörlerin nasıl farklı yollar izlediğine odaklanacaktır. Dersayrıca barış görüşmelerinin ve uzlaşmanın doğasını da vurgulayacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Çağdaş çatışmaları anlamlandırmak ve çatışma analizi Peter Wallensteen, Understanding Conflict Resolution: War Peace and the Global System, SAGE Publications, London, 2002. pp. 3-12
3 Çatışma ve Çatışma dönüşümüne yönelik yaklaşımlar Ramsbotham, O, Woodhouse, T. and Miall, H. (2016). Contemporary Conflict Resolution, Chapter 3 & Chapter 19. Adisonmez, U.C. (2019), ‘When Conflict Traumas Fragment: Investigating the Sociopsychological Roots of Turkey’s Intractable Conflict’, Political Psychology 40(6), pp. 1373-1390. Mitchell, C.R., (2002). “Beyond Resolution: What does Conflict Transformation Actually Transform?”, http://www.gmu.edu/academic/pcs/CM83PCS.htm
4 Barış Koşulları: Şiddet ne zaman patlak verir? Diyalog ne zaman başlar? Ramsbotham, O, Woodhouse, T. and Miall, H. (2016). Contemporary Conflict Resolution, Chapter 4. & Chapter 5. McCartney, C. (2005). ‘From armed struggle to political negotiations: Why? When? How?’, Conciliation Resources, https://www.c-r.org/accord/engaging-armed-groups/armed-struggle-political-negotiation-why-when-how Zartman, I.W. (2001). ‘The Timing of Peace Initiatives: Hurting Stalemates and Ripe Moments’, Global Review of Ethnopolitics (1): 1, pp. 8-18.
5 Track I Barışı Koruma ve Barış Yapma: Koruma Sorumluluğu Sorunu Ramsbotham, O, Woodhouse, T. and Miall, H. (2016). Contemporary Conflict Resolution, Chapter 6 & Chapter 7. Michta, A. ‘ NATO After the Kosovo Campaign and the KFOR Peacekeeping Operations: What Has Changed?’, Wilson Center, https://www.wilsoncenter.org/publication/218-nato-after-the-kosovo-campaign-and-the-kfor-peacekeeping-operations-what-has-changed
6 Track II ve Track III Diplomasi: Çatışma Çözümünde Sivil Toplum ve STK'ların Rolü Ramsbotham, O, Woodhouse, T. and Miall, H. (2016). Contemporary Conflict Resolution, Chapter 7. Ropers, N., (2004). ‘From Resolution to Transformation: the role of Dialogue Projects’, in the Berghof Handbook of Constructive Conflict, https://berghof-foundation.org/library/from-resolution-to-transformation-the-role-of-dialogue-projects
7 Ara Sınav
8 Çatışmalar sırasında ve sonrasında medyayı neden önemsemeliyiz? Robinson, P. (1999). 'The CNN Effect: Can the news media drive foreign policy?', Review of International Studies (25): 2, pp. 301-309. Kuusik, N. (2010). ‘‘The Role of the Media in Peace Building, Conflict Management, and Prevention’, E-IR, https://www.e-ir.info/2010/08/28/the-role-of-media-in-peace-building-conflict-management-and-prevention/
9 Uyuşmazlık Arabuluculuğu Nedir? Hugo, S. (2007). ‘A Guide to Mediation: Enabling Peace Processes in Violent Conflicts’, Center for Humanitarian Dialogue, http://www.gsdrc.org/document-library/a-guide-to-mediation-enabling-peace-processes-in-violent-conflicts/ Ramsbotham, O, Woodhouse, T. and Miall, H. (2016). Contemporary Conflict Resolution, Chapter 7.
10 Çatışma Müzakereleri, Barış Görüşmeleri ve Çatışmanın Sonlandırılması Ramsbotham, O, Woodhouse, T. and Miall, H. (2016). Contemporary Conflict Resolution, Chapter 7. Jackson, R. (2000). ‘Successful negotiation in international violent conflict’, Journal of Peace Research (37): 3, pp. 323-344.
11 Çatışma Sonrası Yaşam: Çatışma Sonrası Barış İnşası Ramsbotham, O, Woodhouse, T. and Miall, H. (2016). Contemporary Conflict Resolution, Chapter 8 & 9.
12 Grup Sunumları
13 Grup Sunumları
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Ramsbotham, O, Woodhouse, T. and Miall, H. (2016). Contemporary Conflict Resolution (4th Eds.) (Polity Press, 2016).

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
4
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
43
43
    Toplam
169

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.