Ders İçerikleri - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 305 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dış Politika Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 305
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin dış politika analizi konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Bu dersin sonunda öğrenciler: 1) devletlerin davranışlarını açıklayabilecekler ve karmaşık dış politika kararlarını eleştirel bir şekilde değerlendirebileceklerdir; 2) Dış politikayı ve diplomasiyi etkileten çok katmanlı faktörleri tanımlayabileceklerdir; 3)Güncel dış politika konularını hem ana akım hem de eleştirel bakış açılarıyla tartışabileceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • devletlerin davranışlarını inceleyebilir
  • karmaşık dış politika kararlarını eleştirel olarak değerlendirebilir
  • dış politika yapımı ve diplomaside etkili olan faktörleri belirleyebilir
  • çeşitli teorik ve kavramsal yaklaşımları kullanarak güncel dış politika konularını tartışabilir
  • dış politika kararlarının bireysel, iç politika ve dış politika belirleyenlerini karşılaştırabilir
Ders Tanımı Bu dersin birinci kısmında, dış politikadaki ana aktörler, yapılar ve süreçler tanıtılacak olup karar alma süreci ve uluslararası ilişkilerdeki temel kuramlar açıklanacaktır. Dersin ikinci kısmında ise kamu diplomasisini de içerecek şekilde diplomasi ve diplomasinin tarihsel olarak nasıl oluştuğu ve nasıl evrildiği ile ilgili bilgi verilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dış politika nedir ve nasıl analiz edilir? Walter Carlnaes. 2012. “Actors, Structures, and Foreign Policy Analysis,” in Steve Smith, Amelia Hadfield, and Tim Dunne (eds.) Foreign Policy: Theories, Actors, Cases (Oxford University Press), pp. 113-129
2 Sistemsel kuramlar: Realizm ve Liberalizm William Wohlforth. 2012. “Realism and Foreign Policy,” in Steve Smith, Amelia Hadfield, and Tim Dunne (eds.) Foreign Policy: Theories, Actors, Cases (Oxford University Press), pp. 35-53. Doyle, Michael. 2012. “Liberalism and foreign policy, in Steve Smith, Amelia Hadfield, and Tim Dunne (eds.) Foreign Policy: Theories, Actors, Cases (Oxford University Press),
3 Sistemsel kuramlar: Yapısalcılık Jeffrey T. Checkel 2012. “Constructivism and foreign policy”, in Steve Smith, Amelia Hadfield, and Tim Dunne (eds.) Foreign Policy: Theories, Actors, Cases (Oxford University Press), pp. 35-53.
4 Vaka çalışması/ Öğrenci sunumları Andrew Moravcsik (2013) Did Power Politics Cause European Integration? Realist Theory Meets Qualitative Methods, Security Studies, 22:4 Kemal Kirişci 2009. The transformation of Turkish foreign policy: The rise of the trading state, New Perspectives on Turkey, no. 40 (2009): 29-57. Jonathan Kirshner 2012. The tragedy of offensive realism: Classical realism and the rise of China Jonathan, European Journal of International Relations 18(1) 53–75.
5 Devlet Düzeyindeki Kuramlar: Devlet Kurumları ve Bürokratik Politika Joe D. Hagan, Philip P. Everts, Haruhiro Fukui, and John D. Stempel. 2003. “Foreign Policy by Coalition: Deadlock, Compromise, and Anarchy,” International Studies Review, Vol. 3, No. 2, pp. 169-216. Patrick J. Haney. 2005. “Foreign-Policy Advising: Models and Mysteries from the Bush Administration,” Presidential Studies Quarterly, Vol. 35, No. 2, pp. 289-302.
6 Devlet Düzeyindeki Kuramlar: Politik Kültür, Medya ve Kamuoyu John Duffield. 1999. “Political Culture and State Behavior: Why Germany Confounds Neorealism,” International Organization, Vol. 53, pp. 765-803. Piers Robinson 2012.”The role of media and public opinion”, in in Steve Smith, Amelia Hadfield, and Tim Dunne (eds.) Foreign Policy: Theories, Actors, Cases (Oxford University Press).
7 Bireysel Düzeydeki Kuramlar: Karakter ve Liderlik Daniel L. Byman and Kenneth M. Pollack. Spring 2001. “Let Us Now Praise Great Men: Bringing the Statesman Back In,” International Security, Vol. 25, No. 4, pp. 107-146
8 Arasınav
9 ABD Dış Politikasında Güncel Konular Blackboard'a bakınız.
10 Rusya Dış Politikasında Güncel Konular Blackboard'a bakınız.
11 Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık Dış Politikalarında Güncel Konular Blackboard'a bakınız.
12 AB'nin Dış Politikası: Etkilerinin analizi Blackboard'a bakınız.
13 Vaka çalışması/ Öğrenci sunumları
14 Vaka çalışması/ Öğrenci sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Steve Smith, Amelia Hadfield, Timothy Dunne (eds.) Foreign policy: theories, actors, cases. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Kapsamlı bir okuma için materyaller Blackboard'da bulunabilir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
32
32
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
35
35
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
160

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.