Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 485 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Politik Ekonomide Güncel Konular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 485
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders Uluslararası Politik Ekonomi (UPE) alanında açlık ve kıtlık, yasadışı göç, suç, iklim değişikliği ve çevre politikaları gibi güncel konuları ele almaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kıtlık, iklim değişikliği, yasadışı göç, çokuluslu şirketler gibi konuların uluslararası politik ekonomi için önemini açıklayabilir
  • Bazı ülkelerin yoksulluk kapanından neden çıkamadığını analiz edebilir
  • Çevre, yasadışı göç ve ekonomik kalkınma gibi uluslararası alanlarda devletin yükümlülüklerini tartışabilir
  • Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve NATO gibi uluslararası örgütlerde bu konularla ilgili güncel tartışmaları tanımlayabilir
  • UPE alanına yoksulluk ve çevre gibi alanları da dahil edecek şekilde yorumlayan ve daha geniş bir perspektif ile bakmamızı sağlayan teoristleri tanımlayabilir
  • Geleneksel UPE teorilerinin değişen dünya düzeninde karşımıza çıkan yeni problemleri açıklamaktaki yetersizliklerini analiz edebilir
Ders Tanımı Bu dersin amacı uluslararası politik ekonomi alanındaki güncel konuları ele almaktır. Dersin odaklanacağı konular az gelişmiş ülkelerin problemleri, çokuluslu şirketler, bilgi ve değişen teknolojinin etkileri, bölgesel ticari bloklar, kayıt ve yasa dışı ekonominin durumu, göç, açlık, enerji ve çevre konularıdır. Dersin ana hedefi her gün haberlerde de karşımıza çıkan iklim değişikliği, mülteci krizi, insan ve uyuşturucu kaçakçıığı, çevre faciaları ve diğer önemli gelişmeleri UPE analizleriyle devlet piyasa ilişkilerini anlatabilecek şekilde açıklayabilmektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Frieden et al, Chapter 1 Balaam and Dillman, Chapter 1 Pietra Rivoli, The Travels of a T-Shirt in the Global Economy: An Economist Examines Markets, Power and Politics of World Trade
2 Geleneksel UPE Teorileri Frieden et al, Chapter 5 Balaam and Dillman, Chapters 2-4
3 Gelişmekte Olan Ülkeler, Yoksulluk ve Kalkınma Frieden et al, Chapters 26-28 Christobal Kay, “Why East Asia Overtook Latin America: Agrarian Reform, Industrialization and Development,” Third World Quarterly, Vol. 23, No 6, pp. 1073-1102, 2002 Muhammad Yunus, Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty Hernando de Soto, The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else Ha-Joon Chang, Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism
4 Çokuluslu Şirketler Frieden et al, Chapter 9
5 Bilişim ve Teknoloji Balaam and Dillman, Chapter 10
6 Ticaret Savaşlarının Politik Ekonomisi Peterson Institute - US-China Economic Relations: From Conflict to Solutions—Part I Frieden et al, Chapter 16 Eichengreen, Barry and Jeffry A. Frieden. The Political Economy of European Monetary Integration. Westview Press, 2000. Second Edition De Grauwe, Paul. Economics of Monetary Union, New York: Oxford University Press, 2018. Twelfth Edition.
7 Kara Borsa / Yeraltı Ekonomisi Frieden et al, Chapter 27 Balaam and Dillman, Chapter 15 Kevin Bales, Understanding Global Slavery. Berkeley, CA: University of California Press, 2005 H. Richard Friman, ed. Crime and the Gobal Political Economy. Boulder: CO: Lynnee Rienner, 2009
8 Göç ve Turizm Frieden et al, Chapter 23 Balaam and Dillman, Chapter 17 Caroline Brette and James Hollifield, eds. Migration Theory, Talking Across the Disciplines. New York: Routledge, 2000 Kevin Hannam and Dan Knox. Understanding Tourism: A Critica Introduction. Los Angeles: SAGE, 2010
9 Arasınav
10 Açlık ve Kıtlık Robert Gottlieb and Anupama Joshi, Food Justice. Cambridge: MA; MIT Press, 2010 Raj Patel, Stuffed and Starved: The Hidden Battle for the World Food System. New York; Melville House Publishing, 2008
11 Enerjinin Politik Ekonomisi Daniel Yergin. The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World. New York: Free Press, 2011.
12 Çevrenin Politik Ekonomisi Frieden et al, Chapters 29 and 31 E. F. Schumacher, Small is Beautiful: Economics as if People Mattered. New York: Harper and Row, 2010. Kevin Danaher et al., Building the Green Economy: Success Stories from the Grassroots Thomas L. Friedman, Hot, Flat and Crowded: Why We Need a Green Revolution and How it Can Renew America. New York: Picador, 2009.
13 Feminist Uluslararası Politik Ekonomi Gillian Youngs, “Feminist International Relations: A Contradiction in Terms? Or: Why Women and Gender are Essential to Understanding the World We Live in”
14 Güncel Politik Ekonomik Krizlerin Analizi
15 Sunumlar
16 Final

 

Ders Kitabı

Frieden, Jeffrey A. et al. International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth, 6th Edition. WW Norton and Company, 2017

 

Balaam, David N., and Bradford Dillman. Introduction to International Political Economy, 7th Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2018. 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
28
28
    Toplam
169

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.