Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PSIR 325 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Anayasacılık ve Demokrasi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 325
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, hukuk ve siyaset ilişkisini anayasacılık konusuna odaklanarak incelemektedir. Derste anayasacılık hakkında kavramsal bir tartışma sunularak, anayasacılık ve demokrasi arasındaki karmaşık ilişkiye ışık tutmak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Anayasacılık kavramını tanımlayabilecekler;
  • Anayasacılık, haklar ve demokrasi arasındaki ilişkiyi değerlendirebilecekler,
  • Dünyada yaygınlaşan ‘siyasetin yargısallaşması’ olgusunun nedenlerini açıklayabilecekler,
  • Türkiye’de anayasacılığın kökenlerini tartışabilecekler,
  • Teorik sorunsalları bir vaka üzerinden inceleyebilecektir,
  • Özellikle Hukuk ve siyaset bilimi gibi disiplinler arasında bağlantı kurabilecekler.
Ders Tanımı Ders üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım teorik sorulara, ikinci kısım dünyada giderek artan anayasallaşma sürecinin ardında yatan sebeplere ve üçüncü kısım ise Türkiye örneğine odaklanmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Anayasacılık nedir? Whittington, K. E. (2008). Constitutionalism. In Wittington, K. E., Kelemen, R. D. & Calderira, G. A. (eds) The Oxford Handbook of Law and Politics (pp. 281-99). Oxford: Oxford University Press. Sunstein, C. R. (1993). Constitutions and Democracies: an epilogue. In Elster, J. & Slagstad, R. (eds.) Constitutionalism and Democracy (pp.327-357). Cambridge: Cambridge University Press. Alexander, L. (2005). Constitutionalism. In Golding, M. P. & Edmundson W. A. (eds) The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory (pp.248-258). Malden: Blackwell Publishing.
3 Anayasacılık, demokrasi ve haklar (I): Hayek Hayek, F. A. (1978). The Constitution of Liberty. China Social Sciences Publishing House, Chengcheng Book Ltd. [Introduction, pp. 1-11; Chapter 1, pp.11-22; Chapter 14, pp.205-220]
4 Anayasacılık, demokrasi ve haklar (II): Dworkin Dworkin, R. (2005). Freedom‘s Law. New York: Oxford University Press. [Introduction: The Moral Reading and the Majoritarian Premise, pp.1-38]
5 Anayasacılık, demokrasi ve haklar (III): Habermas Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. (Rehg, W., Trans). Cambridge: The MIT Press. [Chapter 3.1, pp.84-104; Chapter 3.3, pp.118-131]
6 Anayasacılık, demokrasi ve haklar (IV): Rorty Rorty, R. (1989). Contingency, Irony and Solidarity. Cambridge: Cambridge University Press. [Introduction, pp.xiii-xvi; Chapter 3, pp.44-69]
7 Anayasacılık, demokrasi ve haklar (V): Waldron Waldron, J. (1999). Law and Disagreement. Oxford: Clarendon Press. [Chapter 13, pp.282-312]
8 ARA SINAV
9 Siyasetin Yargısallaşması teorileri (I) Ginsburg, T. (2008). The Global Spread of Constitutional Review. In Wittington, K. E., Kelemen, R. D. & Calderira, G. A. (eds) The Oxford Handbook of Law and Politics (pp. 81-98). Oxford: Oxford University Press. Hirschl, R. (2008). The Judicialization of Politics. In Wittington, K. E., Kelemen, R. D. & Calderira, G. A. (eds) The Oxford Handbook of Law and Politics (pp.119-141). Oxford: Oxford University Press.
10 Siyasetin Yargısallaşması teorileri (II) Hirschl, R. (2004). The political origins of the new constitutionalism. Indiana Journal of Global Legal Studies, 11(1), 71-108.
11 Türkiye’de anayasacılığın kuruluşu Özbudun, E. & Gençkaya, Ö.F. (2009). Democratization and the Politics of Constitution-Making in Turkey. Budapest: CEU Press. [Chapter 1, pp. 7-26} Ahmad, F. (1977). The Turkish Experiment in Democracy: 1950-1975. London: C. Hurst & Company. [Chapter 6, pp.147-177]
12 Türkiye anayasalarının karşılaştırılması 1924 Constitution in English: Earle, E. M. (1925). The New Constitution of Turkey. Political Science Quarterly, 40 (1), 73-100. 1961 Constitution in English: http://www.anayasa.gen.tr/1961constitution-text.pdf 1982 Constitution in English: https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf
13 Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin anayasayı yorumlayış biçimi Shambayati, H., & Kirdiş, E. (2009). In pursuit of “contemporary civilization”: judicial empowerment in Turkey. Political Research Quarterly, 62(4), 767-780. Belge, C. (2006). Friends of the Court: the Republican alliance and selective activism of the Constitutional Court of Turkey. Law & Society Review, 40(3), 653-692.
14 Sonuç ve Genel Değerlendirme
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Ders için tek bir ders kitabı yoktur.


*Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
17
17
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
169

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.