Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 305 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dış Politika Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 305
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin 1) devletlerin davranışlarını anlayabilmesine ve karmaşık dış politika kararlarını eleştirel olarak değerlendirebilmesine; 2) dış politika yapımını ve diplomasiyi etkileyen çoklu etkenleri tanımlayabilmesine ve 3) dünyanın büyük güçlerinin güncel dış politika konularını tartışabilmesine yardımcı olacak bilgi ve yetileri geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • devletlerin davranışlarını inceleyebilir
  • karmaşık dış politika kararlarını eleştirel olarak değerlendirebilir
  • dış politika yapımını ve diplomasiyi etkileyen çoklu etkenleri tanımlayabilir
  • dış politika kararlarının bireysel, iç politika ve dış politika belirleyenlerini karşılaştırabilir
  • güncel dış politika konularını bir dizi teorik ve kavramsal yaklaşımı kullanarak tartışabilir
Ders Tanımı Bu ders, dış politika yapımının önemli terminolojisini, aktörlerini, yapılarını ve süreçlerini tanıtmaktadır. Karar yapımındaki ve uluslararası politikadaki temel failleri ve mekanizmaları tartışır ve farklı analiz düzeyleriyle ilgilenir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 DPA nedir ve neden inceliyoruz? Marijke Breuning, Foreign policy analysis: a comparative introduction, (Palgrave Macmillan, 2007), pp. 163-175. Valerie M. Hudson, Foreign policy analysis: classic and contemporary theory, (Rowman & Littlefield Publishers, 2007), pp. 3-33.
3 DPA Teorileri ve Bakış Açıları: Genel Bakış Carr, E.H. (2000). The Twenty Years’ Crisis. An Introduction to the Study of International Relations. London: Palgrave Macmillan, Ch. 1-6. Waltz, K. N. (1990), ‘Realist Thought and Neorealist Theory’, Journal of International Affairs 44(1), pp. 21-37. Keohane, R. (2004), http://www.uctv.tv/shows/Theory-and-International-Institutions-with-Robert-O-Keohane-Conversations-with-History-8991
4 Birey Seviyesinde Analiz (Rasyonel Aktör Modeli & Sosyopsikolojik Yaklaşımlar) Jervis, R. (2013). ‘Do Leaders Matter and How Would We Know?’, Security Studies 22(2), pp. 153-179. Breuning, M. (2007). Foreign policy analysis: a comparative introduction, Palgrave Macmillan: London, pp. 1-26.
5 Devlet Seviyesinde Analiz (iç politikalar & sosyal inşacı yaklaşımlar) Houghton, D. P. (2007). ‘Reinvigorating the Study of Foreign Policy Decision Making: Towards a Constructivist Approach’, Foreign Policy Analysis 3(1), pp. 24-45. Checkel, J. T. (1998). ‘The Constructivist Turn in International Relations Theory’, World Politics 50(2), pp. 324-348.
6 Uluslararası Seviyede Analiz (sistem seviyesi dinamikleri) Hudson, V. M. (2007). Foreign policy analysis: classic and contemporary theory. Rowman & Littlefield: US, pp. 3-162. Waltz, K. N. (1996). ‘International Politics is not Foreign Policy’, Security Studies 6(1), pp. 54-57.
7 Ara Sınav
8 “11 Eylül” ve "Teröre Karşı Savaş": ABD ve BK Hükümetlerine Eleştirel Bir Bakış Neack, L. (2003). The new foreign policy: U.S. and comparative foreign policy in the 21st century. Rowman & Littlefield: US, pp. 123-183. Saidin, M. I. S. (2022). ‘US foreign policy, neo-conservatism and the Iraq war (2003-2011): Critical reviews of factors and rationales’, Cogent Arts & Humanities 9(1), 1-12. Hayes, J. (2016). ‘Identity, Authority, and the British War in Iraq’, Foreign Policy Analysis (12), pp. 334-53 The Report of the Iraq Question: http://www.iraqinquiry.org.uk/the-report/
9 Çin'in Yükselişi ve Ekonomik Devletçilik Fravelm M. T. (2011). ‘China’s Strategy in the South China Sea’, Contemporary Southeast Asia 33(3), pp. 291-319. Chong, J. I. (2014). ‘Popular Narratives versus Chinese History: Implications for Understanding an Emergent China’, European Journal of International Relations 20(4), pp. 939-64. Önis, Z. and Kutlay, M. (2013) ‘Rising Powers in a Changing Global Order: the political economy of Turkey in the age of BRICs’, Third World Quarterly 34(8), pp. 1409-1426. Baldwin, D. (2000). ‘The Sanctions Debate and the Logic of Choice’, International Security 24(3), pp. 80-107.
10 Devlet-dışı Aktörler & Kamu Diplomasisi Charountaki, M. (2018) ‘State and non-state interactions in International Relations: an alternative theoretical outlook’, British Journal of Middle Eastern Studies 45(4), 528-542. Putnam, R. D.(1988). ‘Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games’. International Organization 42(3), pp. 427-460. Cornut, J. (2015). ‘To Be a Diplomat Abroad: Diplomatic Practices at Embassies.’ Cooperation and Conflict 50(3), pp. 385-401.
11 Geleceğe Bakış: DPA'yı Bekleyen Sorunlar Alcaro, R. and Tocci, N. (2021). ‘Navigating a Covid World: The European Union’s Internal Rebirth and External Quest’, The International Spectator 56(2), pp. 1-18. Panebianco, S. and Fontana, I. (2018). ‘When Responsibility to Protect 'Hits Home': The Refugee Crisis and the EU Response’, Third World Quarterly 39(1), pp. 1-17.
12 Grup Sunumları
13 Grup Sunumları
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Foreign policy analysis: a comparative introduction / Marijke Breuning (Palgrave Macmillan, 2007).

Foreign policy analysis: classic and contemporary theory / Valerie M. Hudson (Rowman & Littlefield Publishers, 2007).

The new foreign policy: U.S. and comparative foreign policy in the 21st century / Laura Neack (Rowman & Littlefield Publishers, 2003).


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
4
40
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
23
23
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
23
23
Final Sınavı
1
45
45
    Toplam
179

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.