Ders İçerikleri - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

SBUI 480 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarına Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SBUI 480
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Dersin Türü
İkinci Yabancı Dil
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders toplumsal cinsiyet konularına kültürel, siyasi ve sosyal yaşam gibi alanlarda kavramsal bir giriş yapacaktır. Eşitsizlik, patriarki, siyasal yaşamda temsil gibi konular farklı çerçevelerde tartışılacaktır. Tarihsel bir analizle toplumsal cinsiyet farklılıklarının nasıl ortaya çıktığı ve evrim geçirildiği analiz edilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki farkı tanımlayabilir
  • Toplumsal Cinsiyetin neden sosyal olarak inşaa edildiğini anlatabilir
  • Küresel yönetişimde toplumsal cinsiyetin yerini açıklayabilir
  • İş dağılımda ve siyasi temsilde mevcut olan cinsiyete bağlı ayrımları açıklayabilir
  • Devlet ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiyi irdeleyebilir
  • Birinci, ikinci ve üçüncü dalga feminizmleri birbirleriyle karşılaştırabilir
  • Birleşmiş Milletlerin toplumsal cinsiyet alanında yaptığı katkıları analiz edebilir
Ders Tanımı Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarına Giriş Dersi öncelikle “toplumsal cinsiyet” kavramının nasıl sosyal olarak doğduğunu ve kavramın neler içerdiğini anlatarak başlar. Siyaset, ekonomi, kamu ve özel alanlarını analiz ederek dersin amacı toplumsal cinsiyet farklılıklarının günümüzde bireylerin hayatlarını nasıl etkilediğini ve onların karşılaştıkları kıstılamaları anlamaya çalışır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Kavramsal çerçeve o Lorber, Part I, Toplumsal Cinsiyeti Üretmek, Chp. 1 & 4
3 Kavramsal çerçeve o Lorber, Part I, Toplumsal Cinsiyeti Üretmek, Chp. 1 & 4
4 Günlük Hayatta Toplumsal Cinsiyet o Lorber, Uygulamada Toplumsal Cinsiyet, Chp. 6 & 9
5 Günlük Hayatta Toplumsal Cinsiyet o Lorber, Uygulamada Toplumsal Cinsiyet, Chp. 6 & 9
6 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset o Lorber, Toplumsal Cinsiyet Politikaları, Chp. 10 & 11
7 Ara sınav
8 Devlet ve Toplumsal Cinsiyet
9 Toplumsal Cinsiyet ve Küresel Yönetişim o Meyer ve Prugl, Chp. 1
10 Feminist Hareket I o Meyer ve Prugl, Chp. 6 o Meyer ve Prugl, Chp. 17
11 Feminist Hareket II o Meyer ve Prugl, Chp. 8 o Meyer ve Prugl, Chp. 11
12 İnsan Hakları olarak Kadın Hakları • Meyer ve Prugl, Chp. 9 • Meyer ve Prugl, Chp. 10 • Nello, Chp. 15
13 Ekonomide Kadın • Meyer ve Prugl, Chp. 12 • Meyer ve Prugl, Chp. 13
14 Popüler Kültür ve Toplumsal Cinsiyet
15 Sunumlar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Lorber, JudithParadoxes of Gender, New Haven: Yale University Press, 1994.

Meyer, Mary K. And Elisabeth Prugl.  Gender Politics in Global Governance, New York: Rowman and Littleford Publishers, 1999.  

Corrin, ChrisFeminist Perspectives on Politics, London: Pearson Prentice Hall, 1999.  

Önerilen Okumalar/Materyaller

Derste ihtiyaç duyuldukça verilen uluslararası ve ulusal kaynaklar. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
9
3
27
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
33
33
Final Sınavı
1
33
33
    Toplam
171

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

X
3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

X
4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

X
8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.